Język migowy w Centrum Edukacji

Autor: 
Magda Duszyńska

Zgodnie z dyrektywą Rezolucji Parlamentu Europejskiego oraz Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, język migowy ma być językiem urzędowym w krajach Unii Europejskiej. Ustawa z 19.08.2012 r. /.../ wprowadziła ten język jako urzędowy na terytorium Polski w roku 2012. Tym samym zobowiązała instytucje publiczne do zapewnienia warunków obsługi osób niesłyszących i niedosłyszących.
Centrum Edukacji p. Wioletty Jakobsze szybko reaguje na wszelkie potrzeby rynku. W dniach 19 - 20.01.2012 r. właśnie tutaj została zorganizowana pierwsza edycja podstawowego kursu języka migowego dla urzędników administracji publicznej. Zainteresowanie tematem odbiło się w różnych regionach gdyż beneficjentami były osoby z urzędów Polanicy Zdroju, Lądka Zdroju, Kłodzka, Ząbkowic Śląskich i Jeleniej Góry. Kurs prowadziła p. Agnieszka Kijanowska z Nowej Rudy - Słupiec, wykładowca j. migowego, a także pedagog Zespołu Szkolno-Gminnego w Bożkowie. Szkolenie trwało dwa dni, materiał do opanowania był spory(czego byłam świadkiem) lecz profesjonalny sposób przekazywania wiedzy pozwolił przyswoić w tak krótkim czasie podstawy języka migowego. Pomocne były prezentacja multimedialna, opracowane przez wykładowcę broszury i płytka CD, którą uczestnicy otrzymali by móc utrwalać wiedzę. Należy pogratulować szybkiej reakcji p. Wioletty Jakobsze na realizację wymagań wynikających z dyrektyw UE i wprowadzenie w Centrum Edukacji w Kłodzku nauki języka migowego.
Być może, za dwa- trzy miesiące ponowne spotkanie kursantów pozwoli rozwijać wiedzę w tym temacie.

Wydania: