Polityka

Warto przypomnieć - Edmund Smoliński
smoliński.jpg
Rocznik 1955. Znak zodiaku: Skorpion. Kłodzczanin od urodzenia. Ojciec dwojga dzieci: syn Radek 25 lat, córka Iga 16 lat - gimnazjalistka na ostatnim roku. Żona Beata. Z wykształcenia rolnik, górnik i niedoszły prawnik. - Wizytówka już jest - a teraz powiedz, dlaczego warto Ciebie Kłodzczanom przypomnieć... - ... zacznijmy od początku. Od 1975 do 1979 roku prowadziłem fermę hodowli drobiu w Brwinowie k/ Warszawy. Po śmierci ojca w 1977 r. za namową mamy wróciłem do Kłodzka. Podjąłem pracę w Sanepidzie w Nowej Rudzie prowadząc równocześnie fermę, którą zlikwidowałem w 1980 roku. W latach...
Ryszard Wójcik - spojrzenie na Kłodzko
WÓJCIK.jpg
- Zacznijmy od Twojej metryczki... - Rocznik 1948, z wykształcenia - inżynier melioracji wodnych. - O rodzinę też się zapytam... - ... w kwestii rodziny, tej najbliższej, z Kłodzka, to stanowią ją trzy kobiety. Ala - żona, córka Urszula i wnuczka Amelia. Jako, że wszystkie są jedynaczkami, nie było i nie ma łatwo. Rodzina mojego śp. brata Jana Adama - żona Halina oraz dzieci Ania i Łukasz, są też wnuczki oraz rodzina kuzynki Bożeny Swidzińskiej z mężem Ryszardem oraz dziećmi Agnieszką i Grzegorzem. - A teraz przechodzimy do pracy zawodowej i pracy dla dobra społeczności. - Od 1968 do 1974 r...
O Międzylesiu - wypowiedź burmistrza Tomasza Korczaka w wigilię 24 grudnia 2013 r.
BASE2.jpg
- O czym sobie porozmawiamy, bowiem moja propozycja z góry została odrzucona... - ... jest Wigilia, zaraz będzie pierwsza gwiazdka, zamkną się sklepy, ludzie udadzą się do swoich domów... Czyli - mamy święta polskie. I w tym dniu, kiedy spotykamy się w urzędzie, takim cichszym i spokojniejszym, chciałbym mówić tylko dobrze, ewentualnie bardzo dobrze i o taką rozmowę proszę pana Redaktora. - Dobrze. To proszę podsumować działania Gminy w 2013 roku, bo przecież jest się czym pochwalić. - * W roku 2013, po wielu perturbacjach i kłopotach, oddaliśmy do użytku basen miejski z całą infrastrukturą,...
Wsparcie Marszałka w rozwój partnerstwa
TimeOut
wsparcie3.jpg
Działania partnerskie W poniedziałek (18.11) w Centrum Biznesu i Innowacji w Słupcu, odbyła się konferencja zorganizowana w ramach Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego. Oprócz gospodarzy projektu: Tomasza Kilińskiego, Sławomira Karwowskiego i Jana Bednarczyka, w spotkaniu udział wzięli: poseł Monika Wielichowska, członek zarządu województwa dolnośląskiego - dr Jerzy Tutaj oraz prezes AGROREG - Jerzy Dudzik. Obecnie „partnerzy” pracują nad wspólną strategią rozwoju gmin wchodzących w skład porozumienia, którym przewodniczy dr inż. Zbigniew Kulas. Priorytetem jest powstanie dokumentu zgodnego...
Rozmowa z p. Czesławem Pogodą - posłem na Sejm II, III i IV kadencji
pogoda.jpg
- Wypaliłeś się w działalności politycznej i społecznej? Rzecz biorąc szerzej - w działalności publicznej? - W moim przypadku nie możemy rozpatrywać takiego pojęcia jak „wypaliłem się” czy „nie wypaliłem”. Moje życie zmusiło mnie do wykreowania tej rzeczywistości w jakiej obecnie jestem. Zwłaszcza, że teraz mam możliwość odnieść się do dokonanych kiedyś dobrych, czy też złych działań. Powiem jeszcze inaczej - Ty mnie z tą propozycją udzielenia „BRAMIE” wywiadu całkowicie zaskoczyłeś. Jeśli to ma być wywiad, a przyrzekałem sobie, że nie będę udzielał już żadnych wywiadów, ponieważ jestem osobą...
O rocznicy i bieżących problemach Szczytnej rozmowa z burmistrzem Markiem Szpanierem
szczyt.jpg
Szczytna to licząca sobie 700 lat miejscowość. Od 40 lat miasto. Największe w Powiecie Kłodzkim. Centrum administracyjne dla siedmiu wsi, położonych w większości bliżej sąsiednich kurortów: Polanicy-Zdroju i Dusznik- Zdroju. Miejscowość, która z osiedla przemysłowo- rolniczego staje się miastem turystycznym, której napływowa ludność potrafiła się zintegrować i niemal od lat powojennych tworzy nowe, własne tradycje. Miasto, które wykorzystuje swoje szanse, chociaż musi się także zmagać z trudnościami. - Punktem kulminacyjnym obchodów 40-lecia nadania praw miejskich Szczytnej była uroczysta...
Prezydent gościł w Muzeum Papiernictwa
prez3a.jpg
prez2a.jpg
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wraz z małżonką Anną odwiedził Muzeum Papiernictwa 29 października 2013 r. Przyjazd Pary Prezydenckiej do Dusznik-Zdroju był związany z nadaniem przed dwoma laty młynowi papierniczemu statusu Pomnika Historii. Obecnie trwają starania o wpisanie zabytkowej papierni na Listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego UNESCO. Parze Prezydenckiej, która przybyła do muzeum tuż przed godz. dziesiątą, towarzyszyli: Sławomir Rybicki - zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, Irena Wóycicka – sekretarz stanu i Maciej Klimczak –...
Prezydent gościem dzieci
pre3.jpg
pre2.jpg
pre1.jpg
We wtorek (29.10) małych podopiecznych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Piszkowicach odwiedził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski z Małżonką. Wizyta Pary Prezydenckiej w Piszkowicach była odpowiedzią na list Siostry Łucji, dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Heni Szczepanowskiej przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego „Przyjaciele Piszkowic” . W liście obie panie zwróciły się o wsparcie w przeprowadzeniu zmian prawnych, umożliwiających finansowanie opieki nad dziećmi ciężko chorymi, porzuconymi przez rodziny, osieroconymi bądź z powodów medycznych i finansowych...
Para Prezydencka w powiecie kłodzkim
inf.wł.
prezydent.jpg
prezyd1.jpg
prezyd.jpg
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wraz z małżonką Anną odwiedził 29 października 2013 r. odwiedził Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, następnie uczestniczył w spotkaniu z samorządowcami Powiatu Kłodzkiego. OPara Prezydencka odwiedziła także małych podopiecznych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Piszkowicach.
Starostwo Powiatowe w Kłodzku laureatem prestiżowej nagrody
GAJ_2416.jpg
W piątek 18 października br. starosta kłodzki Maciej Awiżeń odebrał w Poznaniu złoty medal i dyplom za zarządzanie najwyższej jakości dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku w ramach konkursu Najwyższa Jakość QI. Jest to największy projakościowy konkurs w Polsce pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polskiego Forum ISO, organizowany przez Gazetę Prawną oraz Forum Biznesu.pl. W tym roku odbyła się już siódma edycja tego prestiżowego konkursu, który początkowo adresowany był wyłącznie do biznesu, jednak od kilku lat udział mogą z nim brać...
Wizyta Ministra Pracy
kos-kamysz.jpg
Władysław Kosiniak-Kamysz - minister pracy i polityki społecznej 7 października br. odwiedził powiat kłodzki. Uczestniczył w otwarciu żłobka w Ołdrzychowicach (gmina Kłodzko) oraz spotkał się z samorządowcami i kierownictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku. Obecny na spotkaniu starosta Maciej Awiżeń krótko przedstawił aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy oraz przedłożył ministrowi szereg propozycji dotyczących działań resortu, które mogą przynieść zmiany na lepsze w powiatach, gdzie bezrobocie przekracza 20%. Chodzi przede wszystkim o preferencje w przydziale środków z budżetu państwa...
Felieton Redaktora Naczelnego: „... na grzyby..."
Kolejne referendum w sprawie odwołania urzędujących samorządowców za nami. Za Kłodzkiem i Warszawa wysłała potencjalnych głosujących „na grzyby”. Czy tak powinno być? Na pewno nie. Na pewno obywatele powinni mieć możliwość sensownego rozstrzygnięcia przy urnach wyborczych a nie „udawać się na grzyby”. Ale cóż? Nasze prawo w tym momencie jest po prostu do niczego. Bo referenda „personalne” organizują niezadowoleni (a takich przy każdej władzy - choćby i świętej jest ok. 25%) wykorzystując luki w przeprowadzeniu takiej operacji. Po prostu mówią, że dany burmistrz/radni nie podobają im się, źle...
Polanica-Zdrój - co nowego? Rozmowa z burmistrzem Jerzym Terleckim
polanica.jpg
- Województwo zjechało do Polanicy-Zdroju odbywając właśnie tu uroczystą sesję Sejmiku Wojewódzkiego... - ... tak, właśnie u nas, w Teatrze Zdrojowym im. Mieczysławy Ćwiklińskiej władze samorządowe woj. dolnośląskiego spotkały się po to, aby uhonorować najwybitniejsze postacie województwa za ich zasługi... - W trakcie tej sesji miałeś możliwość wypowiedzenia się jako gospodarz. To było ciekawe i rzeczowe przemówienie. Czy mógłbyś je przekazać do druku? - Ha, ha, nie mogę, ja po prostu mówiłem z pamięci, naprawdę. Nigdzie wcześniej mojego wystąpienia nie przygotowywałem... - To jestem...
Gmina Międzylesie - rozmawiam z burmistrzem Tomaszem Korczakiem
korczak.jpg
- Ostatnimi czasy odnotowaliście dwa wielkie sukcesy, tj. otworzenie kompleksu basenów z podgrzewaną wodą w Międzylesiu i uzyskanie przez Goworów tytułu „Najpiękniejszej Wsi Dolnego Śląska”... - ... jest jeszcze jeden sukces - tuż przed tą rozmową dowiedziałem się, że uzyskaliśmy też tytuł Gminy Fair Play na 2013 rok. Wysoko sobie cenię ten tytuł, bo to przecież dla „uczciwie grających, zgodnie z zasadami...”. Miło odbiera się taki dyplom uznania. - Gratuluję. Podsumujmy zatem wyniki tych sukcesów. Jak sprawuje się kompleks basenów? - Działał sobie przez 3 miesiące. W tym czasie przewinęło...
Czy gminy Ziemi Kłodzkiej mogłyby być samowystarczalne?
Pozwoliłem sobie na analizę dochodów gmin Ziemi Kłodzkiej. Wziąłem pod uwagę ogólne dochody według wzoru obowiązującego, czyli dochody gminy w całości przekazywane do jej kasy (podatki i opłaty lokalne), dochody ze sprzedaży majątku, dochody z 37% podatku PIT (od osób fizycznych), 6,7% z podaku CIT (od osób prawnych) oraz stałe dofinansowana ze strony rządu: dotacje i subwencje (w tym jako stałą subwencję oświatową, wyrównawczą, równoważącą i uzdrowiskową). Nie brałem pod uwagę dotacji i subwencji na wykonywanie zadań zleconych gminie będących w gestii rządu, a także dofinansowań okresowych (...
Rozmowa z burmistrzem Stronia Śląskiego Zbigniewem Łopusiewiczem
str2.jpg
str1.jpg
- Zacznijmy od pytania: z czego żyją/utrzymują się mieszkańcy Gminy? - Na naszym terenie działają dwie duże firmy: huta szkła „Violetta” zatrudnia ok. 300 osób, Woj. Centrum Psychiatrii Długoterminowej podobnie, czyli ok. 300 osób, ok. 1000 osób to emeryci lub renciści, pozostali zatrudnieni są w „Lasach Państwowych” i firmach pracujących na rzecz „Lasów...”. Oczywiście do tego dochodzi administracja samorządowa i jednostki podległe (zatrudnienie ok. 150 osób), handel i małe firmy prywatne, a pozostali pracują w gałęzi turystycznej. Mamy też 5. rolników. Bezrobotnych jest w Gminie ok. 700...
Jakie pieniądze dla powiatu w latach 2014-2020?
M. Zilbert
Tutaj.jpg
16 września br. gościł w Kłodzku marszałek województwa Jerzy Tutaj. Najpierw spotkał się w Starostwie Powiatowym ze starostą Maciejem Awiżeniem i burmistrzami gmin uzdrowiskowych z terenu powiatu, a następnie wziął udział w połączonym posiedzeniu Zarządów Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej i Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. Podczas pierwszego spotkania, w którym obok starosty Macieja Awiżenia, wicestarosty Adama Łąckiego i członka Zarządu Powiatu Krzysztofa Baldego uczestniczyli: burmistrz Bystrzycy Renata Surma, burmistrz Kudowy-Zdroju Czesław Kręcichwost, burmistrz Lądka...
Porozumienie trzech gmin
porozumienie.jpg
Nie trzeba się kochać, aby dla dobra mieszkańców współdziałać. Tak właśnie czynią gminy północnej części Powiatu Kłodzkiego, czyli Ziemi Noworudzko-Radkowskiej. Kiedy ponad partykularne interesy potrafią wznieść się władze samorządowe pojedynczych gmin, efekty mogą być korzystne. Nie tylko mogą, ale i są. Przykładem współpracy trzech gmin: Radkowa, Nowej Rudy miejskiej i Nowej Rudy wiejskiej niech będzie ostatnio podpisane porozumienie drogowe, gdzie z jednej strony przedstawiciele tych trzech gmin a z drugiej Wicemarszałek z Urzędu Marszałkowskiego z Wrocławia zawarli ważne porozumienie....
Echa 37. sesji Rady Miejskiej w Kłodzku
MD
Interesu miasta Kłodzka będę strzegł... zapewniał Burmistrz B. Szpytma podsumowując dyskusję na temat zawarcia 40-letniej dzierżawy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych obejmujących swoim zasięgiem Twierdzę Kłodzko i Fort Owcza Góra w Kłodzku w trybie bezprzetargowym. Temat ten wywołał sporo wątpliwości i pytań opozycji, tym bardziej, że tylko na Komisji odczytany był List Intencyjny mówiący bliżej o inwestorze - polskiej firmie Wadex S.A. i jego planach dot. budowy kolejki liniowej w Kłodzku. Uchwała z autopoprawką Burmistrza została przegłosowana: za - 12, wstrzymujących się głosów...
Dzierżawa Twierdzy Kłodzkiej - dlaczego radni zagłosowali "przeciw"?
Przedmiotem czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Kłodzku było m.in. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Kłodzka umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych obejmujących swoim zasięgiem Twierdzę Kłodzką i Fort Owcza Góra w Kłodzku na okres 40 lat w trybie bezprzetargowym. Uchwała została podjęta stosunkiem głosów: 12 „za”, „6” przeciw i tym samym Rada Miejska upoważniła Burmistrza do zawarcia takiej umowy z prywatnym inwestorem. Podjęcie uchwały poprzedzone było obszernymi dyskusjami, które miały miejsce podczas poniedziałkowego...
Starostwo najlepiej zarządzanym urzędem
urząd.jpg
Kapituła Programu Najwyższa Jakość Quality International 2013 jednogłośną decyzją przyznała Starostwu Powiatowemu w Kłodzku tytuł Laureata w kategorii QI Order za System Zarządzania Jakością. Kapituła Programu, odbywającego się pod patronatem: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Klubu Polskie Forum ISO 9000, bardzo wysoko oceniła zgłoszenie Starostwa Powiatowego w Kłodzku (jedna z najwyższych not w tej kategorii: Usługi - Podmioty zatrudniające powyżej 100 pracowników) i nagrodziła działania związane z wdrażaniem, a także promowaniem idei jakości...
Co w Dusznikach Zdroju? Rozmowa z burmistrzem Andrzejem Rymarczykiem
duszniki.jpg
- Zacznijmy może od momentu, kiedy zostałeś burmistrzem i co zastałeś i co zmuszony byłeś kończyć? - Od czego by tu zacząć?... no więc, po kolei: 1/ była hala sportowa, ale bez zagospodarowania jej wokół. Wyłożyliśmy na pełne zagospodarowanie jeszcze 795 tys. zł. 2/ Przejąłem rozpoczętą inwestycję z programu RPO (Regionalny Program Operacyjny) „Spacer z Chopinem” na etapie programu funkcjonalno-użytkowego + projekt. I z tego etapu dokończyłem całą inwestycję, a to koszt 2 015 519. zł. 3/ Przejdźmy do rozbudowy ośrodka na Jamrozowej Polanie. Inwestycja również z programu RPO dofinansowywana ze...
Kurort Polanica Zdrój - rozmowa z burmistrzem Jerzym Terleckim
- Absolutorium za działalność samorządu polanickiego za 2012 rok udzielone, ciekawe z jakim wynikiem? - 13: 0 za przy 2. nieobecnych. Czyli jednogłośnie. - To bardzo dobry wynik działania burmistrza... - ... to nie tylko burmistrza zasługa ale całego samorządu polanickiego i urzędu, bo przecież nie do przecenienia jest rola skarbnika, sekretarza czy też z-cy burmistrza oraz wszystkich pracowników urzędu i placówek mu podległych... - ... to ja się zapytam o aktywność kulturalno-oświatowo-informacyjną po zmianach tak organizacyjnych jak i personalnych... - ... 2.04.2013 roku Miejskie Centrum...
... bardzo mi nieswojo... 5 minut i po wszystkim - nie ma radnego
Udałem się na sesję Rady Miejskiej w Kłodzku bo to przecież najważniejsza dla miasta sesja - podsumowanie działalności finansowej Gminy i działalności burmistrza za 2012 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi. No i... ...zamieszanie rozpoczęło się już od początku... wprowadzenie nowych punktów do porządku obrad, przerwa w obradach 40. minutowa, rozgardiasz... co z niego wynikło? Ano to, że padł wniosek /uchwała/, aby odwołać z funkcji radnego jednego z najbardziej aktywnych opozycjonistów w Radzie Miejskiej czyli Michała Piszko. ...Jak to, po co, dlaczego?.... Radni opozycyjni i sam...
Starosta Awiżeń na Kongresie Regionów
kongres.jpg
Starosta Maciej Awiżeń w roli eksperta wziął udział w panelu dyskusyjnym (12.06.) pn. „Plany transportowe. Współpraca samorządów różnych szczebli w przewozach pasażerskich” podczas odbywającego się w Świdnicy w dniach 11-13 czerwca br. IV Ogólnopolskiego Kongresu Regionów. Od pierwszej edycji Kongres stał się miejscem spotkań przedstawicieli świata biznesu, przedsiębiorców i inwestorów z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie Kongresu odbyło się 5 sesji plenarnych oraz 56 paneli dyskusyjnych. W dyskusji o planach transportowych wzięli udział m.in. starosta świdnicki...