Możliwość wymiany pieca

Gmina Radków rozważa przystąpienie do programu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”, wdrażanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdyż daje to możliwość pozyskania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła.
Program „Wymiana pieców” obejmuje likwidację kotłów starej generacji oraz zakup i montaż nowych...
czytaj w lutowym numerze BRAMY