Spotkanie z dzielnicowymi w Szkole Podstawowej w Krosnowicach

Autor: 
Anna Hnatów-Biela
poli.jpg

Dnia 29 listopada 2017r., o godzinie 16:30, w Szkole Podstawowej w Krosnowicach miało miejsce spotkanie funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku z rodzicami i gronem pedagogicznym tutejszej szkoły.
Spotkanie zorganizowane zostało w ramach „Czesko-Polskiego projektu w zakresie walki z przestępczością nar-kotykową – DRUGSTOP”. Prowadzone było przez dzielnicowych gminy i miasta: panią Justynę Pękosz, panią Annę Rydzak i pana Adriana Brandiuka. Wyświetlane były slajdy przygotowane przez kierownika Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku – st. sierż. Filipa Paszczyka. Wyświetlony został również film, w którym wypowiadał się lekarz zajmujący się leczeniem uzależnień. Policjanci opowiadali o tym, gdzie małoletni mogą przetrzymywać narkotyki i że z pozoru przedmioty te wyglądają jak te codziennego użytku, mówili też o tym, co może wzbudzić w dorosłych podejrzenia, że dziecko zażywa narkotyki. Była też mowa o skutkach, jakie wywołuje przyjmowanie narkotyków i czym grozi pozostawienie niedopitego napoju w szklance lub butelce, np. w dyskotece. Podawane były przykłady z życia, które z pewnością wywarły duże wrażenie na słuchających, ale z pewnością też przestrzegły i wyostrzyły uwagę na ewentualne symptomy wskazujące na styczność ze środkami odurzającymi. Policjanci przywieźli ze sobą „imitację” narkotyków, przybory, w których można je schować, przyrządy do rozdrabniania i inne po to, by słuchacze mogli się temu przyjrzeć i być świadomym, że w każdej, na pozór niewinnie wyglądającej rzeczy, może znajdować się uzależniacz.
Spotkanie było bardzo wartościowe i z pewnością wniosło wiele informacji, w może mało świadome w tym względzie, życie rodziców i nauczycieli.

Wydania: