Najbardziej efektywne urzędy

Autor: 
Mirosław Awiżeń

W rankingu urzędów skarbowych w Polsce ogłoszonym przez „Rzeczpospolitą” z 9.05.2015 r. w kategorii „Najbardziej efektywne urzędy” 4. miejsce w Polsce zajął US w Kłodzku w grupie urzędów skarbowych „średnich” (liczący od 61 do 130 pracowników), a 10 miejsce w Polsce zajął US Nowa Ruda w grupie urzędów skarbowych „małych” (liczących do 60 pracowników).
Administracja skarbowa powinna działać przyjaźnie wobec uczciwych podatników, ale tam, gdzie trzeba wykrywać nieprawidłowości i egzekwować daniny - oczekujemy od niej skutecznego i efektywnego działania. Miarą efektywności jest nie tylko wysokość ustaleń, ale także to, w jakim czasie efekty kontroli przełożą się na wpływy do budżetu. W urzędach: kłodzkim i noworudzkim czas trwania takich postępowań wynosi odpowiednio: 254 i 381 dni (najkrócej trwają takie postępowania w US w Gostyninie - 204 dni). Przekroczenie średniej dwóch lat trwania egzekucji wykazało aż 117 urzędów a niechlubnym rekordzistą jest US w Nowym Tomyślu, gdzie takie postępowania trwały średnio aż 1137 dni.
To i dobrze, że mamy sprawne urzędy skarbowe.

na podst „Rz” 9.05.2015

Wydania: