Konferencja „Szkolnictwo rolnicze w nowoczesnej Europie" - Bożków

Autor: 
Marek Krukowski
Foto: 
Mirosław Awiżeń
konfere.jpg
konfere1.jpg

Dnia 23 stycznia 2014 roku w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie odbyła się konferencja regionalna, której myślą przewodnią było „Szkolnictwo rolnicze w nowoczesnej Europie”.
Na początku konferencji, organizowanej pod patronatem Dolnośląskiej Izby Rolniczej, zgromadzonych gości przywitał prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej pan Leszek Grala.
Następnie głos zabrał dyrektor ZSA – Józef Kochniarczyk, który jako współorganizator również powitał przybyłych. Podczas pierwszej części konferencji przemówiła pani Zofia Stypińska, zastępca dyrektora Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki, która poruszyła temat „Szkolnictwo rolnicze w aspekcie zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa”.
„Działania Wydziału Edukacji i Nauki w zakresie wzbogacania oferty edukacyjnej dolnośląskich szkół i placówek” – to temat wypowiedzi pana Jerzego Więcławskiego, dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Prof. dr hab. Danuta Parylak, prorektor ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, przedstawiła „Koncepcję modernizacji kształcenia rolniczego na poziomie wyższym”.
Pani Janina Gil, kierownik Wydziału Egzaminów Zawodowych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, omówiła „Przebieg Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z rolnictwem i ochroną środowiska”.
Pan Józef Kochniarczyk, dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych
w Bożkowie, omówił koncepcję „Szkolnictwo zawodowe bez granic”.
Pan Marek Karłowski ze Stowarzyszenia Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” skupił się na tematyce dotyczącej „Specjalistycznej praktyki zawodowej z zakresu rolnictwa i ogrodnictwa dla uczniów szkół zawodowych z Dolnego Śląska w Saksonii”.
W przerwie dyskusji zgromadzeni goście zostali ugoszczeni obiadem przygotowanym przez nauczycieli i uczniów ZSA w Bożkowie.
Po przerwie odbyły się dwa panele dyskusyjne. Jednemu z nich przewodniczył pan Jerzy Więcławski, dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, który zastanawiał się nad tematem: „Szkolnictwo zawodowe na Dolnym Śląsku – stan aktualny i perspektywy rozwoju”.
Drugiemu panelowi dyskusyjnemu przewodniczyła prof. dr hab. Danuta Parylak i prof. dr hab. Marek Korbas. Goście skupieni w tym panelu dyskusyjnym zastanawiali się nad tym „Dokąd zmierza oświata rolnicza?”.
Podczas wizyty w ZSA Bożków goście mieli także okazję zwiedzić nowo wyremontowaną szkołę, spotkać się w nowej sali restauracyjnej, gdzie w miłym towarzystwie, przy kawie i herbacie, wymieniali poglądy na temat szkolnictwa rolniczego i jego przyszłości w Europie.

Wydania: