Ile lat, tyle wspomnień...

plakat_800_lat_wambierzyc_3_2017 - Kopia.jpg

„800 wspomnień na 800-lecie Wambierzyc”.
Może ktoś był świadkiem cudu, wszedł w związek małżeński, doznał odnowy duchowej lub poznał miłość swojego życia. A może ktoś zachwycił się architekturą miejscowości, wybraną kapliczką, rzeźbą? Bazylika stała się natchnieniem do napisania wiersza…
A może komuś towarzyszą zgoła inne wspomnienia związane z dolnośląską Jerozolimą? Ile osób – tyle przeżyć i wspomnień, nie mniej, niż lat mają Wambierzyce.
Aby mieć swój wkład w obchody 800-lecia Wambierzyc zachęcamy Państwa do spisania wspomnień i podzielenia się nimi – będzie to wspaniała podróż w przeszłość, a dla przyszłych pokoleń swoista lekcja historii.
szczegóły w lutowym wydaniu BRAMY