Polityka

Samorządowa karuzela...
Nie jest rzeczą niezwykłą, że wydarzenia zupełnie od ludzi niezależne, mają ogromny wpływ na życie codzienne, a nawet polityczne kariery. Tak jest na pewno z kataklizmami. Na wybory w 1998 r. w dużym stopniu miało zachowanie kandydatów do władz lokalnych, szczególnie tych, którzy w tych władzach już byli - ich zaangażowanie, gotowość do niesienia pomocy. Kandydatów na 20 miejsc w Radzie Miejskiej było 65. Mandaty otrzymali: J. Gołek, E. Kondratiuk, J. Król, W. Szlosberger, I. Hoffman, R. Jaroszewicz, Zb. Jędreas, Cz. Piwowarczyk, A. Lis, M. Halemba, M. Szpanier, M. Holly, B. Tyrybon, J....
Pomysły rabunkowe, stare i nowe
Jan Pokrywka
Co prawda to nie nowość, ale warto i to wiedzieć. Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska zatwierdziła polski program dokapitalizowania instytucji finansowych, przygotowany przez ministra Rostowskiego, a mający na celu „utrzymanie stabilności polskiego sektora finansowego w dobie kryzysu finansowego”. Przekładając to na język polski znaczy to, że owe instytucje finansowe mogą powiększyć fundusze własne poprzez emisję akcji lub obligacji. Ale, to miłe złego początki, bo choć papiery te można wyemitować, to trzeba będzie je sprzedać. A co jeśli nikt nie zechce ich kupić, co jest więcej niż...
Informacje z działalności posła Jakuba Szulca
Spotkania i wydarzenia 13.01.2010 r., Warszawa, Ministerstwo Zdrowia. Spotkanie dotyczące postępowania w sprawach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Sekretarz stanu Jakub Szulc otworzył oraz poprowadził spotkanie w sprawie omówienia trybów postępowań oraz wspólnej strategii postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w kwestii prowadzonych spraw sądowych, gdzie stroną jest Ministerstwo Zdrowia. 14.01.2010 r., Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów Sekretarz stanu Jakub Szulc podczas posiedzenia referował punkt 22 porządku obrad,...
Będzie sprawniej!
Proponowane zmiany w ustawie wprowadzają nowe przepisy usprawniające działania rady gminy, rady powiatu, a także sejmiku województwa w sytuacji kiedy przewodniczący i jego zastępcy zrzekają się jednocześnie swoich stanowisk. Ustawa wprowadza zmiany w ustawie o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym. Biorąc pod uwagę właśnie te aspekty, zmiana ustawy poprzez dodanie nowych przepisów usprawni ich działanie. 30 grudnia 2007 r. w jednej z gmin miało miejsce takie właśnie zdarzenie i znacznie opóźniło to działanie organów rady gminy. Poprzez...
Konkurs o Doroczną Nagrodę Starosty "Róża Kłodzka" za 2009 rok
Nagroda Starosty „Róża Kłodzka” będzie przyznana osobom, instytucjom oraz organizacjom, które w szczególny sposób zasłużyły się w danym roku dla społeczności powiatu kłodzkiego w następujących kategoriach: gmina, pracodawca, produkt turystyczny, animator sportu, animator kultury, inwestycja roku, wolontariusz roku, osobowość powiatu. Zwycięzcy w każdej kategorii, spośród nominowanych zostaną wyróżnieni podczas uroczystości rozdania Nagród Starosty „Róża Kłodzka” 29 stycznia 2010 r. o godzinie 12.00 w Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku Wszyscy laureaci otrzymają statuetkę „Róży Kłodzkiej” oraz...
Oświadczenie
W związku z ukazaniem się w dniu 22 stycznia 2010 r. w ,,Rzeczpospolitej” artykułu autorstwa pana redaktora Jarosława Kałuckiego pt. ,,Leśnicy obwiniają starostę o wyciąg” oświadczamy, że zawarte w nim informacje są wyłącznie swobodną interpretacją faktów i dokumentów oraz wypowiedzi, z którymi autor artykułu zapoznał się w czasie wizyty w biurze RDLP. Zawarte w artykule treści i cytowane wypowiedzi nie były przez nas autoryzowane. Nie było i nie jest naszą intencją formułowanie jakichkolwiek zarzutów wobec innych urzędów i instytucji, w tym także Starostwa w Kłodzku. Swoje poglądy możemy...
Oświadczenie
W związku z publikacją dziennika „Rzeczpospolita” z 22 stycznia 2010 r. oraz oświadczeniem Rzecznika Prasowego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu informuję, że pozwolenie na budowę wydaje się m.in. biorąc pod uwagę oświadczenie o dysponowaniu gruntem inwestora złożonego pod rygorem karnym. Pozwolenie zostało przygotowane również na podstawie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Dusznik Zdroju. Intencją Starosty nie może być podważanie oświadczeń inwestorów i „prewencyjne działanie śledcze”. Ograniczając biurokrację...
Biuro Poselskie Jakuba Szulca informuje
Wybrane interwencje Biura Poselskiego z ub. tygodnia (18.01.-24.01.2010) 1. Udzielenie pomocy merytorycznej interesantowi w sprawie postępowania przed sądem odnośnie procedur sądowych i ich dopełnienia. 2. Udzielenie informacji przedsiębiorcy z zakresu aplikowania o środki z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, które są dostępne dla firm i przedsiębiorstw w obecnej perspektywie finansowej 2007 – 2013. Spotkania i wydarzenia 20.01., Warszawa, Sejm RP - Posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia. Sekretarz stanu Jakub Szulc reprezentował Ministerstwo Zdrowia. Podczas posiedzenia uchwalono...
Karuzela samorządowa zatoczyła koło (cz. V)
Czerwcowe wybory w roku 1994 zakończyły pierwszą kadencję „nowej ery” w historii naszego kraju, kadencję burzliwą i pełną sprzeczności. Zdawałaby się, że wszystkim „rządzącym” chodziło o to samo, o rozwój miasta i poczucie bezpieczeństwa jego mieszkańców, jednak czasami zapominano o tym co najważniejsze skupiając się na niezrozumiałych przepychankach. Rok 1995 rozpoczyna czasy Edwarda Kondratiuka jako burmistrza Miasta i Gminy Szczytna. On był stały przez 3 kolejne kadencje, tylko wiceburmistrze się zmieniali. Pierwszym był Wiesław Tysiak. Rok rozpoczął się od denominacji złotego chociaż...
Jak kształtowała się samorządność w Szczytnej - cz. IV
Mijała druga połowa kadencji Rady Miejskiej i władz lokalnych. Niespokojna, bo nie zawsze w decyzjach o interesy Gminy chodziło; o ambicje i racje demokratycznie wybranych przedstawicieli mieszkańców Gminy. W 1993 r., roku 20. lecia nadania Szczytnej praw miejskich, zdesperowana grupa bezrobotnych, dla których zabrakło pieniędzy na wypłatę zasiłków, okupowała urząd miasta (13 - 15 stycznia). Pieniędzy brakowało także SP 1, więc Rada Rodziców i Dyrekcja zorganizowały bal dobroczynny - zebrano 13 mln zł (na „stare” pieniądze). Niespokojna okazała się też aura - najpierw przypomniała swoją moc...
Samorządowa karuzela cz. III
W dzisiejszym odcinku historii samorządności w gminie Szczytna - więcej faktów z życia Gminy - a działo się wtedy wiele jak na tamte czasy - mniej o zmianach na urzędniczych stanowiskach. W samej Szczytnej zawsze byli ludzie, którym chciało się chcieć, którzy swój czas poświęcali innym - lub częściej - pasjom służącym ogółowi. A być niepospolitym gdy wokół pospolitość skrzeczy, nie jest znowu tak łatwo. W r. 1992 rubrykę „Niepospolici” wprowadziła na stronie Szczytnej w regionalnym piśmie „Blik” red. tej strony - Danuta Chmielarz. I od razu trzeba przyznać, że współredagował ją człowiek...
Zwolnienia z podatków
TimeOut
Podczas XLV sesji rady miasta, która odbyła się w środę 23 czerwca; uroczyście nadano tytuł “Zasłużonego dla Miasta Nowa Ruda”- panu Janowi Wolanowi. Poza bogatym życiorysem muzycznym nagrodzonego, we wniosku czytamy... ”J. Wolan jako kapelmistrz Górniczej Orkiestry Dętej przez cały okres swojej działalności miał wpływ na edukację muzyczną środowiska z tradycjami górniczymi.(..) Ponadto aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta i naszego regionu. Poprzez jego działalność, orkiestra górnicza jest znakomitą wizytówką miasta Nowa Ruda”. Gratulujemy.... Po części uroczystej, radni...
Wojna polsko-polska
M. Gadomska
Jarosław Kaczyński z bólem przyjął wiadomość o przegranej w wyborach prezydenckich. Wielu zastanawiało się nad tym jaką taktykę obierze PiS mając świadomość, że największy rywal zgarnął wszystko. Odpowiedź przyszła bardzo szybko w charakterze wywiadu Jarosława Kaczyńskiego dla „Gazety Polskiej”. Z wywiadu jasno wynika, że ową taktyką będzie powrót do katastrofy w Smoleńsku i zrzucenie całej odpowiedzialności za nią na PO. Jeszcze w czasie kampanii Kaczyński zaskoczył wszystkich łagodnym wizerunkiem mówiąc, że chce: „by język agresji z polskiej polityki raz na zawsze zniknął”. Ale już nieco...
Informacja bieżąca z prac Posła Jakuba Szulca
Wybrane interwencje Biura Poselskiego z ub. tygodnia. 1. Udzielenie informacji i porad osobom planującym rozpoczęcie działalności gosp. 2. Interwencja w sprawie przydzielenia mieszkania mieszkańcom; 3. Interwencja w sprawie funkcjonowania oczyszczalni ścieków; Spotkania i wydarzenia 6.07., Opole, Urząd Wojewódzki. Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Podczas posiedzenia wiceminister Jakub Szulc przedstawił protokół z kontroli przeprowadzonej przez Ministra Zdrowia w Opolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w drugiej połowie czerwca 2010, kontrola dotyczyła ogólnej działalności. Na...
Samorządowa karuzela cz. II
Rok 1991 w historii szczytniańskiej samorządności był bardzo urozmaicony. Zmiany na stanowiskach urzędniczych, zmiany w organizacji życia lokalnej społeczności i funkcjonowania niektórych instytucji potwierdzały, że NOWE na dobre zagościło w Szczytnej, a jak to bywa z NOWYM - i nieco namieszało. Od 1.03.1991 r. burmistrzem Szczytnej został Marek Szpak. Wybory odbyły się także na wsiach. Nowymi sołtysami zostali: K. Serafin - Niwa, A. Ostrycharczyk - Chocieszów, A. Solawa - Łężyce, Wł. Krakowski - Wolany, St. Boczulak - Słoszów, Zb. Herba - Złotno, W. Kubiak - Dolina. W tym samym czasie prośbę...
Konsul USA z wizytą na Ziemi Kłodzkiej
„Ten szereg skał rozciąga się na osiem lub dziewięć mil angielskich, zaczyna się i kończy tak nagle, że wygląda jak korona na szczycie góry” – tak o Szczelińcu Wielkim, najwyższym szczycie Gór Stołowych, pisał w swoich listach z podróży po Śląsku John Quincy Adams. Od tamtych czasów góry te fascynują wędrowców tajemnicą, jaką skrywają pośród skał... Pretekstem i zwieńczeniem dwudniowej wizyty Konsula Generalnego Stanów Zjednoczonych na terenie powiatu kłodzkiego było otwarcie wystawy fotograficznej „American West”. Konsul Allen S. Greenberg dnia 9 lipca w pijalni zdrojowej w Kudowie-Zdroju...
Zwyciężyła demokracja!?!
Jerzy Lica
Tak jest, ani chybi! Tylko że ona tak “zwyciężała” u nas “od prawie zawsze” - od pierwszych przywilejów szlacheckich, do jej szczytujących “przewag” - liberum veto, sejmu niemego i konfederacji targowickiej. Jeno nie bardzo pojmuję, co mianowicie “by zwyciężyło”, gdyby wygrał ten drugi gość? Kaczyzm, nazizm, obskurantyzm, czy może tylko nasz zwykły, siermiężny “despotyzm”? Który to właściwie zaczął się i skończył razem z agentem NKWD i Gestapo, patronem mojej szkółki nieniedzielnej, Bolkiem, w tym przypadku Bierutem. No, może jeszcze czas jakiś trwał z paroksyzmem jaruzelszczyzny. Nasz młody...
Po wyborach
Jan Pokrywka
Wynik wyborów prezydenckich wielu szamanów politycznych komentuje jako dobry prognostyk na przyszłość: Platforma Obywatelska ma pełnię władzy i nie będzie mogła tłumaczyć własną nieudolność wetem prezydenta. Oznacza to, że PO będzie mogła przeprowadzić szereg reform niezbędnych dla przyszłego funkcjonowania państwa, zwłaszcza reformę finansów publicznych. Krótko mówiąc: nastąpi zwrot na prawo, jak to niedawno miało miejsce na Węgrzech. Moim zdaniem tak się nie stanie. Co prawda program PO zawiera elementy prawicowe, ale w takim samym stopniu jak SLD. Przypomnę, że 15 lat temu, Kongres...
O gminie Lądek Zdrój rozmawiam z p. Kazimierzem Szkudlarkiem - burmistrzem
- Zbliżają się wybory samorządowe. Chce pan w nich uczestniczyć, a tu... - zero kampanii wyborczej... - Chcę uczestniczyć w wyborach samorządowych. Liczę, że moje zaangażowanie i ciężka praca na rzecz Miasta i Gminy jest dostrzegana przez mieszkańców. O kampanii pamiętam i na pewno postaram się jak najlepiej przygotować do wyborów, oczywiście mam świadomość, że czas płynie… - ... w nieszczególnie pożądanym przez Pana kierunku, a więc: albo kampania albo trzeba „odpuścić sobie”... - Na pewno nie zamierzam sobie niczego odpuszczać. Z drugiej strony myślę, że nie wystarczy prowadzić kampanii, by...
Co w trawie piszczy...
CYKLOBUSY Ciekawą propozycję dla cyklistów stworzyła czeska firma przewozowa Orlobus z Nowego Mesta nad Metui. Od czerwca odbywają się regularne kursy weekendowe dla amatorów wycieczek rowerowych po szlakach gór Orlickich i Stołowych. Na dwóch trasach kursują cyklobusy, czyli autobusy z przystosowaną przyczepą do przewozu rowerów. SUDECKI Od 26 maja w Dworku Chopina w Dusznikach, można obejrzeć wystawę prac w ramach konkursu architektonicznego: „Dom Sudecki o cechach architektury regionalnej Ziemi Kłodzkiej”. Wystawa zorganizowana została przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku. Celem konkursu...
Cały ten zgiełk...
Jerzy Lica
...wokół niebywale patriotycznego postępku urzędującego /?/ premiera budzić powinien jedynie niesmak. Opinie “oczywiście” obustronnie skrajne. I tu trzeba by “polecieć Smoleniem” - a g. mnie to obchodzi. To po 2 latach urzędolenia premier już /?/ zorientował się, że w Polsce obowiązuje system parlamentarno-gabinetowy? Brawo! A nie wystarczyło zajrzeć do tzw. ustawy zasadniczej? A nie lepiej to było kopać sobie dalej piłeczkę lub świecić w Peru? Opisywałem jej, czyli konstytucji “szczytne” zapisy gdzieś w 2003 r. - sprawiedliwość społeczną, zamiast normalnej, solidarność takowąż, społeczną...
Wybory bez Tuska
Zdecydowanie ten dzień (28.1. br.) miał należeć do Mirosława Drzewieckiego. Nękany chorobami były Minister Sportu, ostatecznie stawił się na przesłuchaniu w sprawie afery hazardowej. Oczywiście nikt nie spodziewał się, ze z ust ‘Mira’ padną słowa, które wreszcie nadadzą zwrot w akcji, w toczonym śledztwie…Najwyraźniej nie spodziewała się tego również Beata Kempa. Posłanka PiS swoimi abstrakcyjnymi pytaniami nie tylko ubarwiała kolejny ‘(nudny) dzień z życia komisji’, ale udowodniła jednocześnie, że zbyt długie godziny pracy mają znaczący wpływ na świeżość umysłu. W każdym bądź razie...
Porozumienie Klubu Radnych PO w Radzie Powiatu Kłodzkiego
Klub Radnych PO z satysfakcją przyjmuje podpisanie porozumienia pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kłodzku a Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy Zdroju. Porozumienie jest dużym krokiem w kierunku lepszej organizacji usług medycznych na terenie Ziemi Kłodzkiej. Wyrażamy nadzieję, że obydwa szpitale weszły na nową drogę współpracy, korzystnej dla wszystkich pacjentów w powiecie kłodzkim. Wszystko wskazuje na to, że zaistniałe zmiany koalicyjne w powiecie kłodzkim we wrześniu 2009r. tworzą sprzyjającą atmosferę do rozwiązywania wielu ważkich problemów w...
Z sesji RM w Szczytnej
Dwa tematy zdominowały XLI sesję R.M. w dn. 24 czerwca. Pierwszy z nich dot. osób niepełnosprawnych w mieście i gminie Szczytnej, drugi - dróg. * Coraz mniej pieniędzy, coraz więcej potrzeb W celu pełnej realizacji tematu pierwszego na sesję zaproszono przedst. instytucji i stowarzyszeń zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych. PCPR w Kłodzku reprezentował K. Popiel. Na wstępie pogratulował władzom Gminy działań na rzecz niepełnosprawnym. Stwierdził, że PCPR otrzymuje coraz mniejsze środki na działalność, w związku z tym koniecznością w tym roku było określenie zasad dofinansowań...
Echa 54. sesji RM w Kłodzku
MD
To była wyjątkowo szybka sesja, z czego wszyscy byli zadowoleni. Przewodniczący RM P. Brzostowicz włączył pod obrady projekty uchwał druki 564-671, projekt nr 564 (spr. roszczeń pp. Lechnio/.../ po dyskusji nie został przegłosowany- 4 za, 8 przeciw, 8 wstrzymujących. Wśród omawianych tematów radny L. Michalski określił możliwości finansowe Miasta dot. letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w górach, nad morzem i w Kłodzku - ok. 90 tys. zł + śr. z Funduszu p/alkoholowego. Dla pozostających w Kłodzku oraz dla wypoczywających u nas dzieci powodzian z Kędzierzyna Koźla będą organizowane zajęcia w...