Kamieńczyk: nowa droga do granicy

kamieńczyk.jpg

Kamieńczyk to niewielka wieś malowniczo położona na południowym krańcu Gór Bystrzyckich, w gminie Międzylesie. Na początku XX w. odkryto walory narciarskie okolicznych terenów. W okresie międzywojennym Kamieńczyk uznano za letnisko, jednak funkcja ta nie rozwinęła się. W ostatnich latach i miesiącach, dzięki inwestycjom komunalnym i prywatnym, ten zakątek Ziemi Kłodzkiej staje się coraz bardziej popularny i uczęszczany. I znów jest szansa na rozwinięcie się funkcji letniskowej...
10 sierpnia 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej drogi powiatowej, łączącej drogę krajową DK33 z przejściem granicznym do Republiki Czeskiej.
czytaj w najnowszym numerze BRAMY