Rozmowa z burmistrzem Stronia Śląskiego p. Zbigniewem Łopusiewiczem

Autor: 
rozmawia Mirosław Awiżeń

- No i jak było w 2014 roku, a jak zapowiada się 2015 rok? A także co
z II częścią Szpitala?
...
... ale zanim przejdziemy do tych odpowiedzi proszę mi powiedzieć, co
z Twoim prywatnym muzeum?
- Moje muzeum jest teraz zagracone, no bo zima...
- ... kiedy przekażesz swoje zbiory do Muzeum Ziemi Strońskiej?
- Jak tylko odremontujemy budynek przeznaczony na ten cel w Starym Gierałtowie.
...
- Teraz wróćmy do pytań zasadniczych... no, dobrze było. Rok zakończyliśmy z pewną nadwyżką finansową, a wykonaliśmy w tym zeszłym roku parę inwestycji:
- przede wszystkim była dalsza budowa kanalizacji, dróg i parkingów na terenie oś. Morawka,
- budowa ścieżki rowerowej Stronie Śląskie - Stójków – Lądek Zdrój (przy współpracy z Lądkiem Zdrój i Urzędem Marszałkowskim),
- budowa boiska lekkoatletycznego i postawienie urządzeń fitness k/ Orlika,
- wspólnie z Powiatem remont drogi do granicy Państwa Polskiego na Płoszczynie,
- również budowa oświetlenia ulicznego w Stroniu Wieś,
- rozpoczęliśmy remont dachu nad Urzędem Miejskim,
- odbudowa kaplicy Onufrego,
- remont ogólny przedszkola,
- rozpoczęliśmy także kolejny etap porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na oś. Morawka
- no i - wykonaliśmy rekultywację wysypiska odpadów w Stroniu Śląskim,
- także w tym roku zapłaciliśmy za ratrak zakupiony w 2013 roku,
- wybudowaliśmy również 3 wiaty murowane z grillami w środku, które posadowione są w Kamienicy, Nowej Morawie i Bielicach. Myślę, że te wiaty będą wykorzystywane przez narciarzy biegowych i rowerzystów jako miejsca postojowe.
- To było inwestycjach „technicznych”, a co w sferze kultury, równie ważnej a może i ważniejszej od inwestowania w rzeczy...
- Po pierwsze - uważam, że bardzo dobrze pracuje Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury (CETiK). (fotoreportaż obok). Odbyło się szereg imprez tak plenerowych jak i w samym CETiK-u. Oprócz tego prowadzimy zajęcia w trzech świetlicach. W dwóch w Bolesławowie i jednej w Starym Gierałtowie. Część zajęć rekreacyjno-sportowych organizuje Stroński Park Aktywności - Jaskinia Niedźwiedzia. Również część imprez organizowana jest przez Sołectwa, które wykorzystują też do tego celu część Funduszu Sołeckiego. Część imprez jest organizowana przez inne podmioty działające na terenie gminy Stronie Śląskie, np. „Czarna Góra” organizuje u siebie „Imprezy na Stoku”, Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego organizuje Stroński Rajd Pieszo-Rowerowy, Kopalnia Uranu - Międzynarodowe Mistrzostwa w poszukiwaniu Minerałów ... a my, oprócz tego, oznakowaliśmy profesjonalnie szlaki rowerowe
i piesze oraz szlaki narciarstwa biegowego. W tym roku udało się nam „wyratrakować” wszystkie nasze trasy narciarskie.
- Parę miesięcy temu liczyliśmy, że bilety na różne atrakcje kosztują w sumie niebagatelnie... czy wprowadziliście Państwo jakiś wspólny bilet?
- Akurat te imprezy i atrakcje, o któ-rych mówiłem, w większości nie kosztują nic jego uczestnika. Co do „jednego biletu” - Ma taki SKI Region Śnieżnik, gdzie w trzech ośrodkach: Czarna Góra, Kamienica i Lądek Zdrój można korzystać z jednego, wspólnego biletu.
24 stycznia 2015 roku zorganizowaliśmy pierwszą imprezę dla narciarzy biegowych, tj. „Żmija Strońska” - a nazwa pochodzi od tego, że trasa biegnie grzbietem Góry Żmijowiec. Następną planujemy na 21 lutego pn. „Nartozaury” - od dinozaurów, ze względu na bliskość Jaskini Niedźwiedziej i Muzeum Ziemi. I tak „z biegu” doszliśmy do tego roku. Chcemy, aby nasze dzieci uczyły się jazdy na nartach biegowych. Kupiliśmy 60 par nart (komplety) dla dzieci, w pierwszej kolejności ze szkoły podstawowej. W przyszłym roku kupimy następną partię już dla gimnazjalistów.
W propagowaniu tego sportu liczę na nauczycieli wychowania fizycznego. Tu kiedyś było bardzo modne narciarstwo biegowe. Działał klub „Śnieżnik”, a klubowicze uczestniczyli w Biegu Piastów, Gwarków, młodzież startowała regularnie w Lidze Narciarskiej.
- ... a czy wszystkie dzieci strońskie umieją pływać?
- Wszystkie nasze dzieci mogą korzystać z krytego basenu nieodpłatnie. Również w okresie ferii i wakacji w określonych godzinach. Nie tylko dzieci mają możliwość korzystania nieodpłatnie
z basenu, także nasi mieszkańcy w ramach rehabilitacji (ze skierowaniami Ośrodka Pomocy Społecznej) też nieodpłatnie korzystają z basenu. Chciałbym również dodać, że nasze, strońskie dzieci w sezonie letnim mają bezpłatne wejście na kąpielisko w Starej Morawie.
- No i na zakończenie - co dalej z budową II skrzydła Szpitala?
- Oferty już były, ale wystąpił problem natury finansowej. Czy budowa ma być obciążona podatkiem 8% VAT, czy 23%? Izba Skarbowa mówiła o 23%, ale po interwencji Min. Finansów stanęło jednak na 8%. A to niebagatelna różnica w kosztach - ponad milion zł. Wznowiliśmy proces ofertowy, i o ile wszystko „pójdzie bez protestów”, to wydaje się, że wykonawcą będzie Spółdzielnia Rzemieślnicza z Ząbkowic Śląskich, która wykonała również I etap. To była solidna robota.
- Dziękuję.

Wydania: