Echa 57. sesji RM w Kłodzku - c.d.

Autor: 
Magda Duszyńska

O co na tej sesji m.in. pytali i o co wnioskowali radni?
Radny Z. Duda - o mur Nad Kanałem, jaki był koszt prac, kto nadzorował?
Radna T. Ludwin - o brak wiaty chroniącej ludzi czekających na busy przy przystanku Szpitala, o brak oświetlenia na odcinku od ul. Wzniesienie do ul. Zamkowej, za mało śmietników przy ul. Warty; kiedy ustalone będą priorytety zadań w mieście, mówiono o chodnikach i drogach... powstały fontanny...; odn. cmentarza: zwrócić właścicielowi uwagę na bałagan i niezbierane liście.
Radna Z. Górska - rok temu złożyła wniosek o zastosowanie ulg dla przedsiębiorców - dot. barier dla niepełnosprawnych. Czy uchwała do końca kadencji powstanie? Zostały jeszcze tylko dwie sesje. Kiedy zakończą się prace remontowe przy ul. Łukasińskiego, która 5 lat temu została oddana do użytku?
Radny G. Wnuk - pyt. o dzierżawę firmy Laguna na 10 lat. Za miesiąc wybory, zauważa się coraz większy rozkrok niektórych radnych.... inaczej mówią na zewnątrz, inaczej na Komisjach, inaczej na sesji... podkreślał z niesmakiem G. Wnuk.
Radny S. Ferenc, radny T. Kmiecik zwrócili się z interpelacją do ludzi dobrej woli o wsparcie konta Stowarzyszenia Kresowian, dziękując za pomoc dotychczasową.
Radny A. Kwas - podczas ubiegłej sesji wspominałem o funduszu pomocy dla osób niepełnosprawnych, czy zamiast odprowadzenia finansów na ten cel można zadziałać inaczej - dać zatrudnienie takim osobom? (złożona interpelacja do Przewodniczącego Rady).
Radny J.Kocoń - w imieniu autora pomnika Żołnierza Polskiego p. Radomskiego pytał, czy burmistrz B. Szpytma dotrzyma danej mu obietnicy o monitorowaniu pomnika wobec zdarzających się ekscesów, kradzieży; w imieniu grupy taksówkarzy z ul. Słowackiego wniosek: tak umożliwić przejazd, by nie musieli wozić klientów przez często zakorkowaną ul. Wyspiańskiego; by postawić toaletę...
Radny T.Kmiecik odczytał wystąpienie Stowarzyszenia dot. bezpieczeństwa i budowy obwodnicy.
Radni Ludwin, Kasprzyk-Wojciechowska, Ferenc dziękowali za pomoc Rady Miasta i Burmistrzów w rozwiązaniu ich petycji.

Wydania: