Ustronie Morskie - Stronie Śląskie

ustronie.jpg

27 września 2017 r. Burmistrz Stronia Śląskiego podpisał porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a Gminą Ustronie Morskie.
czytaj w najnowszym numerze BRAMY