Uroczysty apel w Dniu Nauczyciela

Autor: 
Magda Duszyńska
więto Edukacji Narodowej w SP Nr3 w Kłodzku (2).jpg

..Najpiękniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki można dać dziecku - jest wykształcenie. ........
Czerwone serca z tymi słowami i podziękowaniami uczniowie ofiarowywali aktualnym i byłym nauczycielom swojej szkoły. Miła i wzruszająca pamiątka. Społeczności Szkoły Nr 3 im. St. Betleja w Kłodzku przewodniczyła Oliwia Szwarc z Małego Samorządu Szkolnego. Witając zaproszonych gości, nauczycieli, rodziców mówiła: „ o szkole powiedziano już tak wiele... Już w czasach renesansu reformator, pisarz i polityk A. Frycz-Modrzewski w dziele „O poprawie Rzeczypospolitej” odwołał się do tematu szkolnictwa, wyrażał szacunek dla pracy nauczyciela. W czasach oświecenia uchwałą sejmową 14.10.1773 r. powołano Komisję Edukacji Narodowej powierzając jej całokształt prac związanych z organizacją szkolnictwa. Dziś szkoła jest nowoczesna, choć boryka się z wieloma problemami, ulega przekształceniom, ale ma też swoje osiągnięcia, radości. Jest ogromną częścią naszego życia, naszą codziennością”. Cytując słowa E. Orzeszkowej warto zapamiętać, że „miarą kultury społeczeństwa jest szacunek okazywany stanowi nauczycielskiemu”.
Uczniowie przedstawiali przygotowany program a ja pytałam nauczycieli z czym kojarzą „Dzień Nauczyciela”.
* P. Iwona Wulkiewicz-Flis: z grzecznymi dziećmi, szacunkiem ze strony uczniów, kwiatami, uśmiechem, wierszami, piosenkami naszych milusińskich.
* p. Beata Zdrolik: z refleksjami nad znaczeniem nauczycieli w społeczeństwie, wracaniem do źródeł tego święta, wzmiankami w mediach, z całusami i kwiatami od dzieci.
* Eugenia Hypsz 30 lat pracy w SP 3, była radna: ze wspomnieniami, miłym świętem jeśli jest się wśród młodzieży, gorzej samotnie w domu, w chorobie, niepotrzebni nikomu, cieszy, że młodzi nauczyciele pamiętają o nas, spotykamy się - jak dziś w dawnym gronie, to miłe.
* p. Krystyna Hołyńska: cieszą kontakty ze szkołą, w której przepracowałyśmy wiele lat... Z doświadczenia wiem, że z dziećmi dobrze przygotowanymi w przedszkolach pracuje się ciekawiej i lżej, wyłuskuje się talenty, pomagamy je rozwijać, sukcesy przekładają się na popularność szkoły. Pieczę nad parafią, która obejmuje i szkołę nr 3 sprawuje ks. dziekan Julian Rafałko, który także zawitał na dzisiejszą uroczystość zebranym życząc w dobie deficytu miłości i cierpliwości - ludzkiej życzliwości, szczególnie wobec ludzi starszych. Bo dziś wśród licznego grona zaproszonych byłych pracowników oświaty SP Nr 3 było sporo takich osób, często znanych społeczeństwu kłodzkiemu jak p. Weronika Cykowska, p. Ryszard Kwiecień (były radny). Zabrakło natomiast byłej wieloletniej dyrektor p. Krystyny Oktawiec.
Obecna dyrektor p. Dorota Ręczkowska zaprosiła miłych gości na poczęstunkowe wspomnienia. Pieczę nad programem artystycznym sprawowali pp. Dorota Pasek, Agnieszka Bieruta-Staszków, Urszula Gospodarska-Nyca, Grażyna Fiałek, Beata Bogusławska, Ewa Sochacka, Anna Watral. Chór i młodziutkie skrzypaczki poprowadził p.Marek Morawski, akompaniował im p.Andrzej Jakubowski. Małgorzata Decker utrwaliła ten dzień fotografią.
Radości i sukcesów kłodzkim pedagogom serdecznie życzymy - w imieniu grona redakcyjnego -MD.

Wydania: