Kudowa Zdrój to nie tylko uzdrowiskowe centrum, to także obrzeża - O gminie miejskiej Kudowie-Zdroju rozmowa z p. burmistrz Anetą Potoczną

Autor: 
Mirosław Awiżeń
k1.jpg
k2.jpg
k3.jpg
k4.jpg

- Jaka jest kondycja finansowa Gminy po III kwartałach tego roku?
- Mamy podsumowanie I półrocza tego roku. I tak – za pierwsze półrocze plan dochodów wykonaliśmy w 54%. A więc jest dobrze. Jedynym dla nas – nazwijmy to – „zgrzytem” była jest konieczność zaciągnięcia kredytu w kwocie 3 mln zł, który trzeba było oddać z uwagi na źle zrealizowany przez poprzedników projekt unijny (staw) (szerzej o tej sprawie pisaliśmy w nr 5 GP - red.).
- Jak się mają inwestycje, remonty, modernizacje w Gminie?
- Bardzo dobrze. Zrealizowaliśmy wszystkie zamierzenia (założenia z projektu budżetu) a mając wolne środki w budżecie zrealizowaliśmy dodatkowo modernizację kilku dróg.
- Pytam: „skąd te wolne środki”?
- W I kwartale tego roku podsumowaliśmy wykonanie budżetu za 2020 r. No i okazało się, że Gmina ma do rozdysponowania 1 mln 200 tys. zł wolnych środków, które postanowiliśmy przekazać na nowe inwestycje i zakup ciągnika do zieleni.
Z inwestycjami jest zauważalny problem dot. wykonawców, a dokładniej rzecz biorąc cen materiałów budowlanych. Bardzo wzrosły. Po I półroczu oferty składane były dużo wyższe niż nasze kosztorysy inwestorskie i właśnie te wolne środki pozwalały nam też uzupełnić dofinansowanie. Np. kosztorys inwestorski na tężnię to 1 mln 100 tys. zł a jedyna oferta, która do nas spłynęła to 1 mln 578 tys. zł. No i cóż miałam zrobić? Zabezpieczyliśmy dodatkowe środki i podpisałam umowę.
- Jak układa się współpraca z miastem czeskim Nachodem, które jest częścią miasta europejskiego Kudowa-Nachod?
- Bardzo dobrze. Nie jest to tylko współpraca „na papierze” ale jest to po prostu przyjaźń między dwoma gospodarzami miast, co przekłada się na współpracę między mieszkańcami. W tym roku zrealizowaliśmy wspólnie dwa projekty unijne. Pierwszy o współpracy między seniorami a drugi z dziećmi.
- A jak układa się współpraca/współdziałanie z „Uzdrowiskami Kłodzkimi”, z Parkiem Narodowym Gór Stołowych?
- Z Uzdrowiskiem to w zasadzie współpraca tylko w zakresie uzgodnień „co, kto” na terenie Parku, a z Parkiem Narodowym Gór Stołowych, z nowym Dyrektorem Parku, uzgadniamy budowę kanalizacji powyżej siedziby Parku, a także budowę wspólnego parkingu na Bukowinie.
- A teraz Twój „konik” – obrzeża Kudowy-Zdroju...
- .... uchmm... Jesteśmy na rozdrożu decyzyjnym odnośnie modernizacji drogi na Jakubowice. Mieliśmy w planie położyć 600 m bieżących nowego asfaltu i na to zadanie otrzymaliśmy z Lasów Państwowych 185 tys. zł. Przed podwyżkami cen materiałów była to kwota dofinansowania wystarczająca. Teraz złożona oferta to suma całkowita pół miliona zł. Zwróciliśmy się więc do Lasów Państwowych o zgodę na skrócenie odcinka do 370 metrów i czekamy na decyzję czy Lasy Państwowe wyrażą zgodę na zmniejszenie frontu robót. O ile się nie zgodzą to będziemy musieli zrezygnować z tego dofinansowania. Sprawa się po prostu przeciągnie do pozyskania potrzebnych środków.
Jeszcze – o ile chodzi o obrzeża – we wrześniu uruchomiliśmy pilotażowy transport osobowy dla mieszkańców Czermnej do i z Kudowy-Zdroju. Takie były propozycje mieszkańców z tych właśnie obrzeży wyrażane podczas moich spotkań z wyborcami ...
- .... jakim środkiem?
- BUS-em urzędowym – raz dziennie tam i z powrotem. O 10.00 z Czermnej i o 12.00 powrót z Kudowy (za darmo).
- Inicjatywa „wyszła”?
- Średnio, ale mimo to prowadzę rozmowy z przewoźnikami, którzy uruchomiliby takie kursy z obrzeży. I tak – od 1do 30. listopada – przy naszym (Gminy) częściowym dofinansowaniu – kursy z Czermnej i oś, Zakrze (3 x dziennie) – już odpłatne w cenie ok. 6 zł za przejazd. Po tym miesiącu będziemy wiedzieli czy jest szansa na stałe uruchomienie tras.

• A teraz fotoreportaż z prac wykonanych w gminie Kudowa-Zdrój w tym roku:
1/ Nowe drogi na oś. Moniuszki.
2/ Ul. Spacerowa.
3/ Już strzeżony parking koło krytego basenu.
4/ Ul. Chrobrego.
5/ Al. Jana Pawła II, a także „Wody Polskie” rozpoczęły tu czyszczenie cieku wodnego.
6/ Ul. Kościelna (patrz od tzw. Besedy).
7/ Ul. Kościelna (od zjazdu z DK8).
8/ „PumpTrack” – to Kudowskie Centrum Kultury i ...
9/ Ul. Polna – i nawierzchnia i nowe oświetlenie.
10/ Ul. Łąkowa – tu trwa rozbiórka baraków socjalnych.
11/ Jesteśmy w Brzozowicach – tu nowa droga,
12/ a także fajny plac zabaw.
13/ Jesteśmy w Kudowie-Słonem – i tu tzw. TRÓJKĄT – rozjazd.
14/ ... i znów zmodernizowana droga (do kościoła i szkoły).
15/ Wracamy do śródmieścia i nowe nasadzenia wzdłuż ul. Zdrojowej.
No i na dziś to chyba wystarczy. Było co pokazać. Prawda?!

Wydania: