Stronie Śląskie – grudzień 2021 r. Rozmowa z burmistrzem Dariuszem Chromcem

Autor: 
Mirosław Awiżeń
1s.jpg
2s.jpg
3s.jpg
4s.jpg
5s.jpg

- Czas na podsumowanie tego 2021 r. ....
- Pomimo pandemii udało się nam zrealizować prawie wszystkie planowane zamierzenia i to w wielu obszarach działania czy to kultury, rekreacji, sportu, turystyki, a także w sferze inwestycji. Z takich ważnych imprez kulturalnych na pewno należy wymienić „Dni Stronia Śląskiego” czy „Przegląd Zespołów Ludowych”. Zalew Staromorawski działał i funkcjonował „jak zwykle”. Otworzyliśmy hotel, pub, kręgielnię. Wyremontowaliśmy basen kryty (relacja z tych wydarzeń: patrz GP „Brama” nr 10/21 – przyp. red.). Nie obyło się też bez ogólnopolskich marszobiegów (też z kijkami, I Śnieżnicka Pięćdziesiątka), jak i imprez rowerowych. Nadganialiśmy czas po poluzowaniu obostrzeń pocowidowych skutecznie. Warto też powiedzieć i o tym, że i sezon narciarski nie całkiem został stracony, bowiem mieliśmy „najazd” narciarzy biegowych (w tym zakresie nie obowiązywały obostrzenia) a my mieliśmy do zaproponowania wspaniałe trasy biegowe w Górach Bialskich. Oczywiście chcemy podtrzymać ten „najazd” ubiegłoroczny i w tym sezonie jeszcze urozmaicając trasy biegowe o Masyw Śnieżnika czy wspólnie z Nadleśnictwem Lądek-Zdrój zorganizowanie i utrzymanie zimowych miejsc do parkowania.
Sumując – turystyczna Gmina mimo przeciwności losu taką pozostała.
Inwestycje: mimo, że trochę się opóźniły – wszystkie zostały zrealizowane. I tak:
1/ zakończył się IV (i ostatni) etap modernizacji oś. Morawka. W ramach tego etapu wykonano m.in. kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, sieć wodociągową, oświetlenie uliczne, parkingi z kostki betonowej, a także nawierzchnię bitumiczną na osiedlowych uliczkach. Całkowita wartość zadania to prawie 3 i pół miliona zł, z czego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymaliśmy prawie 700 tys. zł. Pozostała część nakładu finansowego to środki gminne.
2/ Kolejne zadanie wykonane – to budowa i remont drogi w obrębie Bolesławowa. Wykonano nawierzchnię bitumiczną z obustronnymi poboczami utwardzonymi. Prace te kosztowały 198 tys. zł.
3/ Zakończono też budowę drogi asfaltowej wraz z wykonaniem korytowania i poboczy wokół garaży przy ul. Żeromskiego. Wartość tego zadania to 174 tys. zł sfinansowana w całości z budżetu Gminy.
4/ Nowy parking przy ul. Sudeckiej to koszt 334 tys. 200 zł.
5/ Wybudowano też wodociąg do Jaskini Niedźwiedziej (z przepompownią) – koszt 190 tys. zł.
Trzeba tu powiedzieć, że do tych dwóch inwestycji „dołożył” się Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 479 tys. 200 zł.
6/ wybudowanie chodnika wzdłuż ROD „Krokus” wspólna inwestycja z Powiatem Kłodzkim, wartość zadania ponad 360 tys. zł, w tym dofinansowanie gminy 150 tys. zł
I to by było z grubsza „na tyle” co zrobiliśmy w tym jakże trudnym 2021 roku.

- A na przyszły rok? Plany, zamierzenia....
1/ Oczywiście kontynuacja odbudowy (budowy) wieży na Śnieżniku.
2/ Zapowiada się duża inwestycja - tj. Rewitalizacja „Parku Morawka” - już zresztą zaczęta.
3/ Rozbudowa remizy OSP w Bolesławowie.
4/ Budowa kaplicy pogrzebowej na Cmentarzu Komunalnym. Do tej pory tę funkcję pełni kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego. Kaplica pogrzebowa jest niezbędna, bowiem kondukty żałobne stwarzają realne niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego. A tak nawiasem mówiąc, wspólnie z Parafią remontujemy schody do kościoła (partycypacja pół na pół).
5/ Przygotowanie dokumentacji budowy ujęcia wody w Siennej.
6/ Również modernizacja oświetlenia (na energooszczędne na terenie gminy) oraz budowa instalacji fotowoltaicznych z programu RPO Woj. Dolnośląskiego.
7/ Oczywiście nasze zadanie to muzeum „Stara Huta – Nowe Życie” ale „trzymają nas” finanse.
8/ W ramach rządowego funduszu „Polskiego Ładu” jako jedno zadanie: budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej i drogowej w miejscowościach: Goszów, Strachocin, Stronie Wieś, Stary Gierałtów, Kletno, Stara Morawa i Stronie Śl. ul. Kościelna. Koszt tych planowanych zadań to 6,5 mln zł.
9/ Mocno myślimy o rozpoczęciu inwestycji pn.„Uruchomienie dla ruchu turystycznego dolnych partii Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie „Sala Mastodonta” – na to przedsięwzięcie potrzeba około 26 mln zł. Jest to inwestycja strategiczna nie tylko dla gminy ale dla całego regionu.

To tak „na gorąco” i mam nadzieję, że wszystkie te zadania wykonamy.
Rozmawiał, a raczej wysłuchał i zanotował: Mirosław Awiżeń
Ps. Nie obyło się też bez małej „wycieczki” po Gminie. Stąd te „zimowe obrazki”.

Wydania: