Interwencje

Dziura przerosła drogowców
D. Chmielarz
dziura.jpg
Ta wielka dziura wypełniona często wodą zagraża nie tylko użytkownikom drogi, także samej jezdni, a wydobyte z niej kamienie i ziemia utrudniają mieszkańcom pobliskiego domu i właścicielom przydomowych ogródków dostęp do nich. - To trwa już pół roku - mówią - chodzimy do naszego Urzędu, prosimy o zrobienie tego przepustu, mó-wią nam, że to droga powiatowa, ale przecież na naszym terenie. Dziura się powiększa, czasem ktoś przyjedzie, żeby coś z tym zrobić, ale jest gorzej niż lepiej. O nieszczęście nie trudno, bo i zabezpieczenie tego jest, jakie jest. ODPOWIEDZIALNYM za ten stan może trzeba...
I takie obrazki oglądamy w Kłodzku ... że aż przykro...
obrazki.jpg
To mężczyzna po „paru głębszych” na trawniku przed „Gracją” w samym środku miasta. Mimo zawiadomienia, interwencja Straży Miejskiej niespora. Gość pospał sobie i poszedł... A takie i podobne obrazki, gdzie „trunkowi” oblegają ławki w śródmieściu, schody i tunel przy Farze Kłodzkiej to widok codzienny, niezmienny i mało przyjemny. Ci ludzie nie zachowują się agresywnie wobec przechodniów, ale budują taki wizerunek, że aż przykro.
Gra w piłkę - interwencja
Jestem mamą 14-latka . Mieszkamy przy ul. Dąbrówki w Kłodzku. Boli mnie, że dzieci starsze ( 10 - 15 lat, w tym mój syn) przeganiane są z placów zabaw, ponieważ zakłócają co niektórym lokatorom spokój i porządek. Prawdziwą “plagą” jest gra przez dzieci w piłkę na osiedlu ( głównie chodzi o mini siatkówkę przy trzepaku). A to nerwowa lokatorka zaczyna dzieci przeganiać, ponieważ piłka wpadła do “ jej” ogródka ( który jest najczęściej bezprawnie zaadoptowany przez ową lokatorkę, a przecież skwery przed oknami to po prostu własność spółdzielni, czyli wszystkich spółdzielców i ich dzieci(!), a to...
Interwencja
„Burmistrz Miasta Kłodzka Zwracam się do p. Burmistrza z prośbą o wyjaśnienie jakie okoliczności faktyczne i normy prawne dają Gminie Miejskiej w Kłodzku podstawę do sprzedaży na rzecz właściciela nieruchomości nr 6 przy ul. Konopnickiej w Kłodzku części przyległej do niej działki nr 18, która przez wiele lat służyła mieszkańcom jako przejście łączące ul. Żeromskiego z ul. Piastowską. Urząd miasta wbrew protestom innych użytkowników omawianej działki, najpierw wydzierżawił ją właścicielowi posesji nr 6, obecnie zaś zamierza ją mu sprzedać, co ma nastąpić po podjęciu przez Radę Miejską uchwały...
List do redakcji w imieniu mieszkańców ul. Wojska Polskiego w Kłodzku
DS
Trzeba wreszcie położyć temu kres!,- pomyślałem i zasiadłem otumaniony i przytruty do liczydeł. Przez całe lato, kilkanaście razy dziennie, niezależnie od temperatury za oknem kopcą /niekiedy straszliwie, patrz foto/kominy przychodni zdrowia. O otwarciu okien nie ma mowy. Trzeba „czaić” na moment, w którym wiatr jest dla nas łaskawy albo palacz CO odstawia szuflę. Czemu / komu / to kopcenie służy? Ano lekarzom. Do mycia rąk. Ciepła woda musi być . To zrozumiałe. Ale jakim kosztem? Co ze środowiskiem naturalnym, co ze zdrowiem ludzi? Marnotrawstwo publicznych pieniędzy w służbie zdrowia...
Wodociągi kłodzkie na świetlnej reklamie
... jedziemy sobie wieczorową porą do domu - przejeżdżamy przy skrzyżowaniu „ósemki” z Noworudzką, a czekając na zielone światło zerkamy na ten podświetlany billboard. Miga nam kolorowo: „Wodociągi Kłodzkie”.... przyszło zielone światło i nie zdążyliśmy dostrzec, jaki to produkt reklamują „Wodociągi...” , a może tylko siebie - że są, istnieją, są świetne, jedyne i mają forsę na reklamę ... przecież niedawno były podwyżki.... Zadam Państwu pytanie - po co „Kłodzkie Wodociągi” reklamują się na świetlnym billboardzie? Cenzuralne odpowiedzi chętnie zamieszczę - proszę wzorować się na „Loży...
Interwencja w sprawie wody
Wspólnota Mieszkaniowa, ul. A. Krajowej 27 w Kłodzku pisze: „W dn. 10.11 2010 r. zwróciliśmy się do GP „BRAMA” w sprawie interwencji rozliczenia wody i ścieków w bud. nr 27 przy ul. A. Krajowej za okres od przekazania nas przez ZAMG Gminy Miejskiej do Wodociągów Kłodzkich. Od tego czasu lokatorzy rozliczani są podwójnie, tj. przez Wodociągi, które po każdym 2.miesięcznym okresie wystawiają rachunki, które są płacone oraz przez ZAMG. Przez interwencję Wspólnoty w gazecie mieliśmy nadzieję, że do zaistniałej sytuacji ustosunkuje się spółka ZAMG zgodnie z prawem prasowym. Przypominamy, że...
Ławki w kościele
Źle się dzieje w kościele! Każda osoba na stanowisku chce pozostawić po sobie dobre wspomnienie i poczucie dobrze spełnionej służby dla kraju. Od chwili zmiany proboszcza dziwne rzeczy zaczęły się dziać w kościele OO. Jezuitów. Zostały zniszczone zabytkowe ławki w bocznej nawie przy kaplicy zmarłych, pod którymi jest tabliczka informująca o zamontowaniu ławek w XVII wieku. Odsłonięta część posadzki nie jest ozdobą, a wręcz szpeci i przeszkadza w podejściu do umieszczonej tam szopki. Niejeden już potknął się, bowiem odsłonięta część jest wyższa od poziomu posadzki kościelnej. W tak zabytkowym...
Śliskie chodniki, auta parkujące na chodnikach
M.D.
Mieszkaniec Osiedla Kruczkowskiego w Kłodzku 28.01.br. (rano) zgłosił nam fakt nie zabezpieczonych piaskiem lub solą chodników, przez co dochodzi do upadków przede wszystkim starszych ludzi, często niepełnosprawnych. Po przeprowadzonych rozmowach (Urząd Miasta, Spółdzielnia Mieszkaniowa ) informuję zainteresowanych, że pieczę nad chodnikami Osiedla Kruczkowskiego sprawuje w S-nia Mieszkaniowa, a na odcinku ul. Jana Pawła (poza prywatnymi posesjami) - Urząd Miasta. Na klatkach lokali mieszkalnych należących do S-ni Mieszkaniowej wywieszone są telefony kontaktowe, pod które należy zgłaszać...
Sprostowanie - Szpetne Kłodzko
W Gazecie Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej - BRAMA z dn. 5.11.2010 r., nr 45 (975), został opublikowany tekst nadesłany przez jednego z czytelników, który zawiera nieprawdziwe i nieścisłe informacje. Nieprawdziwa jest informacja podająca, że koszt budowy basenu w Kłodzku wynosi 70 mln zł. W rzeczywistości, dane zawarte w kosztorysie inwestorskim i budowlanym, jak również w rozstrzygnięciu poprzetargowym wskazują, że koszt budowy basenu wyniesie ok. 20 mln zł. Nieprawdziwa jest również informacja podająca, że zadłużenie Gminy Miejskiej Kłodzko wynosi 57,28% oraz, że przekłada się to na „jakieś...
Wybory, wybory, wybory...
W ub. tygodniu S.M. „Nasza Spółdzielnia” (w Stroniu Śl. - przyp. red.) otrzymała do skrzynki pocztowej program wyborczy na burmistrza Stronia Śląskiego p. Andrzeja Mićki. W związku z tym postanowiłem się z tym programem zapoznać, choćby z powodu, że jestem żywo zainteresowany jak prezes Spółdzielni Mieszkaniowej rozwojem gminy Stronie Śląskie /.../ Dlatego też, jak przeczytałem w programie wyborczym p. Andrzeja Mićki, że „ostatnie kilkanaście lat to okres stagnacji i zastoju, lata w których niestety więcej zamknięto i zlikwidowano niż otwarto i zbudowano” to ręce mi opadły. Jedynie co pana...
Opłata za wodę i ścieki
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o interwencję w sprawie rozliczenia wody i odprowadzonych ścieków. Otóż od dn. 27.07.2009 r. - z chwilą przekazania nas przez ZAMGGM Kłodzko Wodociągom, ZAMG zaczął nam podwójnie naliczać pobraną wodę i odprowadzone ścieki. Wspólnota Mieszkaniowa w posesji 27 /ul. A. Krajowej Kłodzko/ składa się z 5. lokatorów, w tym 3. ze wspólnoty i 2. z Gminy. Wszyscy mieszkańcy posiadają liczniki w swoich mieszkaniach, regularnie płacą rachunki wystawiane przez Wodociągi. Przy odczytach, które odbywają się co dwa miesiące wychodzi duża różnica miedzy licznikiem głównym a...
Informacja dla mieszkańców
Fundacja Mrunio otrzymała zlecenie i fundusze od Burmistrza Kłodzka na wyłapanie 60 bezdomnych zwierząt w 2010 r. Do połowy października, Fundacja przejęła opiekę nad 71. zwierzętami. Opieka nad kolejnymi zwierzętami wymaga osobnych ustaleń prawno-finansowych. Poinformowaliśmy o tym Burmistrza w piśmie z 14.10, na które do dziś nie zareagował. Informujemy, że za wstrzymanie przejmowania bezdomnych zwierząt, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Burmistrz Miasta Kłodzka.
Zima - apel
Witam jestem stałym czytelnikiem Państwa gazety. /.../Często zdarza się, że czytam artykuły pochlebiające naszej władzy w Kłodzku i w większości zgadzam się z nimi. Trzeba przyznać, że sporo dzieje się na plus w naszym mieście. Niestety, ale też jest wiele spraw, które należałoby poruszyć i czasami przydałby się artykuł opisujący szczerze też nieudolność władz miasta Kłodzka i może nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że owo miasto jest miastem powiatowym. /.../ jestem mieszkańcem Kłodzka od 20 paru lat, ale to, co dzieje się w tym roku przechodzi wszelkie wyobrażenie. Ja rozumiem,...
Goście podziękowali a gospodarze??
W kościele oo. Jezuitów 7 sierpnia 2010 r. mieliśmy okazję przeżyć ucztę duchową. Od dawna nie mamy tu koncertów muzyki organowej. Toteż „nasz” pan Burmistrz i Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji spowodowali, że zawitał chór mieszany ECHO z Zebrzydowic. Pieśni maryjne przeplatane były wierszami o tematyce religijnej i muzyką organową w wykonaniu p. Arkadiusza Popławskiego. Zaś piękny utwór w ciekawej aranżacji Ave Maryja niejednemu poruszył duszę i wycisnął łzę z oka. Goście podziękowali ks. Proboszczowi za udostępnienie świątyni - ten zaś wykonawcom za koncert. Dlaczego w tym...
Sprostowanie Wodociągów Kłodzkich
Dotyczy: artykułu “Zostaje wodociąg azbestowo-cementowy”. W nawiązaniu do artykułu, który ukazał się w najnowszym wydaniu Gazety Prowincjonalnej - nr 29 z dnia 16. 07. 2010r. - “Wodociągi Kłodzkie “ Sp. z o.o. dementuje wiadomość przekazaną Waszej Gazecie przez nieznanego nam informatora jakoby w chodniku ulicy Nowororudzkiej w Kłodzku przebiegała sieć wodociągów wykonana z rur azbestowo - cementowych. W związku z tym informujemy, że biegnący w chodniku ul. Noworudzkiej rurociąg wodociągowy zasilający dzielnicę Nowy Świat wykonany jest z rur żeliwnych. W świetle powyższego oraz w myśl art. 31...
Ważna przestroga
M. Gadomska
7 lipca w Dąbrowie Górniczej zginął młody mężczyzna po tym jak jego noga utkwiła w dziurze w kładce nad trakcją kolejową. Do wypadku nie doszłoby gdyby władze miast reagowały wcześniej na zgłaszany przez mieszkańców zły stan kładki. Urzędnicy tłumaczyli się trudnościami w ustaleniu odpowiedniej instytucji, która mogłaby zająć się sprawą. Okazało się że kładka nie była zarejestrowana jako własność ani w spółce PKP Nieruchomości, ani w zasobach Polskich Linii Kolejowych, które z reguły zajmują się kładkami kolejowymi. Tragiczny w skutki wypadek powinien zwrócić uwagę na stan techniczny kładek...
Zostaje wodociąg azbestowo-cementowy
Wzdłuż ul. Noworudzkiej buduje się nowy chodnik. W pierwszej wersji rozebrano stary, ułożono nowe krawężniki. Po kilku dniach zdemontowano nowe krawężniki, podkopano nasyp ulicy aby przesunąć chodnik o ok. 0,5 - 0,8 m. Układa się ponownie krawężniki, przygotowuje do układania kostki brukowej. Pytam - na czyj koszt? Jak zwykle podatnika. Ponadto należałoby przypomnieć urzędnikom z Ratusza, że pod budowanym chodnikiem przebiega rurociąg wodociągowy doprowadzający wodę mieszkańcom dzielnicy NOWY ŚWIAT - rurami azbestowo-cementowymi (Na zdrowie!). Wg mojej wiedzy na sesji RM w przeszłości...
Nie pozostajmy obojętni
Jagoda Żerko
2.02 do redakcji przyszedł zaniepokojony mieszkaniec Kłodzka. Zwrócił się do nas o pomoc. Mieszka bowiem przy ulicy Matejki i już od kilku dni obserwuje przebywające na rzece łabędzie, które cały czas spędzają przy moście. Przyszedł, ponieważ dostrzegł, że dwa ptaki od rana nie ruszają się z miejsca. Był pewny, że przymarzły w nocy do lodu. Doszliśmy wspólnie do wniosku, że fakt ten należy jak najszybciej zgłosić do Straży Miejskiej. Biedne ptaki na pewno strasznie się męczą, nie mogąc się ruszyć, ani ugasić pragnienia czy głodu. Z łzami w oczach wyruszyłam na wskazane miejsce przez...
Śniegu coraz więcej
Jest wszędzie i gdyby nie był usuwany i przerzucany, uniemożliwiłby codzienne obowiązki. Walczą z nim od początku stycznia mieszkańcy Gminy, walczą odpowiednie służby. Każdy - kto, jak i czym mo-że. I przyznać trzeba, że skutecznie. To chyba pierwszy, od wielu lat - rok - gdy mieszkańcy Szczytnej dostrzegają i pozytywnie oceniają efekty pracy ZGKiM, który odpowiedzialny jest za „Akcję zima”. Systematycznie odśnieżane są chodniki, ulice, nawet podwórka należące do Gminy i droga nad staw przy ul. Zacisze. Powodów do narzekania nie ma, chociaż czasami jest ciężko i ciasno się robi od rosnących...
Nawierzchnia niebezpieczna dla użytkowników drogi
droga2.jpg
Mieszkańcy ul. Batorów w Szczytnej mieszkają co prawda w miejscu oddalonym od miasta, ale jakże urokliwym. Do domów też „mają pod górkę”. Ale nie wzniesienie jest dla nich codziennym utrudnieniem, udręką jest stan drogi - powiatowej zresztą - którą muszą pokonywać nawet kilka razy dziennie. I nie ma znaczenia czy robią to pieszo, rowerem, czy samochodem - zawsze narażeni są na przykre niespodzianki. Stan jezdni jest bowiem fatalny! Dziury i wypukłości spowodowane niestarannym wcześniejszym łataniem powodują konieczność jeżdżenia slalomem; uważania, jeśli drogę pokonuje się wieczorem pieszo -...
Opinie mieszkańców
D.Ch.
* Umarli milczą, ale nie żywi. Nie od dziś wiadomo, że stan cmentarza komunalnego budzi zastrzeżenia. A to miesiącami leżą pozostałości po rozbiórce starych nagrobków, a to trawa i chwasty „do pasa” zasłaniają groby i utrudniają przejście między nimi, a to skoszona wreszcie - brudzi je, a to - po deszczu - nie da się przejść niektórymi alejkami. najbardziej jednak oburza mieszkańców niesystematyczne wykaszanie traw i chwastów co sprawia wrażenie, że jest to miejsce zapomniane przez administratora - ZGKiM. W minionym tygodniu cmentarz wykaszano „po kawałku”, co w efekcie wygląda dość dziwnie....
Woda zdrowia doda?
W wyniku licznych protestów ludności bystrzyckiej na okoliczność znacznej podwyżki cen za wodę i ścieki na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka - Rada Miejska na sesji w dn. 28.01.2010r. podjęła uchwałę o dopłatach w 2010 roku dla gospodarstw domowych za wodę - 023 zł/m3 i za ścieki -2,73 zł/m3. Konsultant spółki z o.o. ZWiK oraz pani Prezes złożyli Radzie Miejskiej szeroką informację ustną o stanie wodociągów i kanalizacji oraz potrzeb finansowych na prace inwestycyjne. Stwierdzili oni, że nie widzą możliwości obniżenia ustalonych przez nich cen. Włos zjeżył mi się na głowie, gdy Konsultant ZWiK...
Trochę litości dla zieleni i ludzi
Jakoś tak ostatnimi czasy nagminnie wycina się krzewy i drzewka nie tylko wzdłuż dróg (uzasadnienie wycinaczy: „usuwamy zagrożenia”), ale i gospodarze terenów im podległych też namiętnie wycinają - nawet w miejscach „zielonego i wypoczynku”. Do redakcji przyszła p. Janina Mogilska - już bezradna w ratowaniu krzewów i drzew nagminne wycinanych w mieście a szczególnie na stadionie: „ wycięli wszystkie świerki wzdłuż alejki do basenu, obecnie wycina się topole - wcześniej przycięli im wierzchołki ale odżyły, więc teraz wycinają całe - mówią, że to „chwasty”, „wycina się też krzaki i drzewa przy...
Narkotyki
Funkcjonariusze przechwycili blisko 36 tys. porcji narkotyków oraz tytoń i alkohol bez akcyzy Kłodzcy policjanci i celnicy przechwycili ponad 3,5 kilograma amfetaminy, 800 porcji marihuany oraz 7 kilogramów tytoniu i 1200 litrów alkoholu bez akcyzy. Wartość rynkową zabezpieczonych środków odurzających szacuje się na kwotę około 150 tys. złotych. W sprawie zatrzymano trzech mężczyzn i kobietę - mieszkańców powiatu kłodzkiego. Dwóch podejrzanych zostało już tymczasowo aresztowanych. Przypomnijmy, że za posiadanie i handel znacznymi ilościami środków odurzających grozi kara nawet do 10 lat...