Badania densytometryczne z 10% rabatem

sanatorium_adam.jpg

OSTEOPOROZA
cichy zabójca kości…..
NIE DAJ SIĘ ZŁAMAĆ!

Bądź pierwszy, przyjdź lub zadzwoń
do Dolnośląskiego Centrum Diagnostyki i Terapii

57-540 Lądek-Zdrój ul. Wolności 2a
Rejestracja: Tel.; 74 8 115 480, 74 814 66 66 email: info@uzdrowisko-ladek.pl
szczegóły w najnowszym wydaniu BRAMY