Służba zdrowia

SCM po raz drugi
Kolejne , ale tym razem - wyborcze - biadolenie na temat kondycji Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdrój 20.10 2010 r. ... ale zacznijmy od faktu, że po pierwszym spotkaniu Narodowy Fundusz Zdrowia oddział we Wrocławiu „znalazł” milion złotych dla SCM-u. Podział środków następujący: 400 tys. zł na chemioterapię, 500 tys. zł na neurochirurgię i 100 tys. zł na szpital w Kłodzku (współpraca przy zabiegach ze szpitalem w Kłodzku). Decyzje zapadły szybko, szkopuł w tym, że do dn. 20.10 pieniędzy fizycznie jeszcze nie było. I tyle można powiedzieć o tym spotkaniu, które zorganizowały...
Oświadczenie starosty kłodzkiego w sprawie sytuacji służby zdrowia
Oświadczenie starosty kłodzkiego w sprawie sytuacji służby zdrowia w powiecie kłodzkim Po raz kolejny obserwujemy, podczas kampanii wyborczej, aktywność polityków i działaczy związkowych, szczególnie byłych polityków PIS-u obecnie działających w Ruchu XXI, która ma na celu wywołanie niepokojów. Ewidentnym przykładem tego typu działań jest zamieszanie wokół SCM w Polanicy-Zdroju. Na poprzedniej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego 29 września 2010 roku przyjęte zostało stanowisko Rady Powiatu Kłodzkiego w tej kwestii. Dyrekcja SCM w chwili obecnej otrzymała już informację o dodatkowych środkach...
SCM - informacja
W związku z ogłoszonym na konferencji prasowej w dniu 28 września 2010 r. Stanowiskiem Związków Zawodowych działających przy SCM w Polanicy Zdroju, Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział we Wrocławiu w uzgodnieniu telefonicznym z Panem Krzysztofem Wywrotem – Dyrektorem Szpitala poinformował o zamiarze ogłoszenia dodatkowego konkursu na II stopień referencyjności celem utrzymania dotychczasowego poziomu świadczeń medycznych i zapewnił o przeanalizowaniu możliwości finansowania wysokospecjalistycznych usług szpitala.
Specjalistyczne Centrum Medyczne czy "gminny" szpital?
W poprzednim wydaniu GP „BRAMA” zamieściliśmy „Stanowisko” związków zawodowych działających przy SCM Polanica Zdrój. Zostało ono przedstawione zebranym na konferencji 28 września 2010 r. W „Stanowisku” czytamy m.in., iż NFZ O/Wrocław zamierza wypowiedzieć umowy o świadczeniu usług na oddziałach: wewnętrznym, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej i naczyniowej, neonatologii, ginekologii i położnictwa, po czym na rok następny zakontraktować te oddziały do niższej kategorii (z drugiej - specjalistycznej), a co za tym idzie - zmniejszyć finansowanie i tak mniejsze w tym roku w...
65-lecie ZOZ w Kłodzku
inf.wł.
65lecie (1).jpg
Uroczystość z okazji 65-lecia kłodzkiego Zespołu Opieki Zdrowotnej odbyła się 20 września br., z udziałem przybyłych znamienitych gości, w tym m.in. Jakuba Szulca wiceministra zdrowia. Po mszy św. celebrowanej przez ks. bp Adama Bałabucha z diecezji świdnickiej nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Wstęgę przecinali: Jadwiga Radziejewska - dyr. ZOZ, Jakub Szulc - wiceminister zdrowia i Krzysztof Baldy - starosta kłodzki. Uroczystość stała się także okazją do wręczenia medali zasłużonym i długoletnim pracownikom ZOZu, a spotkanie uświetnione zostało na zakończenie występem Zbigniewa...
SCM w Polanicy Zdroju czy zwykły "gminny" szpital
S T A N O W I S KO z dnia 28 września 2010 r. związków zawodowych działających przy SCM w Polanicy Zdroju w sprawie ostatnich działań NFZ O/ Wrocław, wobec Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju tj. wypowiedzenia umów na świadczenie usług na oddziałach : wewnętrznym, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej i naczyniowej, neonatologii, ginekologii i położnictwa i ogłoszeniu konkursów na rok przyszły na niższym stopniu referencyjności i mniejszym finansowaniu. Wchodzimy w szósty rok pracy SCM, który z pozycji i rangi jaką spodziewano się mu nadać i jaką...
Szpitale współpracują!
podpisanie porozumienia.jpg
Dla dobra pacjentów z terenu naszego powiatu, a także z powodu szczupłości środków z NFZ współpraca największych szpitali jest zwykłą koniecznością. Różnie oceniano dotychczasowy kontakt dwóch ZOZ-ów prowadzących lecznictwo szpitalne na terenie naszego powiatu. Najoględniej postrzegany był jako: „trudna konkurencja”. Na szczęście współpraca Starostwa z Ministerstwem Zdrowia doprowadziła do realnej współpracy szpitali potwierdzonej podpisami decyzyjnych osób. Szpitale w Kłodzku i Polanicy-Zdroju czyli Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku oraz Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy-Zdroju...
Opiekujący się naszym zdrowiem spotkali się w Bystrzycy Kłodzkiej
W służbie zdrowia są jakby trzy „gałęzie”, które opiekują się naszym zdrowiem: samodzielne, publiczne zakłady opieki zdrowotnej(SP ZOZ), niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (NZ OZ), a także lekarze z podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Rzadko kiedy, a może i po raz pierwszy, na zaproszenie dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej p. Jarosława Surówki spotkali się przedstawiciele tych trzech grup, aby w trakcie spotkania noworocznego porozmawiać sobie o współpracy w zakresie usług medycznych na terenie powiatu kłodzkiego. Przybyli wszyscy zainteresowani, nie zabrakło...
Alkoholizm, narkotyki i przemoc
Problemy związane z alkoholem, narkotykami i przemocą były, są i będą. Rzecz w tym, by sobie z nimi radzić, by pomóc tym, którzy już opieki i pomocy potrzebują. Nie tylko samym uzależnionym, ale i ich rodzinom. Lokalna diagnoza problemów związanych z alkoholem, narkotykami i przemocą - gmina Szczytna rok 2008. W związku z problemami alkoholowymi pomocą objętych było 28 rodzin, w tych rodzinach - 31 osób. Uzależnienie zdiagnozowano u 4. osób; 3 osoby posiadają znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności spowodowany nadużywaniem alkoholu. Problem narkotykowy ujawniono u 1. osoby, zgłoszono...
W godnych warunkach
31 marca 2010 roku w szpitalu w Bystrzycy Kłodzkiej na całym drugim piętrze otwarty został Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ZOZ w Bystrzycy Kłodzkiej. Tak więc tam, schorowani, starsi ludzie pod fachową opieką będą mogli zaznawać spokoju i bezpieczeństwa w swoim życiu. Jak powiedział dyr. ZOZ w Bystrzycy Kłodzkiej Jarosław Surówka - „wszystkim ludziom należy się godny byt i my staramy się go zabezpieczyć...” i dodał: „szkoda, że Państwo nie widzieli, ile tu pracy zostało włożonej aby ten Zakład wyglądał tak, jak go dzisiaj widzicie...”. I owszem, pokoje dla pacjentów, przestronny korytarz, kuchnia...
Zespół Opieki Zdrowotnej – informacja o funkcjonowaniu placówki w Kłodzku. Powrót do normalności w czasie pandemii
ZOZ-Kłodzko.jpg
Podejmujemy ostrożne działania, których celem jest powrót do normalnej działalności naszej placówki, ale będzie to inna normalność. Proces ten będzie podzielony na etapy – tak, aby zachować maksimum bezpieczeństwa pacjentów i personelu. Pacjenci przyjmowani są zarówno w poradniach specjalistycznych, pracowniach diagnostycznych jak i na oddziały szpitalne do tzw. zabiegów planowych. Ustalamy terminy zabiegów, wprowadzamy ankiety dla wszystkich pacjentów, oceniające ryzyko przeniesienia zakażenia i umożliwiające podjęcie decyzji, co do postępowania z pacjentem. Oczywiście priorytet przyjęcia...
Rekordowe ponad 40 lat pracy
DSC_0669.jpg
DSC_0578.jpg
Mało kto ma szanse przepracować w jednym zakładzie pracy ponad 40 lat.... Aby uzyskać taki wynik, to naprawdę trzeba mocno kochać to co się robi i traktować swoją pracę jak wielką pasje. Tak niezwykły staż udało się uzyskać dwóm Paniom z naszego powiatu pracującym w placówkach prowadzonych przez powiat kłodzki. Pierwszą rekordzistką została pani dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej – Renata Błażej, która przepracowała w tej placówce aż 47 lat, natomiast drugą, została pani dyrektor Domu Dziecka w Domaszkowie – Zofia Sornat, ze stażem 41 lat pracy. Po tak długim okresie w...
Krzesełko dla medyków
DSC_0940.jpg
3 czerwca 2020  burmistrz Roman Kaczmarczyk wraz z Alicją Piwowar (zastępca Burmistrza) uroczyście przekazali krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym dla Podstacji Ratownictwa Medycznego w Lądku-Zdroju przy ZOZ Kłodzko. Gmina Lądek-Zdrój zakupiła krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym ROLMAN K312. Z uwagi na fakt, iż mieszkańcy Gminy Lądek-Zdrój to w większości seniorzy, mieszkający w budynkach nie wyposażonych w windy i mający trudności z chodzeniem, urządzenie to usprawni i skróci czas działania, a co najważniejsze ulży w cierpieniu mieszkańców.  ,,Naszym wspaniałym medykom...
Maseczki ochronne z kłodzkiego Zakładu Karnego
001Mas.jpg
800 szt. maseczek ochronnych dla mieszkańców i pracowników domów pomocy społecznej w powiecie kłodzkim oraz dla kłodzkiego ZOZ, uszyli więźniowie osadzeni w kłodzkim Zakładzie Karnym. Maseczki od Zakładu Karnego w Kłodzku przekazali na ręce Małgorzaty Jędrzejewskiej-Skrzypczyk – wicestarosty kłodzkiego oraz Piotra Marchewki – etatowego członka Zarządu Powiatu Kłodzkiego: mjr Adrian Kudla – z-ca Dyrektora ZK w Kłodzku oraz st. szer. Patrycja Marcelewicz. Pomimo rozluźnienia przez rząd obostrzeń dotyczących koronawirusa, zapotrzebowanie na maseczki jest nadal ogromne, a ich noszenie jest wciąż...
Co w trawie piszczy...
WIANEK Kłodzki Ośrodek Kultury zorganizował konkurs na najładniejszy wianek świętojański – najpiękniejszy jury wyłoniło w Noc Świętojańską. No, no. GONDOLA Gestorzy bazy hotelarskiej i gastronomicznej, samorządowcy i członkowie Stowarzyszenia Masyw Śnieżnika – dyskutowali o pomyśle wybudowania kolei gondolowej na Śnieżnik, a także nt. wypracowania platformy współpracy w zakresie wspólnego promowania walorów tego malowniczego terenu. Nic dodać, nic ująć. OFERTA Przygotowywany jest projekt dotyczący modernizacji parku zdrojowego w Polanicy-Zdroju. Zawierać będzie rozwiązania związane z...
Wieści z Bystrzycy Kłodzkiej
inf.wł.
reklama MAPA 2020.jpg
pd-szpital1.jpg
* Bystrzyca Kłodzka - burmistrz Renata Surma informuje, • od dnia 1 czerwca br. do odwołania ograniczam przyjęcia interesantów w urzędzie M i G. Bystrzyca Kłodzka • w urzędzie utworzono tymczasowe stanowisko obsługi interesantów w sprawach wymagających osobistego stawiennictwa, wyposażone w płyn dezynfekcyjny i osłonę stanowiska pracy. interesanci urzędu powinni używać maseczki, rękawiczki jednorazowe i poddać się obowiązkowemu pomiarowi temperatury. Na teren urzędu nie będą wpuszczane osoby z podwyższoną temp. ciała. Wejście do urzędu wyposażono w dzwonek i wideokamerę umożliwiającą...
W kilku zdaniach - Szczytna
SAM_4955.jpg
SAM_4953.jpg
*Koronawirus nie odpuszcza. Na szczęście odpryski pandemii nie dotarły do Szczytnej i gminy: nie zanotowano u nas konkretnych zakażeń (w każdym razie nie ogłoszono takich przypadków) poza konieczną kwarantanną. Jednak i nasza gmina odczuła ograniczenia związane z zaistniałą sytuacją. Od 12. marca do dzisiaj – 22.maja – towarzyszą nam konkretne ograniczenia w dostępie do placówek zdrowotnych, instytucji państwowych, jednostek Gminy i punktów sprzedaży. I trzeba przyznać, że są one przez mieszkańców przestrzegane. Oczywiście powoduje to określone utrudnienia, ale dajemy radę. Z obserwacji...
Przekazanie termometrów
5eb517ebe573d_o,size,933x0,q,70,h,c18cbf.jpg
W kwietniu br. informowaliśmy Państwa o uruchomionym z własnej inicjatywy Macieja Awiżenia – starosty kłodzkiego oraz dyr. ZOZ w Kłodzku – Jadwigi Radziejewskiej koronabusie, który z powodzeniem przyspieszył pobieranie próbek do badań na obecność koronawirusa, a już dodatkowo w tym miesiącu Michał Cisakowski – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego przekazał osobiście w imieniu 23 radnych powiatu na ręce dyr. ZOZ w Kłodzku – Jadwigi Radziejewskiej, profesjonalne termometry elektroniczne działające na podczerwień. Dziewięć termometrów marki Hetaida model HTD8813 usprawniło pracę...
Cztery filary prawdziwej długowieczności
Jan Pokrywka
Długowieczność jest odwiecznym marzeniem wielu ludzi. W dzisiejszych czasach, przy obecnym stanie wiedzy, jest to marzenie możliwe do zrealizowania, oczywiście pod warunkiem, że będziemy mieć niezłomną wiarę, determinację oraz właściwą praktykę i środki do osiągnięcia celu długiego i aktywnego życia. Wiarę w prawdziwą długowieczność zaczerpnąłem z sugestywnych wystąpień Kenta Hovinda. Przedstawił on wiele wnikliwych spostrzeżeń mówiących o tym, że długowieczność jest możliwa. Jako, że moja prometejska cecha charakteru tego się domagała, idea ta stała się podstawą mojej determinacji w...
WOŚP dla ZOZ w Kłodzku
DSC_1654.jpg
Jeszcze nie przebrzmiały echa w całej Polsce o 11 tonach sprzętu ochronnego dla polskich lekarzy sprowadzonego do kraju przez Jurka Owsiaka (https://wiadomosci.radiozet.pl/…/11-ton-sprzetu-od-WOSP-juz…?), a już w tym samym dniu 21.04.2020 r. pracownicy kłodzkiego szpitala otrzymali od fundacji WOŚP najwyższej klasy nowoczesny kardiomonitor  (https://medicalonline.pl/kardiomonitor-co-pokazuje-do-czeg…/) Na stronie producenta czytamy: GE monitor pacjenta B125 GE monitor pacjenta B125 (12,1”) umożliwia ciągłe monitorowanie różnych parametrów życiowych pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków w ...
Do kłodzkich seniorów trafiły maseczki
maseczki2.jpg
Mieszkańcy Kłodzka, którzy ukończyli 65. rok życia otrzymali maseczki zasłaniające usta i nos. Radni Rady Miejskiej w Kłodzku, Wojska Obrony Terytorialnej, członkowie stowarzyszenia „Strzelec” dostarczali je do skrzynek pocztowych. – Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję – mówi burmistrz Kłodzka Michał Piszko. – Najpierw wspólnie pakowaliśmy maseczki, a następnie trafiały one do kłodzkich seniorów. Rozdano przeszło 6 tysięcy maseczek.
POWIATOWY WYMAZOBUS
DSC_1679.jpg
Z inicjatywy starosty kłodzkiego - Macieja Awiżenia oraz dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku - Jadwigi Radziejewskiej, aby natychmiast poprawić sytuację osób czekających na testy, został uruchomiony dodatkowy specjalny ambulans przystosowany do pobierania wymazów niezbędnych do wykonania testów na obecność koronawirusa u mieszkańców powiatu kłodzkiego. Dotychczas wymazy do testów pobierali wyłącznie pracownicy medyczni, którzy przyjeżdżali w tym celu specjalnie aż z Wrocławia, a niestety to bardzo wydłużało czas oczekiwania na wyniki przez pacjentów. Dzięki naszemu powiatowemu...
Kłodzki ZOZ wstrzymuje przyjęcia interesantów
W związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM od dnia 18-03-2020 do odwołania wstrzymuje się przyjęcia interesantów w podmiocie leczniczym „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku. W Punkcie Podawczym znajdującym się na portierni będzie możliwe odebranie w godzinach 8-12: • karty zgonu • wyników pilnych wyłącznie po powiadomieniu telefonicznym przez szpital • ksero dokumentacji medycznej • zaświadczeń dot. zatrudnienia i innych (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie) • wyników badań laboratoryjnych • wyników badań diagnostycznych • faktur czy zaświadczeń – po wcześniejszym umówieniu się...
NOWY STANDARD DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH W DUSZNIKACH-ZDROJU
duszniki2.jpg
duszniki.jpg
W Domu Wczasów Dziecięcych DWD Duszniki-Zdrój, Maciej Awiżeń – starosta kłodzki wraz z Małgorzatą JędrzejewskąSkrzypczyk – wicestarostą kłodzkim, Michałem Cisakowskim – wiceprzewodniczącym Rady Powiatu oraz Anettą Kościuk – dyrektor Wydziału Oświaty, mogli zobaczyć efekt końcowy, długo oczekiwanego remontu łazienek w ośrodku DWD. Łazienki w ośrodku były mocno wyeksploatowane i wymagały generalnego remontu. Po remoncie do dyspozycji naszych podopiecznych oddanych zostało w pełni zmodernizowanych 7 łazienek z toaletami usytuowanych na 3 kondygnacjach oraz dodatkowa toaleta WC na parterze....
DPS w Szczytnej
inf.wł.
9 stycznia 2020 roku odbyła się w Starostwie Powiatowym w Kłodzku konferencja prasowa, podczas której poinformowano o zarządzeniu natychmiastowej ewakuacji mieszkańców DPS-u w likwidacji w Szczytnej, na podstawie: - Decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku z dnia 9.01.2020 r. oraz - Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 9.01.2020 r. w związku z wystąpieniem warunków technicznych w obiekcie, powodujących zagrożenie życia ludzi. INFORMACJA STAROSTY KŁODZKIEGO W związku z pojawieniem się w przestrzeni publicznej, w tym w mediach społecznościowych, kłamstw...