Życie społeczne

Odpust św. Anny w Zieleńcu
D. Chmielarz
festyn.jpg
festyn1.jpg
Ozdobą festynu byli niewątpliwie górale. W meczu piłki nożnej pod górę zwyciężyli Czesi, ale radowali się wszyscy. Jedni podziwiali grę w piłkę kopaną, inni delektowali się muzyką w wykonaniu czeskiego zespołu. Najwięcej osób przybyło na koncert Gienka Loski. Sam festyn, mimo niepewnej pogody, udany. Takie imprezy na pewno poszerzą grono fanów Zieleńca.
Pierwsza kapliczka polowa pw. Jana Pawła II w Kotlinie Kłodzkiej
ponikwa2.jpg
W dniu 26.07.2011 ks. kanonik Aleksander Trojan, proboszcz Parafii św. Jerzego w Długopolu Dolnym poświęcił podniesioną z ruin kapliczkę Św. Anny w Ponikwie nadając jej dodatkowe wezwanie bł.Jana Pawła II. Historia powstania kapliczki oraz jej dokładny wiek nie jest znany. Powstała zapewne z potrzeby serca lub jako wotum dziękczynne za otrzymane łaski przez przedwojennego mieszkańca Ponikwy. Niestety historia obeszła się z obiektem tak jak z wieloma podobnymi znakami wiary ludzi mieszkających na terenach tzw. Ziem Odzyskanych okrutnie. Dobrze jednak, że znajdują się ludzie, którzy chcą...
W przededniu 20-lecia Klubu Inicjatyw Młodzieży
IMG_0881.jpg
wilno-karpovas A.jpg
Klub Inicjatyw Młodzieży „Ziemia Kłodzka” powstał 11 listopada 1992 roku opierając swoją działalność na młodzieży samorządowej szkół. Przemiany jakie miały i mają swoje miejsce kształtowały i kształtują wizerunek Klubu... po dziś dzień. W przededniu jubileuszu jego Koordynator odwiedził od lat zaprzyjaźnione organizacje i instytucje. Są nimi esperantyści skupieni w zespole artystycznym „Asortii” z miejscowości Visaginas na Litwie oraz Dom Twórczości Dziecięco-Młodzieżowej również w tej miejscowości. Na Łotwie jest to Pałac Sportu i Kultury oraz szkoła polska w miejscowości Dałgavpils. Dowcip...
5-lecie klubu HDK
Stefan Remont
W dn. 10.06.2011 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „U Anny” w Łężycach Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi przy PKP w Kłodzku zorganizował jubileusz 5-lecia Klubu SHDK RP i obchody Światowego Dnia Honorowego Krwiodawstwa, bo przecież w Honorowym Krwiodawstwie jesteśmy już 37 lat. Na Akademię przybyli zaproszeniu goście: wiceminister zdrowia Jakub Szulc, członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego Krzysztof Baldy, burmistrz Dusznik Zdroju Andrzej Rymarczyk, przew. Rady Rejonowej Klubów HDK-PCK w Kłodzku Tadeusz Szęłega, Przedstawicielka Wójta Gminy Kłodzko, ks. proboszcz z parafii św. Jana Chrzciciela ze...
Zawody z okazji Dnia Dziecka
spławiki.jpg
Zawody spławikowe dla dzieci w różnym wieku z okazji Dnia Dziecka zorganizowało Koło Wędkarskie SUDETY. Wzięło w nich udział 17 osób. Ryby udało się złowić Dominice Wołoszko, Wiktorii Stefan i Arturowi Kolmanowi. Wszyscy otrzymali upominki, a potem był poczęstunek.
100 lat harcerstwa
D.Ch.
buk.jpg
W przedostatnią niedzielę maja do Szczytnej zawitali harcerze z KŁODZKIEGO HUFCA. – Szczytna jest przyjazna naszej organizacji, stąd tutaj nasza wizyta, którą poświęciliśmy obchodom 100- lecia powstania pierwszych drużyn harcerskich, co miało miejsce 22 maja 1911r.- stwierdzili. A obchodzono tę rocznicę, uczestnicząc we mszy odprawionej w zamkowej kaplicy na Szczytniku, sadząc drzewko- buk- na skwerze w pobliżu LEWIATANA, dar harcerzy dla miasta i organizując wystawę na deptaku Z PRAWEM I PRZYRZECZENIEM HARCERSKIM PRZEZ LATA. Na wystawie znalazły się teksty przyrzeczeń- od rycerskiego do...
Integracja na zamku
D. Chmielarz
integracja.jpg
Barbara Pełyńska z Ośrodka Edukacji i Psychoterapii w Kłodzku napisała wniosek, swoje partnerstwo zagwarantował Powiat Kłodzki, dołączyła SP im. Orła Białego w Szczytnej i w ten sposób doszło do realizacji projektu INTEGRACJA NA ZAMKU. Realizowany jest ów projekt od 1. lutego do 1. czerwca br., obejmuje podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej. Jego celem jest zwiększenie samodzielności i aktywności 15 mężczyzn, mieszkańców DPS. – W celu zrealizowania projektu prowadziliśmy zajęcia w trzech modułach: indywidualna ścieżka rozwoju, równe szanse i aktywna integracja. Odbyliśmy wiele...
Wyniki zbiórki i sposób zużytkowania zebranych ofiar
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Kłodzku przeprowadziło zbiórkę ofiar na akcję charytatywną dla „rodzin i osób samotnych potrzebujących wsparcia”. Zbiórkę przeprowadzono na podstawie zezwolenia - decyzji Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.04.2011r. znak WSO.I.5311.1.2011. W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej w CH GALERIA KŁODZKO zebrano: - datki na łączną kwotę: 1.913,01 zł (tysiąc dziewięćset trzynaście zł, 01/100 gr), - ofiary w naturze: produkty o łącznej wartości 1.589,50 zł (tysiąc pięćset osiemdziesiąt dziewięć zł, 50/100 gr). - koszty zorganizowania akcji...
Nowa drużyna OSP w Szczytnej
inf. B. Palko
straż-basiuk1.jpg
W dzień św. Floriana w OSP w Szczytnej oficjalnie powołano do działania drużynę żeńską. W jej skład wchodzi 12 dziewcząt i kobiet, które złożyły przyrzeczenie strażackie i od tego momentu są pełnowartościowymi członkiniami OSP, a po odbyciu wymaganych szkoleń będą brały udział w akcjach ratowniczych. Nic nie stało na przeszkodzie, by jedna z nowych strażaczek już teraz została członkinią Zarządu OSP. A z okazji Dnia Strażaka odbyła się w miejscowym kościele msza celebrowana przez proboszcza Piotra Lipskiego, poprzedzona wymarszem strażaków z remizy. Prezes OSP Bogusław Palko wręczył młodym...
Sezon wędkarski rozpoczęty
D. Chmielarz
ryby.jpg
I, sądząc po wynikach pierwszych zawodów, będzie udany. W ostatnią sobotę na stawie przy ulicy Bukowej swoje umiejętności wabienia ryb sprawdzało 17 osób zrzeszonych w Kole Wędkarskim działającym w Szczytnej. Pogoda była jak na zamówienie, ryby chętne, chociaż wyraźnie sprzyjały niektórym tylko wędkarzom, przyroda nie szczędziła obecnym zadziwiająco zachwycających widoków i wrażeń. Wędkowanie trwało od 8.00 do 11.00, w trakcie sędziowie ważyli złowione ryby i wpuszczali je do stawu. Ostatni imponujących rozmiarów karp dał się złapać o 10.55. W sumie złowiono 22 sztuki o łącznej wadze 33,41 kg...
O pomocy na rzecz rodzin
D. Chmielarz
Formy pomocy na rzecz rodzin są bardzo różne. Albo określa je ustawa, albo chęć niesienia wsparcia i... serce. Świadczy je OPS, jako instytucja powołana do takich działań, śwadczą organizacje pozarządowe. Informacje na ten temat usłyszeli radni na lutowej sesji. OPS działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej oraz o uchwały Rady Miejskiej z roku 2005 i 2008. W roku 2010 udzielił OPS pomocy w różnych formach 754 rodzinom - 2230 osób. Koszt przeliczonych działań to kwota 3.057.340 zł, z czego 2.245.587zł to środki pozyskane spoza gminy. Część tych form pomocy niezależna jest od sytuacji...
O sprawach rodzin zastępczych i osób niepełnosprawnych - rozmowa z J. Kubickim dyr. PCPR
- W piątek w starostwie w Kłodzku odbyło się spotkanie zawodowych rodzin zastępczych z powiatu kłodzkiego, w którym uczestniczył starosta Maciej Awiżeń. - To spotkanie było bardzo ważne. W powiecie jest ok. 300 rodzin zastępczych: spokrewnionych, niespokrewnionych i zawodowych, pod których opieką znajduje się niemal 450 dzieci. Rodzin zawodowych jest jedynie 11 i ludzie, którzy je tworzą chcieli osobiście przedstawić staroście problemy, z jakimi się borykają, żeby wspólne poszukać najlepszych rozwiązań. Rodziny na co dzień otrzymują wsparcie PCPR-u, Niepublicznego Ośrodka Adopcyjno-...
Spotkanie na lodowisku
ch-1.jpg
Lodowisko w Szczytnej cieszy się nieustającym powodzeniem. Korzystają z niego dzieci, młodzież, ale i coraz więcej osób w wieku starszym. Stałą bywalczynią lodowiska jest p. Danusia, którą powstanie tego obiektu szczególnie ucieszyło, bo łyżwy to jej dzieciństwo, to jej pasja. W każdej wolnej chwili nie tylko jeździ, ale i próbuje tańczyć. 10. marca na lodowisku w Szczytnej odbędzie się SPOTKANIE NA LODZIE dzieci z klas 4-6 z Republiki Czeskiej i SP im. Orła Białego w Szczytnej. W godz. 10-12.00 będzie można pokibicować 8 drużynom z Polski i Czech podczas zmagań w konkurencjach na lodzie....
Złote Gody - 50-lecie małżeństwa
inf.wł.
złote-gody.jpg
17.02.2011r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń w 50-lecie pożycia małżeńskiego (złote gody) Państwu Janinie i Jakubowi Natanek, mieszkańcom Stronia Śląskiego. Odznaczenia nadane przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wręczył burmistrz Stronia Śląskiego pan Zbigniew Łopusiewicz. Uroczystość odbyła się w obecności najbliższej rodziny jubilatów.
Dzień Honorowego Krwiodawstwa
Już po raz piętnasty zorganizowałem, w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości „Dzień Honorowego Krwiodawstwa. Z tej okazji chciałbym podzielić się kilkoma refleksjami. Kiedy jesienią 2006 roku nawiązałem kontakt z Terenową Stacją Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, miałem przede wszystkim na celu zachęcenie uczniów naszej szkoły do zasilenia szeregów honorowych krwiodawców. Nie spodziewałem się zupełnie, że ta przygoda stanie się początkiem cyklicznych przyjazdów pracowników Stacji do Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, a organizowane kilkakrotnie w roku Dni Honorowego Krwiodawstwa...
Odważnie, stanowczo, pewnie!
D.Ch.
OSP w Szczytnej liczy obecnie 31 strażaków, 29 z nich tworzy jednostkę operacyjno- techniczną, 3 czeka na szkolenie. Większość to osoby przed trzydziestką, ma więc Zarząd (Prezes- Bogdan Palko, Naczelnik- M. Sudak, Skarbnik- R.Konior, Sekretarz- T. Czarnik ) dodatkowe, oprócz statutowych, zadanie- przygotować tych młodych do przejęcia w przyszłości swoich funkcji. W zasadzie nie powinno być z tym problemów, bo większość z nich strażacką służbę ma we krwi- po ojcach strażakach. W ubiegłym roku strażacy z OSP w Szczytnej wyjeżdżali do różnych akcji 101 razy; do pożarów budynków 38 razy, do...
WOŚP zagrała w Szczytnej
D.Ch.
Kierując się ogłoszeniem o programie Orkiestry, można było przypuszczać, że nie będzie on miał zbyt wielkiej widowni. Organizatorzy proponowali bowiem występy dzieci i młodzieży z placówek oświatowych, uczestników zajęć prowadzonych przy MOK- u, aukcję. Wszystko to już było w poprzednich latach. Widownia jednak nie zawiodła, podobnie jak nie zawiedli występujący i ich opiekunowie. Każdy punkt programu miał swoich widzów. Przedszkolaków podziwiały ich rodziny, młodzież szkolną - rodzice i rówieśnicy, grupy taneczne i indywidualnych artystów - sympatycy ich talentów. Byli wśród występujących i...
Nagrody rozdane...
TimeOut
W poniedziałek 17 stycznia, burmistrz Nowej Rudy Tomasz Kiliński, podejmował zwycięźców konkursu na oświetlenie świąteczne. Tradycyjnie zaraz po świętach komisja konkursowa, w skład której wchodzą noworudzcy radni; dokonała oceny “ozdobionych” nieruchomości. Innowacja, wykorzystanie warunków naturalnych a przede wszystkim pomysł - były punktowane najwyżej. Formułę konkursową stanowiły 4 kategorie: najładniejszy balkon, witryna, posesja prywatna i firma. Lauretami tegorocznej edycji konkursu zostali: -najpiękniejsza witryna świąteczna: Kwiaciarnia “u Haliny”; ul. Piastów 16 Nowa Ruda -...
Opłatek w Towarzystwie Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich w Kłodzku
A. Grześko
W/w Towarzystwo zaprosiło swoich członków i gości na uroczyste spotkanie przy opłatku w Kłodzku 8.I.2011 r. do Zajazdu Królewskiego. Organizatorem, który wszystkim się zajął, był długoletni uczestnik Towarzystwa (które liczy 20 lat) p. Józef Trziszka. Sztandar nieśli trzej członkowie. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w intencji Kresowian w kościele Podwyższenia Krzyża Św. W tej koncelebrowanej mszy przez trzech księży uczestniczyli również: proboszcz kościoła kanonik Julian Rafałko, przedmowę i homilię wygłosił prof. dr ksiądz Andrzej Tomko, prorektor Akademii Papieskiej we...
Wilkanów wystartował po raz drugi...!
W niedzielę, 9 stycznia hol Gimnazjum nr 2 w Wilkanowie zamienił się w scenę XIX Finału WOŚP. Od godz. 15.00 „oj, działo się”; na początku wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wilkanowie przygotowane przez panią Jolantę Bury, panią Lidię Szwagrzak i panią Małgorzatę Sobkowiak z bożonarodzeniowymi jasełkami, a zaraz po nich kabaret „Dwóch takich” składający się z… dwóch takich… czyli Benia i Gracjana wspomaganych przez Patryka (chło-pcy są uczniami Gimnazjum nr 2 w Wilkanowie). Zaproszenie do udziału w finale przyjął również zespół ludowy Tarnawiczanki ze Starego Waliszowa, który swoimi...
Pobór krwi
Stefan Remont
W dniu 21.12.2010 r. W Miejskim Ośrodku Kultury w Szczytnej odbył się pobór krwi przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Wałbrzycha. W sumie zarejestrowało się 36 krwiodawców a oddało 33 krwiodawców po 450 ml, co dało wynik 14.850 ml, z tego 2 osoby oddało pierwszy raz, a 7 osób zdecydowało się wypełnić deklarację i oddać 4 ml krwi na dawcę szpiku kostnego, żeby zakwalifikować się na badanie. Dawcą może zostać każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 50 rokiem życia, który waży minimum 50kg. Przypominamy, że w roku 2011 będzie można oddać krew w Szczytnej w dniach 22 luty, 26...
Kolędowanie na ludowo
1.jpg
Już po raz dwunasty spotkali się w Wojciechowicach członkowie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Kłodzko na wspólnym kolędowaniu [w sobotę, 8 stycznia br.]. Gospodyniami były jak zwykle „Wojciechowiczanki”, przy technicznej pomocy Ośrodka Kultury Gminy Kłodzko. Wystąpiło 11 zespołów: wg kolejności - „Wojciechowiczanki” z Wojciechowic, „Górnianki” z Jaszkowej Górnej, „Gorzuchowianki” z Gorzuchowa, młodzieżowy zespół „Promyk” z Jaszkowej Dolnej, „Szalejowianki” z Szalejowa Dolnego, „Jarzębinki i Batiary” z Szalejowa Górnego, „Wojborzanki” z Wojborza, „Róża Kłodzka” z Żelazna, „Folkowe Babki...
Kulig ze stajnią "Pod dębami"
Kasia Białek
Obraz 031.jpg
Wracają stare dobre czasy, kiedy aby zrobić kulig trzeba zaprzęgać konie. Trasę może i przejedzie się w dłuższym czasie i trochę bardziej się wymarznie, ale za to po przejażdżce można zasiąść w ekskluzywnym siodle i napić się grzanego wina ;-)
Impreza choinkowa dla małych mieszkańców Skrzynki
Foto3.jpg
16 stycznia - w sobotę, Rada Sołecka Skrzynki w gminie Lądek Zdrój zaprosiła do wiejskiej świetlicy na wielką imprezę karnawałową małych mieszkańców wsi. Jak co roku w programie nie zabrakło zabaw i konkursów niespodzianek. Przy znanych przebojach muzycznych dzieciaki bawiły się pod bacznym okiem wodzireja i pań z Rady Sołeckiej. Nie mogło zabraknąć też Mikołaja, który przybył tym razem od strony Gór Złotych pojazdem kołowym z powodu braku śniegu. Ponieważ wszystkie dzieci przyrzekały, że są i nadal będą grzeczne Mikołaj obdarował ich paczkami ufundowanymi przez Radę Sołecką.
Nowy pomysł na Nowy Rok
WRN
polanica3.jpg
Po zazwyczaj hucznej sylwestrowej nocy, kolejny dzień usypia tych nie wyspanych, jak i tych z pokładami energii. Poza wyjściem do restauracji, gdzie jedyną atrakcją jest 40-sto minutowe oczekiwanie na jedzenie, pomysłów w mieście brak. Tym razem Miejskie Centrum Kultury w Polanicy Zdroju postanowiło przerwać „nudę dnia następnego”. Ponad 1000 smażonych kiełbas z wielkiej patelni, smażony ser górski i gorący barszcz swoim zapachem przyciągały mieszkańców i turystów. Występy artystyczne zespołu „PRESTO” oraz Dominiki Radwan umilały czas, a najmłodszych pozdrawiał Święty Mikołaj i Śnieżynki....