Rośnie liczba Honorowych Obywateli Bystrzycy Kłodzkiej

Autor: 
inf. Ewelina Walczak

Do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej wpłynął wniosek o nadanie tytułu „Honorowego Obywatela” tego miasta księdzu biskupowi, prof. dr hab. Ignacemu Decowi, posłom na Sejm RP Grzegorzowi Schetynie, Monice Wielichowskiej i Jakubowi Szulcowi oraz działaczowi sportowemu Andrzejowi Puchaczowi. Wniosek podkreśla zasługi wymienionych dla rozwoju Bystrzycy Kłodzkiej oraz mieszkańców regionu.
Decyzję o nadaniu tytułów radni podejmą przed majowymi obchodami dnia św. Floriana – patrona miasta.
Tytuł “Honorowy Obywatel Bystrzycy Kłodzkiej” został ustanowiony
w kwietniu 2004 roku i od tego czasu szczyci się nim zaledwie pięć osób. Są wśród nich trzej obywatele Niemiec i dwóch Polaków. Zostali oni wyróżnieni m.in. za pomoc podczas „Powodzi Tysiąclecia” i usuwania jej skutków, wkład w działalność konserwatorską i popularyzację miasta.

Wydania: