Tadeusz Piotrowski (1955-2022)

Autor: 
PSM I i II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej
Tadeusz Piotrowski - fotografia.jpg

16 stycznia odszedł od nas niespodziewanie Tadeusz Piotrowski – wieloletni dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Bystrzycy Kłodzkiej, inicjator utworzenia Szkoły Muzycznej II stopnia i jej pierwszy dyrektor, wspaniały gitarzysta i aranżer, oddany swej pracy pedagog, animator życia kulturalnego, niezastąpiony współpracownik, kolega, przyjaciel; człowiek bardzo zasłużony, a jednocześnie tak nam bliski.
Od najmłodszych lat związany był z bystrzycką szkołą muzyczną. Początkowo uczył się gry na skrzypcach, które z czasem ustąpiły miejsca ukochanej – jak sam mówił – gitarze. Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną II st. w Opolu oraz Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną we Wrocławiu.
Pracę w swojej macierzystej placówce rozpoczął już w 1974 r. Prowadził klasę gitary, od początku wykazując się inicjatywą, o czym świadczy m.in. założenie szkolnego zespołu rozrywkowego.
W latach 1999–2009 był dyrektorem PSM I st. Za jego kadencji rozwinęła się znacznie aktywność szkolnego chóru i założony został zespół wokalny, zapoczątkowano imprezy cykliczne, takie jak: „Koncert dla Przyjaciół” oraz koncert pt. „Mistrz i uczeń”.
Tadeusz Piotrowski rozszerzył działalność Fundacji Muzycznej, wprowadzając kursy alternatywne dla osób zainteresowanych nauką gry na instrumentach oraz inicjując „Bal u Artystów”. Doprowadził również do nadania szkole imienia Karola Szymanowskiego, a sali koncertowej – Tadeusza Sorskiego.
Do najcenniejszych działań dydaktycznych i artystycznych rozwijanych pod jego kierunkiem należał Bystrzycki Konkurs Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I stopnia, figurujący przez wiele lat w kalendarzu imprez CEA i cieszący się zainteresowaniem instrumentalistów w całej Polski.
W latach 2015–2020 Tadeusz Piotrowski pełnił funkcję dyrektora Szkoły Muzycznej II st., którą powołano do życia dzięki jego inicjatywie i determinacji.
Był także spiritus movens Bystrzyckiej Złotej Jesieni z Muzyką Organową. Ze swadą prowadził większość koncertów w ramach tego festiwalu, zachwycając odbiorców swoją elokwencją i rozległą wiedzą. W środowisku muzycznym słynął zresztą jako znakomity prelegent.
Za swoją działalność Tadeusz Piotrowski był wielokrotnie nagradzany. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, otrzymał również m.in. nagrodę I stopnia Dyrektora CEA i Odznakę Honorową Powiatu Kłodzkiego.
Mimo przejścia na emeryturę wciąż z nami był: uczestniczył w uroczystościach szkolnych, przygotowywał aranżacje dla chóru i zespołu wokalnego, występował na koncertach.
Tadeusz Piotrowski doskonale znał dzieje szkoły i ożywiał się zawsze, gdy była o nich mowa. Teraz sam stanowi ich część, żyjąc jednocześnie w naszej pamięci.

DYREKCJA I PRACOWNICY
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej

Wydania: