Ferie w bibliotece w Kłodzku

Ferie w bibliotece w Kłodzku

Poigraj i posłuchaj bajek podczas ferii w kłodzkiej bibliotece
Kłodzka biblioteka zaprasza dzieci i młodzież podczas ferii zimowych do Biblioteki Centralnej (pl. B. Chrobrego 1) i Filii dla Dzieci (ul. Okrzei 20). Zajęcia w Filii dla Dzieci pt.: Opowiem Ci zimową bajeczkę będą odbywały się dwa razy w tygodniu. Skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym. Jedną z atrakcji będzie teatrzyk pt.: Stoliczku nakryj się. Od 15 stycznia do 19 stycznia 2018 r. w Saloniku Prasowym (Biblioteka Centralna) odbędą się zajęcia pt.: Poigraj czyli gry planszowe w bibliotece, które poprowadzi trener Rafał Pleśniak. Szczegółowy program na stronie internetowej www.biblioteka.klodzko.pl