Społeczna Powiatowa Rada Rynku Pracy w Powiecie Kłodzkim

Autor: 
inf. Starostwo Kłodzkie
002.jpg

Aktywizacja i integracja osób bezrobotnych w powiecie kłodzkim, wnioski dyrektorów szkół powiatu kłodzkiego dot. nowych kierunków kształcenia, czy propozycje szkoleń dla osób bezrobotnych na rok 2019 – to tylko kilka punktów omówionych podczas posiedzenia rady.
Podsumowano również wydatki środków w roku 2018 oraz zostały rozdzielone środki z Funduszu Pracy na rok 2019.
Powiat Kłodzki reprezentował Piotr Marchewka – etatowy członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego a zarazem wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Wydania: