Filmowe Czwartki w Bystrzycy Kłodzkiej

Filmowe Czwartki w Bystrzycy Kłodzkiej

Każdy czwartek od listopada 2017 do marca 2018 godz. 18.00 - sala widowiskowa MGOK.