Detektywi Przeszłości i Starków

Detektywi Przeszłości i Starków

Nieformalna grupa młodzieży ‘Detektywi Przeszłości’, którą tworzy młodzież w wieku 16-19 lat, na co dzień uczniowie Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, obrała nowy cel. Po sukcesie poprzedniego projektu „Stary Wielisław, wieś z historią w tle”, który w dniu 30 maja br. zdobył nagrodę roku Gminy Kłodzko Rununculus Penitecillatus (popularny Jaskier), w kategorii Inicjatywa Roku-Produkt Roku, postanowiliśmy przybliżyć mieszkańcom Ziemi Kłodzkiej kolejną wioskę i jej zabytki. Tym razem w centrum naszych zainteresowań znalazła się miejscowość Starków, koło Kłodzka.
Na realizację projektu pozyskaliśmy grant w konkursie „Wolontariat dla Dziedzictwa”, organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie.
Naszym celem jest zinwentaryzowanie pomników historii w tej wsi i opracowanie ich historycznych metryk, w oparciu o zachowane źródła.
Pierwszym naszym działaniem projektowym była wizyta do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Oddział w Wałbrzychu. Wyjazd miał na celu zapoznanie się z materiałami zgromadzonymi w toku badań konserwatorskich w interesującej nas wsi. Pracownik Urzędu konserwatorskiego udostępniając nam potrzebne materiały, przy okazji bardzo dokładnie opisał nam na czym polega praca konserwatora zabytków. Jest to osoba która musi wykonywać ją w sposób dokładny, ponieważ dbanie o zabytki jest niezwykle trudne. Jest wiele czynników które wpływają na niszczenie tak ważnych obiektów na terenie naszego województwa. Dowiedzieliśmy się także jak rozróżnić zabytki ruchome i nieruchome.
W dniach 30 maja – 1 czerwca br. zorganizowaliśmy w Starkowie główne zadanie projektowe, tj. trzydniowy obóz wolontariacki. Pierwszego dnia dokonaliśmy inwentaryzacji pomników małej architektury sakralnej (kapliczki i krzyże przydrożne), kolejnego zajmowaliśmy się zabytkami nieruchomymi (budynek dawnej szkoły, folwark pojezuicki, dwór sędziowski), wreszcie ostatniego dnia zajęliśmy się najważniejszym zabytkiem miejscowości: kościołem pw. Św. Mikołaja).
Cennych informacji udzielił nam p. Jerzy Skiba (dawny mieszkaniec Starkowa), sołtys Daniel Kaźmierczak oraz mieszkańcy wsi, którzy przez cały okres naszego pobytu traktowali nas z niezwykła życzliwością, udzielając nam odpowiedzi na nurtujące nas pytania oraz podejmując nas obiadami.
Teraz bogatsi o doświadczenia, materiał fotograficzny oraz informacje możemy przystąpić do kolejnych etapów pracy, tj. opracowania tablic informacyjnych, które umieszczone zostaną na terenie wsi oraz materiały promujące zabytki Starkowa.
Efekty naszych prac można zobaczyć na stronie internetowej projektu: www.historiastarkow.cba.pl
Paulina Kozicz
Detektywi przeszłości