Tydzień Mediacji 2018 r.

Tydzień Mediacji 2018 r.

Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada w dniu 18 października, a w dniach 15-19 października 2018 r. będzie trwał Tydzień Mediacji 2018 r.
Spotkania się z osobą „z zewnątrz” oraz udzielającą porad w zakresie rozwiązania sporu, ale nie kojarzoną bezpośrednio z instytucją sądową, stanowi doskonały sposób propagowania idei pozasądowego rozwiązywania sporów oraz przekazania społeczeństwu informacji w tym zakresie.
W Sądzie Rejonowym w Kłodzku przez 5 dni, w wyznaczonych godzinach, będą odbywały się dyżury mediatorów. Oto grafik dyżurów mediatorów, które będą odbywały się w Sądzie Rejonowym w Kłodzku.