Informacja PiMBP

Autor: 
PiMBP

Uwaga Czytelnicy!
W dniu 11 lipca 2022 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w 2022 roku w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Kłodzku – została dofinansowana na kwotę 13 462,00 zł.
W związku z tym zapraszamy do składania propozycji zakupu książek na adres: ksiazki@biblioteka.klodzko.pl

Wydania: