Kolejna droga powiatowa będzie wyremontowana

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
001Roszyce.jpg

Trwają prace remontowe na drodze powiatowej 3293D w Roszycach. Zostanie wyremontowany odcinek drogi ok. 1,3 km. Wartość zadania to ponad 512 tys. zł. Z tego 50% środków finansowych na zadanie zostało pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych, pozostałe 50 % to wkład własny Gminy Wiejskiej Kłodzko oraz Powiatu Kłodzkiego.
Jak informuje, Piotr Marchewka etatowy członek Zarządu Powiatu:
- W chwili obecnej została położona pierwsza warstwa asfaltu, trwa oczyszczanie rowów oraz utwardzanie poboczy.
Prace remontowe realizuje lokalna firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych DROGMOST Sp. z o.o. Zakończenie robót przewiduje się na koniec lipca br.

Wydania: