Finał szkoleń z cyklu "Biblioteka dla młodego człowieka"

Autor: 
Klaudia Lutosławska-Nowak
3.jpg

W czwartek 6 grudnia 2018 r. w kło-dzkiej bibliotece odbyło się ostatnie szkolenie z cyklu „Biblioteka dla młodego człowieka” dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Tematem szkolenia było podsumowanie projektu oraz prezentacja dobrych praktyk w pracy z młodym czytelnikiem w bibliotekach w powiecie kłodzkim. Realizacja projektu pod względem merytorycznym i organizacyjnym została oceniona przez uczestników wysoko. W ankietach ewaluacyjnych najwięcej było najwyższych ocen. Jedynie w przypadku jednego szkolenia uczestnicy uznali, że temat został przedstawiony za obszernie i mało ciekawie. W części opisowej ankiety bibliotekarze ocenili szkolenie jako bardzo ciekawe, inspirujące, o dobrze dobranej tematyce poszczególnych zajęć. Bardzo wysoko zostali ocenieni wykładowcy. Podkreślana też była miła atmosfera panująca na szkoleniach i integracja środowiskowa. Niezwykle cenna dla uczestników jest możliwość wykorzystania nabytych kompetencji w swojej pracy zawodowej.
Interesujące okazały się prezentacje dobrych praktyk bibliotecznych. Najpierw Rafał Pleśniak przedstawił działania Kłodzkiego Klubu Gier Planszowych działającego przy bibliotece w Szkole Podstawowej nr 3. Z prezentacji dowiedzieliśmy się, że gry planszowe wspomagają rozwój intelektualny dziecka i uczą poprzez zabawę; ich ogromną zaletą jest integracja w grupie oraz zacieśnianie więzi międzyludzkich. Uczą zasad komunikacji międzyludzkich, zasad społecznych, uczą wygrywania, ale też, znacznie trudniejszej sztuki przegrywania. Warto pamiętać, że umiejętności społeczne we współczesnym świecie są zwykle cenniejsze, niż „encyklopedyczna” wiedza, zarówno w procesie edukacji, jak też późniejszej karierze zawodowej.
Następnie Paulina Bera i Gabriela Naporowska-Rodak z biblioteki w Lądku Zdroju zaprezentowały realizowane przez siebie projekty skierowane do dzieci i młodzieży. Pierwszy pt.: „Biblioteczna mozaika, czyli międzypokoleniowy festiwal różności!”. W zakresie działań znalazły się między innymi warsztaty kulinarne, zajęcia ekologiczne, zajęcia z teatrem kamishibai czy gry planszowe o tematyce kulinarnej i ekologicznej. Zostały również utworzone kąciki literackie z książkami z dużymi literami oraz audiobookami dla dorosłych oraz z bajkami i grami planszowymi dla dzieci. Drugi projekt „Roboty na start – kodowanie jest trendy”, podczas których odbyło się kilka profesjonalnych warsztatów z programowania. Zajęcia odbywały się w „zerówkach” lądeckiego przedszkola i trzebieszowickiej szkoły oraz dla wszystkich chętnych dzieci z gminnych szkół. Zostały zakupione roboty Photon, mBot, zestawy Lego WeDo 2.0 oraz specjalna mata do kodowania. Koleżanki zrobiły niespodziankę dla uczestników szkolenia i przygotowały kilka zadań z zakresu kodowania i obsługi robotów.
Violetta Biernacik z kudowskiej biblioteki przedstawiła jak zdiagnozować potrzeby młodzieży metodą World Cafe. World Cafe to rodzaj pracy warsztatowej nastawionej na konwersację prowadzoną przez uczestników. Nazwa techniki odzwierciedla charakter pracy – swobodną „kawiarnianą” atmosferę dyskusji, która odbywa się w mniejszych grupach, przy stolikach. Dla każdego stolika określa się temat/zagadnienie oraz tzw. gospodarza – osobę pełniącą funkcję moderatora. Uczestnicy spotkania zostają podzieleni na kilkuosobowe zespoły i siadają przy wyznaczonych stolikach. Po pewnym czasie następuje zmiana i wszyscy, poza gospodarzem, przenoszą się do kolejnego stanowiska (gdzie omawiane jest inne zagadnienie). Gospodarz stołu streszcza wypowiedzi poprzednich uczestników i czuwa nad dalszą wymianą pomysłów. W Kudowie Zdroju młodzież dyskutowała nad tematem „Jak rozwinąć skrzydła w naszym mieście”.
Ostatnia prezentacja Joanny Artemiak z biblioteki w Szczytnej dotyczyła prowadzonego przez Nią klubu „Strefa Młodego Rodzica”. „Strefa Młodego Rodzica” to biblioteczny cykl bezpłatnych zajęć dla dzieci do 4 lat i ich rodziców. Podczas zajęć wykorzystywane są różnego rodzaju techniki plastyczne, dzieciom czytane są pierwsze książeczki, uczestnicy tańczą, śpiewają, a nawet eksperymentują. Cykl daje dzieciom możliwość odkrywania otaczającego świata poprzez obserwację, dotyk, słuch, węch i smak. Spotkania to doskonała okazja do nawiązywania kontaktów dzieci z rówieśnikami, budowania relacji społecznych, rozwoju, a przede wszystkim do świetnej zabawy. Dzięki takim działaniom wychowujemy sobie grono świadomych czytelników.
Szkolenie spotkało się z pozytywnym odbiorem uczestników. Jeszcze po jego zakończeniu bibliotekarze dzielili się swoimi doświadczeniami.

Wydania: