Przekształcenia - recykling z wyobraźnią

Autor: 
Dagmara Kacperowska
Wachlarz Asturia.jpg

27 czerwca 2016 r. Muzeum Papiernictwa zaprezentuje nową wystawę czasową autorstwa Agnieszki Nurkowskiej zatytułowaną „PRZEKSZTAŁCENIA - recykling z wyobraźnią”.
Artystka urodziła się w Warszawie w 1935 r. Gruntowne wykształcenie odebrała w PWSM w Katowicach, gdzie podjęła pracę bezpośrednio po studiach. W latach 1974 - 1976 była wizytatorem Społecznych Ognisk Artystycznych oraz Szkół Artystycznych województwa opolskiego, z którym związała się na stałe. Od 1985 do 2015 roku była nauczycielem w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Opolu, przechodząc w międzyczasie tj. w 1991 r. na emeryturę. Ma wiele zainteresowań: muzyka, fotografia, malarstwo, tkanina, kompozycje z różnych materiałów. Na szczególną uwagę zasługują artystyczne sizalowe tkaniny oraz prace z papieru z wykorzystaniem papierowych odpadów takich, jak: pojemniki na produkty spożywcze, papierowe rolki, tektury z opakowań, pudełka po zapałkach itp. Z dużą wyobraźnią potrafi przekształcić je w bukiety kwiatów, pejzaże z ptakami, wiatrakami i in. W zwyczajnych przed-miotach otaczających nas na co dzień, dostrzega tworzywa do prac plastycznych. Brała udział w wielu wystawach. Prezentowane prace cieszyły się wielkim zainteresowaniem i uznaniem zwiedzających. Są one przykładem, że życie niezależnie od wieku może być twórcze i pełne pasji.
Uroczysty finisaż wystawy odbędzie się podczas XVI Święta Papieru, które przypada w tym roku w dn. 23-24 lipca.

Wydania: