Dworzec PKS na sprzedaż?!?

Autor: 
TimeOut

W dniu 20.05. w posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego i Komunikacji udział wziął starosta powiatu kłodzkiego- Maciej Awiżeń. Powodem wizyty samorządowca w noworudzkim ratuszu były dalsze plany zagospodarowania bądź ewentualna sprzedaż budynku PKS przy ul. Niepodległości 8. Nieruchomość, w której prowadzone są m.in usługi przewozowe, stanowi własność powiatu. Poza regularnym składem Komisji, w posiedzeniu udział wziął burmistrz Tomasz Kiliński oraz noworudzcy kupcy. Spółkę PKS reprezentował Prezes, a jednocześnie noworudzki radny- Marek Bawecki. Na wstępie starosta przeprosił za zamieszanie powstałe w wyniku nieprawidłowego przepływu informacji.
Z tego tytułu pojawiły się głosy o rzekomej sprzedaży budynku i budowie sklepu wielkopowierzchniowego. Po wyjaśnieniu spornej kwestii, M. Awiżeń przedstawił kupcom oraz komisji 2 koncepcje dalszego funkcjonowania w/w obiektu. Pierwsza opcja opiera się na partnerstwie publiczno-prywatnym. Ewentualny nabywca nieruchomości prowadziłby działalność handlową (sklepy, butiki), jednakże byłby zobowiązany zagospodarować infrastrukturę niezbędną do dalszego przewożenia osób. Jako plusy tego rozwiązania starosta wskazał: odnowioną poczekalnię dla podróżnych oraz przebudowę wiaty przystankowej wraz z utylizacją wchodzącego w jej skład azbestu. Wariant drugi przewiduje przejęcie budynku PKS przez samorząd lokalny oraz zakup z budżetu miasta 3 autobusów. Pomimo zmiany właściciela nieruchomosci, spółka nadal realizowałaby połączenia. Burmistrz Tomasz Kiliński zaapelował o znalezienie wspólnego rozwiązania z udziałem sąsiednich gmin. Zła kondycja przewoźnika, wymagający remontu budynek oraz konkurencja wśród przewoźników, nie są wystarczającym powodem do likwidacji “dworca” - przekonywał włodarz. Obecni na spotkaniu kupcy złożyli na ręce przewodniczącego Janusza Staniochy część zebranych petycji (1800 szt.) o wstrzymanie sprzedaży nieruchomości. Swoje zaniepokojonie argumentowali także możliwością późniejszej sprzedaży i konsolidacji działek graniczących, co może prowadzić do budowy „marketu”. Na zakończenie obie strony zapowiedziały wspólne konsultacje przed podjęciem decyzji ostatecznych.

Wydania: