Listopadowa BRAMA

Listopadowa BRAMA

Ukazał się listopadowy numer Gazety Prowincjonalnej BRAMA. Zapraszamy do ciekawej lektury. Informujemy jednocześnie, że jesteśmy z Państwem już od 25 lat (skromny jubileusz!!!).