Perspektywy dla Polanicy-Zdroju

3.jpg

Rozmawowa z p. Jerzym Terleckim, burmistrzem
- Za dwa lata będzie weryfikacja uzdrowisk pod względem wypełnienia norm europejskich uzdrowiskowych. W jakim miejscu pod tym względem jest Polanica-Zdrój?
- ...nawet już nie za dwa, ale półtora roku. Mimo, że jeszcze mamy trochę do zrobienia aby wypełnić całkowicie standardy europejskie, statusu uzdrowiska nie stracimy. Są dwie rzeczy, które są trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Po pierwsze – jak udowodnić lecznicze działanie klimatu w uzdrowiskach, po drugie – jak udowodnić (jaką metodą), że spełniamy normy czystości powietrza. Udowodnienie, że „klimat leczy” jest dość trudne, zważywszy iż nie ma definicji „co to są walory lecznicze” i „na czym to ma polegać”. Zaś w przypadku wykazania jakości powietrza w uzdrowisku metod jest wiele. Z jednej strony są tzw. uśrednione pomiary dla strefy (w naszym przypadku – wałbrzyskiej), czyli przyjmuje się, że powietrze jest takie samo (nie)czyste w całym tym obszarze. Z drugiej strony istnieje metoda matematyczna określająca zanieczyszczenia w poszczególnych gminach..../.../

- „Mały Rynek” ...
- Już rozpoczęliśmy procedurę przetargową. Wyłonimy wykonawcę i od połowy roku powinniśmy rozpocząć prace budowlane na tym obszarze. A jaki będzie efekt to proszę, wizualizacja tego terenu - wizualizacja.
czytaj w majowym numerze BRAMY