Jak nie czytam, jak czytam - Ogólnopolska akcja masowego czytania

Autor: 
KSP
j3.jpg

W dniu 10 czerwca kłodzkie biblioteki spotkały się we wspólnej ogólnopolskiej akcji masowego czytania JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM, organizowanej przez Bibliotekę w Szkole, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz Biblioteki Szkolne Online.
Celem akcji była promocja czytania książek wśród uczniów, inicjowanie mo-dy na czytanie, pokazanie nieczytającym uczniom, że czytanie to powszechne zjawisko wśród ich rówieśników. Koordynatorkami wydarzenia były nauczycielki z Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości pani Mariola Bil i pani Joanna Chodzin.
Do udziału zaproszono kilka kłodzkich szkół, starostę kłodzkiego pana Macieja Awiżenia, dyrektor Oświaty panią Anettę Kościuk. Gościem honorowym była pani Marlena Solska, która
w ramach współpracy z grupą „Wkręceni w książkę” zrealizowała w bibliotece szkolnej projekt fotograficzny. Pani fotograf, to kobieta z niesamowitą pasją, która ujęcia wykonuje sercem, następnie aparatem. Wspaniała atmosfera i jej otwartość sprawiły, że otrzymaliśmy perfekcyjne zdjęcia, za które serdecznie dziękujemy. Wernisaż zdjęć pani Marleny Solskiej zapoczątkował akcję czytelniczą. Zaproszonym gościom zaprezentowano wystawę fotografii w sali konferencyjnej Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości. Sesja fotograficzna odbyła się w bibliotece szkolnej, a mo-delami byli uczniowie z grupy „Wkręceni w książkę”. Prowadzące wernisaż uczennice Angelika Karpiel i Kamila Rosińska przedstawiły cele, jakie przyświecały grupie młodzieży z klasy II Technikum Organizacji Reklamy, do wzięcia udziału w tej przepięknej sesji. Ten zespół młodych ludzi angażował się w szkole rozmaite akcje i działania czytelnicze przez cały rok szkolny. „Wkręceni w książkę” zachęcali kolegów do czytania pod kierunkiem nauczycielek Marioli Bil i Joanny Chodzin. W działania grupy włączali się również inni nauczyciele Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, m.in. pani Marta Frońska-Jurkiewska, pani Elżbieta Krawczyk, pan Bogusław Wieczorek.
Po wernisażu, przyszła kolej na zbiorowe zdjęcie przybyłych i przemarsz do Parku Esperanto na część oficjalną imprezy. W happeningu udział wzięli chętni uczniowie z kilku szkół, którzy zadeklarowali, że są czytelnikami i lubią czytać książki. Promowali czytelnictwo wykazując się kreatywnością i wyobraźnią.
Uczniowie przynieśli wykonane przez siebie plakaty reklamujące czytanie, rysowali kredą tytuły ulubionych książek, wykonywali rysunki postaci literackich a przede wszystkim czytali ulubione książki. Wszyscy z wielką uwagą śledzili amatorskie przedstawienie teatralne, które wykonali uczniowie III klasy Technikum Żywienia z Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości.
Inicjatywa została zauważona i spotkała się z optymistycznym przyjęciem przez spacerujących przypadkowych przechodniów, którzy z uwagą czytali deklaracje czytelnicze uczestników happeningu. Akcja podobała się również uczniom i nauczycielom. Deklarowano chęć uczestnictwa w podobnym przedsięwzięciu za rok. Mamy nadzieję, że dzięki temu wydarzeniu zachęciliśmy innych do sięgnięcia po książkę.

Wydania: