Jubileusz 70-lecia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Kłodzku

Autor: 
Klaudia Lutosławska-Nowak

Kłodzka Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej jest najstarszą Biblioteką Miejską (powstała w sierpniu 1945 roku) i Biblioteką Powiatową (powstała 1 października 1945 roku) na Ziemi Kłodzkiej i Dolnym Śląsku. Prezentując jej historię i dorobek chcemy uświadomić społeczności lokalnej nasz wkład w wielokulturowe dziedzictwo tych terenów. Ma to służyć budowaniu naszej tożsamości i poczuciu patriotyzmu lokalnego. Dlatego też zależy nam bardzo na organizacji przedsięwzięcia, które odbije się szerokim echem w regionie. Planujemy do organizacji obchodów, obok pracowników naszej Książnicy, zaprosić inne instytucje kultury z terenu powiatu oraz organizacje pozarządowe.
Święto Biblioteki chcemy obchodzić w gronie mieszkańców naszego regionu proponując im udział nie w akademii, ale Benefisie artystycznym, który odbędzie się 1 października 2015 roku. Naszym celem jest przedstawienie dorobku kulturalnego placówki i ludzi z nią związanych, wnoszących niezaprzeczalny wkład w rozwój kultury na Dolnym Śląsku. Głównym naszym partnerem będzie Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe, z którym przygotowujemy dwa konkursy o zasięgu powiatowym: „70 tekstów na 70 lat” i „Ekslibris Siedemdziesięciolecia”. Regulaminy tych konkursów ze względu na organizację czasową roku szkolnego będą ogłoszone przed Benefisem, a termin rozstrzygnięcia przewidujemy w maju 2016 roku.
Zajmujemy się właśnie opracowaniem programu Benefisu, do którego jako wykonawców chcemy zaprosić chór Kameralny Concerto Glacensis, zaprzyjaźnionych pisarzy i poetów, Teatr Rapsodia oraz zaprzyjaźnionych muzyków. Ponieważ nasza biblioteka nosi imię Marii Dąbrowskiej, a w maju przypadła 50 rocznica śmierci pisarki, chcemy wykorzystać fragmenty Jej twórczości do programu artystycznego. Podczas imprezy odbędzie się wręczenie nagród w konkursie na Hasło 70-lecia, wszyscy goście otrzymają torebki papierowe z kubkami, gazetę, talar okolicznościowy, będą mogli wpisać się do kroniki Jubileuszowej i wziąć udział w bankiecie. Zostanie też zaprezentowana wystawa archiwalnych zdjęć Biblioteki i wybitnych artystów, którzy gościli przez 70 lat w PiMBP.

Wydania: