Echa III sesji Rady Miejskiej w Kłodzku - 30.12.2010 r.

Autor: 
Magda Duszyńska

* W gronie radnych jest p. Marian Kłusak, włączony do Komisji Zdrowia
/.../ oraz do Komisji Spraw Obywatelskich/.../.. Radna Jolanta Kobak jest włączona do Komisji Gospodarki Komunalnej/.../ oraz do Komisji Edukacji i Kultury.
* Nerwowe głosowania na koniec roku 2010.
Nie komentowałam do tej pory sporów kłodzkich radnych, zniesmaczona po ostatniej sesji musiałam się „wyresetować”, więc dopiero dziś (5.01.2011 r.) piszę relację.
* Powołano Komisję Doraźną ds. Lokalowych Rady Miejskiej w Kłodzku, w jej składzie są radni: Zdzisława Górska, Danuta Kołt, Grzegorz Muskała, Stanisław Ferenc, Teresa Ludwin, Zdzisław Duda, Michał Piszko. Przedmiotem działań Komisji jest kontrola społeczna polegająca na rozpatrywaniu uwag i zastrzeżeń dot. rocznych projektów list przydziału mieszkań komunalnych oraz rozpatrywaniu wniosków o przydział lokali mieszkalnych, lokali socjalnych oraz lokali do remontu we własnym zakresie. Komisja ma działać w okresie od 1.01.2011 r. do 28.02.2011 r. Powołanie w/w Komisji w ograniczonym do 7. osób składzie - bo akces zgłosiło 11. radnych - znów wywołało gorącą dyskusję, którą w skrócie przytaczam.
- Radny Duda: ...mam wątpliwości prawne...dokonujemy zmiany w Komisji, która nie istnieje (tylko czasowo p.m.)...mogę pracować w Komisji bez dodatku, w Kłodzku jest walka o diety. Wiceburmistrz W. Krzelowski: radny Duda wyraził opinię, nikt poprzedniego zapisu nie zmienił, więc tak musi być. Radna Włodarczyk: zaznaczono poprzednio, że w/w Komisja pracuje od...do. Proszę podać okres pracy Komisji Doraźnej jak było w latach 2002-2006, i nie było za to żadnych dodatkowych pieniędzy co potwierdzi p. Grzybek, pracownik Urzędu. Radny Ferenc: w ub. kadencji pracowałem w Komisji Mieszkaniowej. W 2007 r. została zmieniona uchwała, jak mówił wiceburmistrz Krzelowski, Komisja ma służyć mieszkańcom. Radny Duda: Komisja wygasła, działała niezgodnie z prawem... Radna Ludwin: pracowałam 4 lata w tej Komisji, absurdem jest powołanie Komisji Doraźnej ds. Lokalowych na dwa miesiące. Radna Włodarczyk: wracam do ustawy chroniącej lokatorów/.../ listy sporządza się raz do roku...a bywają różne klęski wymuszające pierwszeństwo w otrzymaniu lokalu... Wiceburmistrz H. Urbanowski: 25.I.2007 r. Rada podjęła uchwałę, która jest aktem prawnym działającym do dziś. Radna Ludwin: jest mi przykro, znów działa entliczek pętliczek. Radny Duda pyta Radcę - czy podstawa prawna ogranicza ilość osób w Komisji? Radca powołuje się na art. 21 o Samorządzie Gminnym... Radny Duda pyta dalej - czy można radnym ograniczać pracę w Komisjach, czy musimy się tak dzielić? Dla 200 zł ograniczać akces pracy radnym? Za ubiegłą kadencję będziecie zwracać diety - twierdzi radny Duda i stawia wniosek, by pracowało w w/w Komisji zgłoszonych 11. radnych.
* Głosowany jest wniosek radnej Górskiej, by skład w/w Komisji liczył 7. osób - za jest 11 radnych, przeciw 6,
1 głos wstrzymujący.
* Głosowany jest wniosek radnego Dudy - by skład w/w Komisji liczył 11. osób - za jest 8 radnych, przeciw 11,
1 głos wstrzymujący.
- Radna Włodarczyk: jakim kluczem będziecie się kierować, kogo wykluczycie? Radny Duda pyta Radcę Prawnego: czy jest podstawa prawna ograniczająca pracę radnym? Radca: takie są prawa demokracji... Radny Duda: nie będę głosował... Radni z klubów PiS, PSL i XXI spuścili głowy. Radny Żabski: miesiąc temu sytuacja podobna przy głosowaniu składu Komisji Budżetowej... określono ilość osób...a Komisje winny pracować a nie spierać się o ilość osób... . Radny Duda: takiej parodii nie było, wstyd, by dla 200 zł radni się tak dzielili... co się tu wyprawia, rezygnuję...
* Radna Kobak stawia wniosek by Komisja Budżetu liczyła 13 osób, głosowanie: za 12, przeciw 0, wstrzymało się 6. radnych. Radna Włodarczyk pyta Radcę Prawnego - czy Komisja Budżetu może liczyć 13. osób? Odp. Radcy - powołując się na art.21 o Samorządzie Gminnym - może powołać stałe, doraźne Komisje, radni są władni ustalenia składu osobowego. Radny Żabski: czy w świetle przepisów... Komisja może liczyć 21 radnych? Radca Prawny: tak, może liczyć.
* Uchylono uchwałę nr 1/6/2010 RM z 1.12.2010 dot. powołania Komisji Edukacji i Kultury.
Radna Kobak stawia wniosek, by w Komisji Edukacji pracowało 8. radnych. W głosowaniu - za było 10, wstrzymało się 7. radnych. W jej składzie są radni: przewodniczący - Armin Jarosz, Adam Kowalski, Grzegorz Muskała, Zygmunt Żerkowski, Elżbieta Żytyńska, Teresa Ludwin, Jolanta Kobak, Tomasz Żabski.
* Poza tym podjęto uchwałę zmian budżetu Gminy M. Kłodzko na 2010 r. (50 tys. zł na nagrody - likwidacja Schroniska Młodzieżowego w Kłodzku).
* Podjęto uchwałę w spr. ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010, z autopoprawką na łączną kwotę 2 312 060,56 w tym wydatki majątkowe na kwotę 2 251 191,56.

Wydania: