Kolejne 10 mln dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska

20 września 2017 roku podpisana została umowa pomiędzy Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. – Lider Konsorcjum i Sudeckim Stowarzyszeniem Inicjatyw Gospodarczych – Uczestnik Konsorcjum a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, o przekazanie do „AGROREGU” 8 mln zł z przeznaczeniem na współfinansowanie działań inwestycyjnych i inwestycyjno-obrotowych.
Konsorcjum dokłada do tej sumy swoje 2,5 mln zł. /.../
Wartość jednostkowa Pożyczki Rozwojowej wynosi nawet do 500 tys. zł, w tym: do 100 tys. zł mikropożyczki dla mikro i małych przedsiębiorstw, od 100 tys. zł do 500 tys. zł pożyczka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

czytaj w najnowsyzm wydaniu BRAMY