Polityka

Zwyciężyła demokracja!?!
Jerzy Lica
Tak jest, ani chybi! Tylko że ona tak “zwyciężała” u nas “od prawie zawsze” - od pierwszych przywilejów szlacheckich, do jej szczytujących “przewag” - liberum veto, sejmu niemego i konfederacji targowickiej. Jeno nie bardzo pojmuję, co mianowicie “by zwyciężyło”, gdyby wygrał ten drugi gość? Kaczyzm, nazizm, obskurantyzm, czy może tylko nasz zwykły, siermiężny “despotyzm”? Który to właściwie zaczął się i skończył razem z agentem NKWD i Gestapo, patronem mojej szkółki nieniedzielnej, Bolkiem, w tym przypadku Bierutem. No, może jeszcze czas jakiś trwał z paroksyzmem jaruzelszczyzny. Nasz młody...
Po wyborach
Jan Pokrywka
Wynik wyborów prezydenckich wielu szamanów politycznych komentuje jako dobry prognostyk na przyszłość: Platforma Obywatelska ma pełnię władzy i nie będzie mogła tłumaczyć własną nieudolność wetem prezydenta. Oznacza to, że PO będzie mogła przeprowadzić szereg reform niezbędnych dla przyszłego funkcjonowania państwa, zwłaszcza reformę finansów publicznych. Krótko mówiąc: nastąpi zwrot na prawo, jak to niedawno miało miejsce na Węgrzech. Moim zdaniem tak się nie stanie. Co prawda program PO zawiera elementy prawicowe, ale w takim samym stopniu jak SLD. Przypomnę, że 15 lat temu, Kongres...
O gminie Lądek Zdrój rozmawiam z p. Kazimierzem Szkudlarkiem - burmistrzem
- Zbliżają się wybory samorządowe. Chce pan w nich uczestniczyć, a tu... - zero kampanii wyborczej... - Chcę uczestniczyć w wyborach samorządowych. Liczę, że moje zaangażowanie i ciężka praca na rzecz Miasta i Gminy jest dostrzegana przez mieszkańców. O kampanii pamiętam i na pewno postaram się jak najlepiej przygotować do wyborów, oczywiście mam świadomość, że czas płynie… - ... w nieszczególnie pożądanym przez Pana kierunku, a więc: albo kampania albo trzeba „odpuścić sobie”... - Na pewno nie zamierzam sobie niczego odpuszczać. Z drugiej strony myślę, że nie wystarczy prowadzić kampanii, by...
Co w trawie piszczy...
CYKLOBUSY Ciekawą propozycję dla cyklistów stworzyła czeska firma przewozowa Orlobus z Nowego Mesta nad Metui. Od czerwca odbywają się regularne kursy weekendowe dla amatorów wycieczek rowerowych po szlakach gór Orlickich i Stołowych. Na dwóch trasach kursują cyklobusy, czyli autobusy z przystosowaną przyczepą do przewozu rowerów. SUDECKI Od 26 maja w Dworku Chopina w Dusznikach, można obejrzeć wystawę prac w ramach konkursu architektonicznego: „Dom Sudecki o cechach architektury regionalnej Ziemi Kłodzkiej”. Wystawa zorganizowana została przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku. Celem konkursu...
Cały ten zgiełk...
Jerzy Lica
...wokół niebywale patriotycznego postępku urzędującego /?/ premiera budzić powinien jedynie niesmak. Opinie “oczywiście” obustronnie skrajne. I tu trzeba by “polecieć Smoleniem” - a g. mnie to obchodzi. To po 2 latach urzędolenia premier już /?/ zorientował się, że w Polsce obowiązuje system parlamentarno-gabinetowy? Brawo! A nie wystarczyło zajrzeć do tzw. ustawy zasadniczej? A nie lepiej to było kopać sobie dalej piłeczkę lub świecić w Peru? Opisywałem jej, czyli konstytucji “szczytne” zapisy gdzieś w 2003 r. - sprawiedliwość społeczną, zamiast normalnej, solidarność takowąż, społeczną...
Wybory bez Tuska
Zdecydowanie ten dzień (28.1. br.) miał należeć do Mirosława Drzewieckiego. Nękany chorobami były Minister Sportu, ostatecznie stawił się na przesłuchaniu w sprawie afery hazardowej. Oczywiście nikt nie spodziewał się, ze z ust ‘Mira’ padną słowa, które wreszcie nadadzą zwrot w akcji, w toczonym śledztwie…Najwyraźniej nie spodziewała się tego również Beata Kempa. Posłanka PiS swoimi abstrakcyjnymi pytaniami nie tylko ubarwiała kolejny ‘(nudny) dzień z życia komisji’, ale udowodniła jednocześnie, że zbyt długie godziny pracy mają znaczący wpływ na świeżość umysłu. W każdym bądź razie...
Porozumienie Klubu Radnych PO w Radzie Powiatu Kłodzkiego
Klub Radnych PO z satysfakcją przyjmuje podpisanie porozumienia pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kłodzku a Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy Zdroju. Porozumienie jest dużym krokiem w kierunku lepszej organizacji usług medycznych na terenie Ziemi Kłodzkiej. Wyrażamy nadzieję, że obydwa szpitale weszły na nową drogę współpracy, korzystnej dla wszystkich pacjentów w powiecie kłodzkim. Wszystko wskazuje na to, że zaistniałe zmiany koalicyjne w powiecie kłodzkim we wrześniu 2009r. tworzą sprzyjającą atmosferę do rozwiązywania wielu ważkich problemów w...
Z sesji RM w Szczytnej
Dwa tematy zdominowały XLI sesję R.M. w dn. 24 czerwca. Pierwszy z nich dot. osób niepełnosprawnych w mieście i gminie Szczytnej, drugi - dróg. * Coraz mniej pieniędzy, coraz więcej potrzeb W celu pełnej realizacji tematu pierwszego na sesję zaproszono przedst. instytucji i stowarzyszeń zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych. PCPR w Kłodzku reprezentował K. Popiel. Na wstępie pogratulował władzom Gminy działań na rzecz niepełnosprawnym. Stwierdził, że PCPR otrzymuje coraz mniejsze środki na działalność, w związku z tym koniecznością w tym roku było określenie zasad dofinansowań...
Echa 54. sesji RM w Kłodzku
MD
To była wyjątkowo szybka sesja, z czego wszyscy byli zadowoleni. Przewodniczący RM P. Brzostowicz włączył pod obrady projekty uchwał druki 564-671, projekt nr 564 (spr. roszczeń pp. Lechnio/.../ po dyskusji nie został przegłosowany- 4 za, 8 przeciw, 8 wstrzymujących. Wśród omawianych tematów radny L. Michalski określił możliwości finansowe Miasta dot. letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w górach, nad morzem i w Kłodzku - ok. 90 tys. zł + śr. z Funduszu p/alkoholowego. Dla pozostających w Kłodzku oraz dla wypoczywających u nas dzieci powodzian z Kędzierzyna Koźla będą organizowane zajęcia w...
Kryzys demokracji
Jan Pokrywka
Daniel Fermon, główny analityk „Société Générale” ostrzega przed „globalną zapaścią gospodarczą” w ciągu najbliższych dwóch lat, kiedy to „może nastąpić m.in. wzrost długu publicznego w Japonii do poziomu nawet 270 proc. PKB. /.../ na nadmierne zadłużenie cierpią też gospodarki niemal wszystkich krajów i musi ono zostać szybko obniżone”. Niedługo potem świat obiegła informacja, że Japonia może podzielić los Grecji z tych samych powodów. Przypomina mi się, jak to przed 20 laty Lech Wałęsa obiecywał, że zbuduje z Polski drugą Japonię, wówczas symbol sukcesu gospodarczego. Przykład ten uczy, a...
Zdarzyło się tej wiosny
Nieprawdą jest, że Bronisław Komorowski w chwili odczytu wyników z I tury, czuł gorycz porażki. Tak właśnie zasugerowała dzień po wyborach TVP 1 w głównym wydaniu wiadomości. Prawdą jest, że każdy kto ma uszy i oczy doskonale wiedział, że od chwili wyznaczenia daty wyborów, walka toczyć się będzie głównie między Jarosławem Kaczyńskim i Bronisławem Komorowskim. I choćby z tego właśnie oczywistego faktu tygodnik ‘Wprost’ uznał tę kampanię wyborczą za „najnudniejszą w całym dwudziestoleciu”. Z całym szacunkiem dla nowego naczelnego, ale zgodzić się z tym stwierdzeniem nie mogę! W ciągu dwóch...
Na 20 lat samorządu zrealizowanych inwestycji za 111 612 149 zł
2 czerwca 2010 roku w sali reprezentacyjnej Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku odbyły się gminne uroczystości z okazji 20 LAT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Rozpoczął je wspaniały koncert zespołu śpiewaczego Jaskier z Ołdrzychowic Kłodzkich, w strojach ludowych wzorowanych na starych strojach dolnośląskich z XIX wieku. Na to ważne spotkanie w dziejach Gminy Kłodzko, Wójt zaprosił wszystkich Radnych od 1990 roku, Wójta pierwszej kadencji pana Bogusława Piotrowskiego, Przewodniczących Rady Gminy poprzednich kadencji w osobach panów Franciszka Piszczka, Bogdana Mielcarka, Ryszarda...
Wysłuchamy
W ramach przyjęć interesantów członkowie Zarządu Powiatu rozpatrują osobiste sprawy mieszkańców w ramach spraw leżących w kompetencji powiatu. Z mojej strony najczęściej dotyczą one np. sprawy pozwoleń budowlanych, rejestracji samochodów, dofinansowań dla osób bezrobotnych etc.). Zdarzają się wnioski, które dotyczą większej liczby ludzi np. remontów dróg powiatowych (których mamy ponad 700 km!). Tym razem jedną z interwencji jest propozycja umiejscowienia nowego przejścia dla pieszych pomiędzy bazą (i przystankiem) PKS w Kłodzku a cmentarzem. Duży ruch na tym odcinku przekonuje do słuszności...
Co w trawie piszczy...
SZLAK Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Dusznikach oddał do użytku nowo oznakowane szlaki turystyczne do przejścia granicznego Duszniki – Cihalka. PRZETARG W Polanicy odbył się przetarg na utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby… firma, która oferowała najkorzystniejszą, czyli najniższą cenę na konserwację i utrzymanie zieleni, nie została ostatecznie do tego przetargu dopuszczona. KOLEJNE Rozpoczął się kolejny etap przebudowy centrum Szczytnej. Modernizuje się teren pomiędzy budynkami dawnego Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Hodowlanego, a...
Echa 52 sesji Rady Miasta Kłodzka - c.d.
W trakcie sesji padały pytania radnych - przytoczę niektóre z nich: * Radna C.Włodarczyk m.in. pyt. o miejsca parkingowe... . Odp. burmistrz Szpytma: w pobliżu Targowiska k. Z. Karnego - szansa na 50 miejsc, wokół basenu ok. 120 /.../. * Radna Z. Górska - czy na ul. Dębowej jest przewidziana kanalizacja? Odp. prezes Bicz: Nie. Wiceburmistrz Urbanowski: może się nam uda w tym roku. * Radny A. Kwas: z rejonu ulic Zamkowej, Zamiejskiej część domów odprowadza szamba do rzeki Nysy, czy jest jakiś nadzór nad tym faktem? Prezes Bicz, Wodociągi Kłodzkie: ul. Zamkowa ma kolektor deszczowy, mieszkańcy...
Widziane z Senatu
W poniedziałek 31 maja 2010 roku miała miejsce uroczystość 20-lecia Samorządu Terytorialnego w Kłodzku, w której to uczestniczył senator RP Stanisław Jurcewicz – z-ca Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W swoim wystąpieniu senator Jurcewicz przypomniał początki przywrócenia w 1990 r. autentycznego samorządu, ponieważ został wówczas radnym z Komitetu Obywatelskiego. Odczytał także treść senackiej Uchwały podjętej w 20. rocznicę wyborów do odrodzonego samorządu terytorialnego, której był współtwórcą. Podczas spotkania samorządowców była możliwość obejrzenia wystawy...
Biuro Poselskie Jakuba Szulca informuje
Wybrane interwencje Biura Poselskiego z ub. tygodnia. 1. Interwencja w sprawie mieszkańców Bierkowic (gm.Kłodzko), dotycząca uregulowania problemu wywozu nieczystości z osiedla. 2. Interwencja w sprawie rodziców Szkoły Podstawowej w Krosnowicach, dotycząca problemu łączenia klas w roku szkolnym 2010/11. 3. Interwencja w sprawie pracowniczej, dotyczącej przedłużania umów o pracę w jednej z instytucji na terenie powiatu kłodzkiego. Spotkania i wydarzenia 24.05., Serock - Jubileusz 10 – lecia SP ZOZ – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 25.05., Warszawa, KPRM - Wiceminister Jakub Szulc wziął udział...
Echa 52. Sesji RM w Kłodzku
Na poniedziałkową (24.05.br.) Komisję Komunalną w Sali Rajców tłumnie przyszli kupcy rejonu Śródmieścia Kłodzka, protestując przeciw planom powstania nowego supermarketu przy ul. Śląskiej , upominając się o nowe zakłady produkcyjne, które niosą miejsca pracy (notatki w nr 22 „Bramy”). Także i dziś (27.05) na sesję Rady Miasta przedsiębiorcy stawili się w dużej grupie by obserwować jak będzie głosować w powyższej sprawie 21. radnych - których m.in. i oni wybrali. Tymczasem... z porządku obrad sesji zdjęto projekty uchwał nr 528 i 529 - które mówiły o zmianach części „Miejscowego planu zagosp....
Fenomen. Prostota
Kiedy dowiedziałam się, że w wyborach prezydenckich startuje Andrzej Lepper, powiem szczerze, ucieszyłam się. Pomyślałam: „no tak, teraz to nie będzie to nudna kampania, o nie!” Kim jest Andrzej Lepper? Politykiem? Człowiekiem sukcesu? Wszystkim po trochu. Przede wszystkim jest fenomenem, przykładem na to, że bycie sobą popłaca. Jest to jeden z niewielu „polityków”, który od początku swojej politycznej drogi jest sobą. On nie udaje. Mówi to co myśli, robi to co powie, że zrobi. Nie odwraca się za siebie, nie obraża za paszkwile jakie się na nim wiesza w mediach. Ten człowiek, pomimo...
Kto kogo?
Jerzy Lica
Pan prezes Kaczyński jakoś tak niemrawo bierze się za kampanię wyborczą. Może to owa sławna „zmiana wizerunku”, a może zmyślna - nie, nie taktyka - a strategia. Tak mi się widzi, że dalsze rządy „drogiego Bronisława”, gafy Komorowskiego i całej tej plejady Rychów, Zbychów i Mirów powinny dać PiS-owi miażdżące zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. „Prezydent” Komorowski za bardzo zaszkodzić już nie może, a jego styl i „charyzma” dadzą elektoratowi wiele do myślenia. mam nadzieję, że przedwcześnie jeszcze nie dały. Rozważam, czy samemu nie dać głosu na „Gafę ”w nadziei, że będzie to „...
Lądek Zdrój w gronie laureatów
Gmina Lądek Zdrój zajęła IX miejsce w “Rankingu Gmin miejskich i miejsko-wiejskich” za rok 2009 prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich. Nagrody rozdano 20 maja 2010 podczas Kongresu Regionów, który odbył się w Świdnicy. Patronat nad konkursem objął Newsweek Polska. Ranking prowadzony przez Związek Powiatów Polskich oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego w kraju. Ogólnopolski Ranking ZPP to jedyny w Polsce tego typu ranking samorządów zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Samorządy...
Biuro Poselskie Jakuba Szulca informuje
Informacja bieżąca 17.05 – 23.05.2010 r. Wybrane interwencje Biura Poselskiego 1. Udzielenie informacji mieszkance Kłodzka dot. zasad funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych i ich zarządzania oraz pomoc w przygotowaniu oficjalnych pism w tej sprawie; 2. Interwencja w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego z zasobów gminy; 3. Udzielenie zainteresowanym przedsiębiorcom informacji dot. możliwości finansowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich; 4. Udzielenie pomocy rolnikowi z zakresu wypełnienia formalności wobec ARiMR; Spotkania i wydarzenia 17.05 Warszawa, Ministerstwo Zdrowia....
Partnerstwo
W dniach 14-16 maja z parnterską wizytą w Międzylesiu przebywała liczna delegacja miasta Lohne, z którą gmina Międzylesie od lat współpracuje w zakresie kultury, sportu i wzajemnej wymiany młodzieży. Głównym powodem wizyty było sfinalizowanie woli obu Rad Miejskich (Międzylesia i Lohne) w formie oficjalnej umowy o partnerstwie. Na zamku w Międzylesiu w dniu 14 maja burmistrzowie Tomasz Korczak i Hans Georg Niesel w obecności licznie zgromadzonych przedstawicieli różnych środowisk obu miast podpisali Akt o Partnerstwie. Przed podpisaniem umowy obaj burmistrzowie przy Bibliotece w Międzylesiu...
Delegaci wybrali Schetynę,Twierdza w rękach ZAMG, jak można się wstydzić za nieswoje winy ...
PO.jpg
Delegaci z powiatu wybierali Schetynę. 22 maja w Legnicy wśród około 500 delegatów na Zjeździe Regionu Dolnośląskiego PO RP znalazło się także 34 delegatów z powiatu kłodzkiego. Delegaci głosowali za wyborem Przewodniczącego Regionu, Radą Regionu, Delegatami na Zjazd Krajowy oraz innymi ciałami statutowymi partii. Wśród wybranych są także osoby z naszego powiatu, o czym po otrzymaniu protokołów, natychmiast Państwa poinformujemy. To o czym wiemy już dziś to to, że dotychczasowy zarząd otrzymał absolutorium oraz to, że nowym przewodniczącym został Grzegorz Schetyna. Kolejnym etapem wyborów...
Jakość poglądów
Pan marszałek Komorowski pojechał do Moskwy co żadnym wielkim wydarzeniem nie jest, ale On wrócił! A to, jak wiadomo, nie wszystkim było dane; „kochany Wiesławie, ja jestem w niebie, jak przyjedziesz do Moskwy, uważaj na siebie” - taką depeszę otrzymał tow. Władysław vel „Wiesław” Gomułka po objęciu władzy. Teraz mógłbym wymienić co najmniej kilkanaście „historycznych” i współczesnych przypadków wyjętych ze spiskowej teorii dziejów, od której to teorii odżegnują się światli przedstawiciele społeczeństwa, a ja, jako ciemnogród niedouczony lgnę, ku oburzeniu pp. profesorów, redaktorów,...