Służba zdrowia

Powiatowe działania na rzecz niepełnosprawnych
Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla fundacji i organizacji pozarządowych na zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 r. Do rozdysponowania jest 60 tys. zł. Organizacje, które mogą starać się o dofinansowanie, muszą statutowo prowadzić działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i wykazać się co najmniej dwuletnim doświadczeniem. Zadania, których dotyczy konkurs, to m.in. prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnego typu placówkach, organizacjach i prowadzenie szkoleń, poradnictwa, grupowych i...
Lecznicze właściwości wody
woda.jpg
Definicja hydroterapii (wodolecznictwa, akwaterapii, hydropatii) mówi o zewnętrznym wykorzystywaniu wody w celu leczenia pewnych dolegliwości i schorzeń oraz ich zapobieganiu. Wodę stosuje się nie tylko w formie kąpieli, natrysków, polewań, rozcierań, zawijań i okładów, ale również w różnej jej postaci (np. gazowej) oraz dobranym odpowiednio ciśnieniu i temperaturze. Metoda ta popularna była już w czasach Pitagorasa, gdzie używano jej jako środka dającego pozytywne efekty przy likwidowaniu problemów zdrowotnych. Hipokrates, jako prekursor wielu naturalnych terapii, stworzył pierwsze opisy i...
Wyjątkowe zioło - żywokost
bodzek-ZYWOKOST.jpg
Za kolebkę wiedzy dotyczącej fitoterapii uważany jest starożytny Egipt, choć o początkach ziołolecznictwa dowiadujemy się z wcześniejszych dokumentów pochodzących z Babilonii i Asyrii z okresu około 2000 lat p.n.e. Zródłem historii z tej dziedziny są również napisy i rysunki zachowane na budowlach, papirusach oraz dzieła starożytnych pisarzy, Herodota i Pliniusza Starszego. Przełomowej zmiany w dziejach ziołolecznictwa dokonał Paracelsus, określany jako wybitny medyk i uczony mówiący o tym, że medycyna powinna być ugruntowana na poznaniu Boga i natury, natury, która na każdą chorobę dała...
Dreszcze w basenie
M. Bednarek
GIMNASTYKA W BASENIE1.jpg
basen WOJCIECH.jpg
Największą atrakcją Lądka-Zdroju od XVIII wieku stanowi „Zdrój Wojciech” zwany dawniej dawniej „Marienbad”. Oryginalna konstrukcja dwóch pierścieni połączonych prostopadłymi przejściami, zdobiona sztukateriami, zwieńczona lwami podtrzymującymi kartusz herbowy nieodmiennie, wczoraj i dziś wzbudza podziw. Kąpiel w marmurowym basenie, do którego trafia światło spod kopuły stanowi niezapomniane przeżycie. Jest to kąpiel w termalnych, leczniczych lądeckich wodach siarkowo-fluorkowych. Dr. Aleksander Os-trowicz, który pełnił funkcję lekarza zdrojowego w Lądku-Zdroju w drugiej połowie...
Kąpiele w termalnych wodach dla narciarzy
M. Bednarek
„Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.” przygotowało specjalną ofertę dla narciarzy. Nazwano ją „Białe szaleństwo” i jest to połączenie pobytu w uzdrowiskowym obiekcie z karnetem SKI REGION ŚNIEŻNIK. Ski Region Śnieżnik to trzy stacje narciarskie usytuowane w regionie Masywu Śnieżnika i Gór Złotych. Ośrodek Czarna Góra jest zlokalizowany na zboczach góry o tej samej nazwie (1205 m n.p.m.), której określenie, dawniej w języku niemieckim Schwarzer Berg, przypuszczalnie wzięło się stąd, że porośnięty lasem szczyt oglądany był zwykle od północnej, ciemnej strony. Czarna Góra to nowoczesny ośrodek...
Fango, nie fado!
Fango 2.jpg
Pierwsze dni w uzdrowisku, zwłaszcza dla nowych kuracjuszy to konieczność odnalezienia się w nowym miejscu. Pada ciąg pytań: Gdzie do lekarza?, Od kogo dostanę kartę?, Dlaczego akurat taki stolik mam wyznaczony na jadalni?, I przede wszystkim, jakie zabiegi wyznaczy mi lekarz?, O co go poprosić? Potem pozostaje znaleźć miejsca zabiegów, zebrać informacje, jak się do nich przygotować. Często obsługa zaskakiwana jest pytaniem: Gdzie to fado* znajdę? Co skutkuje odpowiedzią np.: W rynku jest taka kawiarnia, nazywa się Dom Klahra. Można ją rozpoznać z daleka po rzeźbie Matki Boskiej z...
Siedziby poradni po remoncie
inf.wł.
poradnia.jpg
Powiatowe Centrum Doradztwa i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Kłodzku i Nowej Rudzie po remoncie. 7. i 8. października br. odbyły się dwie uroczystości otwarcia Poradni... po remontach. W Kłodzku stało się to dzięki współpracy z Kłodzką Szkołą Przedsiębiorczości oraz Zakładem Karnym w Kłodzku. W przyszłości, po zdobyciu środków finansowych, doposażone zostaną wszystkie pomieszczenia, a także nastąpi rozszerzenie działalności Poradni... o prowadzenie terapii grupowych i grup wsparcia.
Hospicyjna opieka domowa
hospicja.jpg
Brak hospicyjnej opieki domowej na terenie powiatu kłodzkiego stanowi istotny i wciąż pogłębiający się problem. Jego rozwiązaniem przy wsparciu poseł Moniki Wielichowskiej zajęły się już władze powiatu. Podjęto wstępne działania mające na celu skłonienie NFZ do przyznania powiatowi kontraktu na ten rodzaj działalności i zabezpieczenie naszym mieszkańcom dostępu takiej opieki. Poseł Wielichowska wystąpiła z interpelacją do ministra zdrowia Mariana Zębali oraz do Dyrektor DOW NFZ. Na terenie powiatu funkcjonują dwa oddziały stacjonarne medycyny paliatywnej w Kłodzku i w Polanicy Zdroju oraz...
Sukces kampanii Nefrotest w Kłodzku
Nefrotest_Kłodzko_060915_fotPZiemacki_1_reprezentant_UM_Dusznik-Zdroju.jpg
349 osób przebadało nerki 6 września 2015 r. w ramach akcji NEFROTEST. W Centrum Dializ Fresenius w Kłodzku pomiar stężenia kreatyniny we krwi (wraz z wyliczeniem wskaźnika filtracji kłębuszkowej) odbywał się od godz. 8.00 do 16.00. Kampania chce zwrócić uwagę na to, jak ważną rolę w organizmie pełnią nerki, o których informacje na co dzień przegrywają z chorobami serca, nowotworami czy cukrzycą. W Centrum Dializ Fresenius w Kłodzku pojawiło się kilkuset chętnych, by sprawdzić stan swoich nerek. „W pierwotnych założeniach byliśmy przygotowani na przebadanie 300 osób. Dzięki ogromniej...
40 lat DPS-u w Nowej Rudzie
inf. MZ
dps.jpg
Z okazji jubileuszu w noworudzkim MOK-u spotkali się mieszkańcy, pracownicy i zaproszeni goście, wśród których byli obecni poseł Monika Wielichowska, senator Stanisław Jurcewicz, starosta Maciej Awiżeń, wicestarosta Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, członek Zarządu Powiatu Piotr Marchewka, przewodniczący RPK Dariusz Kłonowski, burmistrz Nowej Rudy Tomasz Kiliński, Ewa Bombała z Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia, dyrektor PCPR Jacek Kubicki oraz dyrektorzy DPS-ów z powiatu kłodzkiego. Podczas uroczystości prowadzonej przez...
Bezpłatne badania nerek
inf.wł.
W Kłodzku rozpoczyna się kampania NEFROTEST 6 września (niedziela) br., w Centrum Dializ Fresenius w Kłodzku (na terenie szpitala, za lądowiskiem dla helikopterów) będzie można wykonać bezpłatne, proste badania krwi pod kątem chorób nerek. By wziąć udział w akcji trzeba mieć ukończone 45 lat i wcześniej się zarejestrować. Ilość miejsc na badania jest ograniczona i wynosi 300. Akcja w Kłodzku jest częścią ogólnopolskiej kampanii NEFROTEST organizowanej przez Nefron Sekcję Nefrologiczną Izby Gospodarczej Medycyna Polska wraz z lokalnym partnerem, Centrum Dializ Fresenius w Kłodzku. Zgodnie z...
Powstaje Wojewódzka Rada ds. Potrzeb Zdrowotnych
inf. ŁP
Starosta kłodzki Maciej Awiżeń został przedstawicielem Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego w Wojewódzkiej Radzie ds. Potrzeb Zdrowotnych. Wojewódzkie Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych są powoływane na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Rada wspólnie z wojewodą będzie pracować przy sporządzaniu mapy potrzeb zdrowotnych w województwie dolnośląskim. Na podstawie tej mapy będą ustalane priorytety regionalnej polityki zdrowotnej. Mapy mają pomóc między innymi w racjonalnym planowaniu inwestycji w ochronie zdrowia oraz podejmowaniu decyzji o funkcjonowaniu oddziałów czy...
Święto Pielęgniarek i Położnych
inf.MZ
pielęgniarki (1).jpg
Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku dnia 12 maja br. odbyło się uroczyste spotkanie pań pracujących w tych zawodach z Zarządem Powiatu Kłodzkiego, reprezentowanym przez Macieja Awiżenia, starostę kłodzkiego, Małgorzatę Jędrzejewską-Skrzypczyk, wicestarostę oraz Kaziemierza Drożdża, nieetatowego członka Zarządu. W spotkaniu wzięła udział Maria Pałeczka, przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu oraz pielęgniarki i położne z publicznych i niepublicznych jednostek ochrony zdrowia z powiatu kłodzkiego. W dniu...
Terapia olejowa - nie tylko oczyszczanie organizmu
Już ponad dwa tysiące lat temu w starożytnych Indiach, sporządzono pierwsze zapiski mówiące o dobroczynnym wpływie oleju na ludzki organizm. Wśród praktyków medycyny ajurwedyjskiej olej spełnia niezmiernie ważną rolę. Jest dobierany indywidualnie do konstrukcji pacjenta i stosowany w zabiegach medycyny naturalnej do masaży, nacierań, płukania ust. Tej ostatniej metodzie przypisuje właściwości oczyszczające, a nawet leczące niektóre schorzenia. Tłumaczy się zjawisko tym, że w jamie ustnej oraz w przylegającej do niej przestrzeniach czaszki zalega martwicza tkanka, będąca pożywką dla bakterii,...
Pierwsza stacja dializ w Kłodzku
inf.wł.
Stacja Dializ w Kłodzku powstała na terenie Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku, przy ulicy Szpitalnej 1a (tel. 74/648 94 40). Ośrodek zlokalizowano w parterowym budynku, który na potrzeby dializoterapii firma Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o. wybudowała i w pełni wyposażyła. Sama inwestycja trwała kilka miesięcy. Tak oto powstał obiekt na najwyższym światowym poziomie, oferujący bezpłatne leczenie dla pacjentów z miasta i regionu. Po uzyskaniu kontraktu z NFZ stacja przyjmuje pacjentów. W budynku Centrum Dializ Fresenius, o pow. 538m2 znajdują się w 2 sale dializacyjne, w których...
Wiosenne porządki
Wiosna to najlepszy moment na porządki. Czujemy jak budząca się z zimowego snu natura pobudza i nas do działania. Rzucamy się w wir pracy… Tak jak nasze najbliższe otoczenie wymaga okresowego sprzątania i przeglądów, tak i wnętrza naszych organizmów potrzebują oczyszczenia, odświeżenia. Warto, właśnie wiosną o tym pomyśleć. Z wiekiem – niestety – odkładają się w naszych jelitach, woreczku żółciowym, w wątrobie i nerkach kamienie, złogi i odpadowe produkty przemiany materii, jeśli nic z tym nie zrobimy, po latach mogą być źródłem naszych problemów ze zdrowiem. W opinii Brytyjskiej Królewskiej...
Światowy Dzień Zdrowia
PPIS
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku przypomina, iż Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest co roku 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia. Każdego roku WHO wybiera inny obszar priorytetowy ważny z punktu widzenia zdrowia publicznego – w tym roku jest to Bezpieczeństwo Żywności, a hasło przewodnie brzmi: „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”. Bezpieczeństwo żywności to obszar działań związanych ze zdrowiem publicznym mającym na celu zapewnienie konsumentom ochrony przed ryzykiem zatrucia żywności i chorobami przenoszonymi drogą pokarmową o przebiegu...
"Jagusia" - Szpital uzdrowiskowy w Kudowie Zdroju wraz ze szkołą dla chorych dzieci
jagusia.jpg
Uroczyste otwarcie „Jagusi” po modernizacji, rozbudowie i kapitalnym remoncie nastąpiło 17 marca 2015 r. w Te-atrze Zdrojowym im. St. Moniuszki. Oprócz uroczystego oddania całego obiektu do użytku była też uroczystość nadania Szkole Podstawowej Nr 3 w Ku-dowie Zdroju (szkoły w „Jagusi”) im. UNICEF. Były oficjalne wystąpienia, wykłady, był też program artystyczny w wykonaniu tak pacjentów Szpitala, jak też grup tanecznych „Rudan” z Nowej Rudy i „Paradis” z Kłodzka. Ich występy przyjęte były z niesłychanym aplauzem, bo i było czym się zachwycić. Klasycznymi tańcami z wykonaniu „Rudanu” i...
W kilku zdaniach wydarzyło się w Sczzytnej
D. Chmielarz
CH4.jpg
CH3.jpg
Z sesji Rady Miasta - Burmistrz Marek Szpanier poinformował o harmonogramie prac przy przebudowie głównego skrzyżowania w centrum Szczytnej. Roboty już ruszyły. - Radni RM zatwierdzili kandydaturę Mariana Halemby jako przedstawiciela Gminy Szczytna do Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych. - Przyjęto projekt uchwały w sprawie stałych komisji RM i ich przewodniczących oraz składu osobowego, który nie uległ większym zmianom. Natomiast pracami komisji będą kierować całkiem nowi przewodniczący. I tak: Komisji Rewizyjnej - Leszek Gunia, Komisji Spraw Społecznych - Jolanta Bernat, Komisji ds...
Edukacja prozdrowotna
program-zdrowie.jpg
W Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy-Zdroju w listopadzie ub.r. odbyły się trzy spotkania edukacyjne dotyczące wczesnego wykrywania raka piersi prowadzone przez Małgorzatę Felcenloben – dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku. W szkołach powiatu kłodzkiego tego typu spotkania organizowane są od 2013 r. w ramach autorskiego programu „Moje piersi – Mój problem”. Celem programu jest wzrost świadomości młodych kobiet o konieczności podejmowania działań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi poprzez naukę samobadania piersi....
Stefan Dubiel przyczynił się do światowego sukcesu polskich neurochirurgów
Prof,Jarmundowicz dr.J.T.jpg
Pan Stefan był operowany we wrocławskiej Klinice Neurochirurgicznej we Wrocławiu, którą kieruje światowej sławy prof. dr hab.Włodzimierz Jarmundowicz. Przed skomplikowanym zabiegiem dr hab.Marcin Czyż spytał swojego pacjenta czy może pobrać z jego nosa komórki węchowe. Kiedy usłyszał tak, nie przypuszczał, że w ten sposób przyczyni się do ogromnego postępu polskiej neurochirurgii oraz wrocławskiego szpitala klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego. Dzięki pobranym komórkom i wszczepieniu ich ludziom, którzy mieli niedowłady nastąpiła rewolucja w neurochirurgii, bowiem pacjenci odzyskują...
Historyczne porozumienie podpisane
piszkowice1.jpg
Dzięki determinacji Komitetu „Przyjaciele Piszkowic” kierowanego przez Henrykę Szczepanowską, starosty Macieja Awiżenia oraz sióstr i pracowników Zakładu Leczniczo Opiekuńczego w Piszkowicach udało się doprowadzić w tym roku do zmian w prawie, które umożliwiają finansowanie pobytu najbardziej poszkodowanych przez los dzieci w zakładach opiekuńczych. Dzieci te dotychczas otrzymywały tylko środki na procedury medyczne, natomiast zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych zależało wyłącznie od dobrej woli darczyńców. Powiat Kłodzki pomimo chęci wspierania dzieci w Piszkowicach nie miał...
Nagroda dla Powiatu za promocję zdrowia
zdrowie.jpg
W dniach 22-24 października br. odbyło się we Wrocławiu IV Międzynarodowe Forum Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej KNOW HEALTH 2014 „ZDROWIE NA POKOLENIA - PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PRAKTYK” organizowane przez Data Techno Park Sp z o.o. oraz Wrocławski Instytut Zdrowia Publicznego. Jest to jedyna cykliczna impreza w Polsce, w której od 4 lat biorą udział najlepsze światowe i polskie programy promocji zdrowia. Zaszczytne drugie miejsce w kategorii najlepszy program samorządu, podmiotu świadczącego usługi lecznicze lub innego podmiotu niekomercyjnego promującego zdrowie, czyli najlepsza inicjatywa w...
Miasteczko medyczne w Galerii
miasteczko-senior.jpg
Starostwo Powiatowe w Kłodzku wspólnie z Galerią Twierdza i Centrum Medycznym SALUS już po raz kolejny zorganizowało miasteczko medyczne dla seniorów. W ramach tej prozdrowotnej imprezy, która odbyła się 11 października br., można było zbadać swoje ciśnienie, wzrok, zrobić EKG, skorzystać z porad kosmetycznych, konsultacji Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta i ZUS-u, a także obejrzeć pokazy ćwiczeń dedykowanych seniorom. Odbył się również konkurs pt. „Moja recepta na zdrowie”, którego laureatom nagrody wręczył starosta Maciej Awiżeń.
Dzień Ratownictwa Medycznego
dzień ratownictwa (1).jpg
W poniedziałek 13 października w kłodzkim ZOZ-ie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego. Święto to ustanowiono w 2006 roku, a w kłodzkim ZOZ-ie obchody zorganizowano po raz pierwszy. W uroczystości wzięli udział pracownicy pogotowia ratunkowego z powiatu kłodzkiego, dyrektor ZOZ Jadwiga Radziejewska oraz starosta Maciej Awiżeń i członkowie Zarządu Powiatu. Starosta przekazał wszystkim pracownikom ratownictwa medycznego wyrazy wdzięczności i uznania, a także wręczył dyplomy za zaangażowanie i długoletnią pracę w tym trudnym zawodzie. Następnie członkowie władz Powiatu...