Echa z VII sesji RM w Kłodzku (c.d.)

Autor: 
M.D.

Wśród trzech głównych tematów przedstawiono 1.sprawozdanie o stanie bezrobocia, w Kłodzku, 2. stan sanitarny miasta, 3. kłodzka architektura przed i powojenna.... jaki dyrygent taka orkierstra... (z wypowiedzi wiceprzewodniczacego G. Muskały)
Radni pytali: Zdz. Duda: jak wyglada sytuacja na rynku pracy, jaki jest procent bezrobocia, Z. Żerkowski - czy spora ilość wykonywanych inwestycji wpływa na zmniejszenie bezrobocia, P. Brzostowicz jakie kierunki mają zapotrzebowanie na naszym rynku pracy.
Dyrektor PUP przedstawił problem bezrobocia, twierdząc, że czeka nas trudny rok. Na koniec 2010 r. dysponowano środkami ca 43 mln zł, zawarto 1642 umowy, (w 2011r. I kw. - 600 umów). Gminy dostają na swoje cele, także z Funduszu Europejskiego środki wg wskażnika - na roboty publiczne, interwencyjne, staże, szkolenia. PUP odczuwa spadek bezrobocia - 8% teoretycznie możliwe. Szukani są fachowcy na rynku turystycznym, kucharze, nauczyciele, budowlańcy... Radna E. Żytyńska: Niemcy od 1.05.br. otwieraja rynek pracy, czy PUP dostosowuje programy by zatrzymać fachowców? Odp. badamy rynek pracy, dostosowujemy szkolenia lecz brak jest OFERT. Ci, którzy wyjeżdżają nabierają doświadczenia, wracają, otwierają własne firmy. Jeśli nie możemy ich zatrudniać nie utrudniajmy wyjazdu... . Utrudnieniem są formy podatkowe, przepisy muszą być zmienione na b. przyjazne. Radna D. Kołt: Młodzi ludzie po 1-rocznym stażu mogli rozstać się z firmą, czy tak jest nadal? - Ministerstwo dojrzało niezdrową sytuację dot. stażystów, pracodawca zatrudni jeszcze na 1/2 roku. Radny R. Wójcik: jak PUP liczy poziom bezrobocia? - To dane GUS. Radna Żytyńska: Proszę podać jakie firmy zał. przez młodych pracowników powstały? - Z dotacji PUP powstały 542 firmy - 50% się utrzymało... Radny Żerkowski: ile wydano na szkolenia w skali roku? - w 2010 r. 1 mln zł, w 2011 r. z F. Europejskiego 406 tys zł, ok.700 tys. zł przekazujemy szkołom. Radny Duda: bezrobocie w powiecie wynosi 24%, w Kłodzku 20%. Na 31.03.11 r. mamy 2167 bezrobotnych w Kłodzku. Odp. To dane GUS, zawsze % za duży...z przesłanek powinno spaść. Radna C. Włodarczyk: warunkiem dotacji na rozkręcenie biznesu jest jego
12-miesięczne utrzymanie, często np. fryzjerstwo, tipsy dopłacało i zwijało firmę. Wiceburmistrz H. Urbanowski: instrumenty są takie - Rada Miejska wskazuje, Burmistrz wykonuje... Nowe inwestycje generują pracowników, basen, galeria Twierdza, drogi dojazdowe, Park Strażacki, fontanna, Kanał Młynówka - to prawie 800 miejsc pracy... . Radny Duda: nowe 800 miejsc cieszy ale 800 stracił mały biznes. Radna Kołt do dyr. K. Bolisęgi: podziękowania za dobrych fachowców, społeczników oraz pomoc pracownika PUP G. Wnuka. Radny St. Ferenc: nie okłamujmy się, środki są w szkoleniu nie w Ratuszu... na nowe urządzenia, obrabiarki w szkole „Czerwonej” brak funduszy. H. Urbanowski: UM nie otrzyma dotacji na wyposażenie warsztatów...

Stan sanitarny Kłodzka
Ocena jest pozytywna, stan się nie pogorszył. Podnosi się świadomość ludzi... Choroby zakaźne: borelioza
w powiecie niższa niż w 2009 r., szczepienia ochronne na dobrym poziomie, notuje się wzrost zachorowań chłopców na różyczkę (nie byli szczepieni). Wyszczepialność dobra - 60% zaszczepionych dzieci. W zakładach żywnościowych notuje się zły stan urz. chłodniczych, brak ks. zdrowia, żywność bywa przeterminowana, Sanepid reaguje nawet na anonimy. W 2010 r. wpłynęło 111 interwencji, załatwiono ok.90. WODA - jakość dobra, wzrasta świadomość co wpływa na bezpieczeństwo sanitarne. Radna Żytyńska: jakie są działania Sanepidu na koloniach? - Od ub. roku Sanepid nie ma kwalifikacji, to rola organizatora... Radny Żabski: pyt. dotyczy kanału Młynówka, nie ma tam wody (smród, szczury) czy są ew. zagrożenia epidemiologiczne? - To kompetencje Ochrony Środowiska, w mieście nie ma skażonych środowisk. Radny Kmiecik pyt. o dyżury higieniczne, radny Armin pyt. odn. struktur sportowych, pomiaru hałasu - nie leżą w kompetencjach sanepidu lecz organizatora, odpowiadamy tylko na interwencje. Odnośnie kąpieliska na rz. NYSIE: od 02/2011 r. weszły nowe przepisy - NIE JEST PRZEZNACZONE DO KĄPIELI, musi być w/w oznaczenie. Przewodniczący P. Brzostowicz dodaje: rzeka Nysa nie leży w gestii Burmistrza.

ARCHITEKTURA KŁODZKA
Świetna i długa była prezentacja - wykład p. Ewy Kielar ( byłego konserwatora miasta), która o Kłodzku wie bardzo dużo. Słuchałam z przyjemnością, przypominając sobie skarby naszego tzw. produktu turystycznego (nowomodne określenie). Wykład uzupełniał młody architekt Dominik Górecki mówiąc o zaletach i wadach infrastruktury Kłodzka, o których zebrane grono w większości wie...
Pani Ewo, szacunek za Pani pracę i miłość do naszego miasta. Dobrze by upowszechnić Pani wiadomości, zwłaszcza w szkołach, zanim nowoczesność i postęp nie przykryje ich zasłoną zapomnienia.

Wydania: