Krystyna Toczyńska-Rudysz i Krystyna Oniszczuk-Awiżeń

W katalogu tym znajdują się artykuły opublikowane przez wskazanego autora w Gazecie Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej BRAMA