Dotacja Fundacji Orange dla biblioteki

Autor: 
PiMBP

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Dąbrowskiej w 2014 r. po raz kolejny przystąpiła do programu „Orange dla bibliotek”. Organizatorami programu są Orange Polska i Fundacja Orange. Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez udostępnianie bibliotekom gminnym nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Nasza biblioteka otrzymała dotację w wysokości 5 605,26 zł. Pozyskana kwota zostanie wykorzystana w celu edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Biblioteki, a w szczególności na pokrycie kosztów dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w Bibliotece Głównej i filiach. PiMBP w Kłodzku zaprasza do korzystania z Internetu w godzinach pracy Biblioteki Głównej i filii na terenie miasta.

Wydania: