Fotografie Krzysztofa Sapiehy

Fotografie Krzysztofa Sapiehy

We wrześniu w Centrum Kultury Chrześcijańskiej przy parafii Podwyższania Krzyża Świętego w Kłodzku możemy zobaczyć wystawę zdjęć Krzysztofa i Jana Sapiehów. Ojciec (od kilkunastu lat) i syn (od kilku lat) z pasją fotografują świat przyrody, zwłaszcza ptaki w ich naturalnym środowisku. Krzysztof Sapieha uzyskał bardzo dużą biegłość w fotografowaniu ptaków w ich naturalnych siedliskach, jego niesamowite kadry dzięki internetowi znane są w całej Polsce. Zachwycone pięknymi ujęciami Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe w tym roku już po raz trzeci wydaje kalendarz z fotografiami Krzysztofa Sapiehy i Jego syna Jaśka, który pod fachowym okiem Taty nabiera wprawy i trenuje „oko”.
17 września od 17.00 w CKCH w ramach obchodów 36-lecia parafii będzie okazja do obejrzenia „ptasiej” wystawy, porozmawiania z jej twórcą oraz zakupu kalendarza na 2019 rok. Zapraszamy!