Gospodarka

Z zimowego frontu drogowców
Zarządowi Dróg Powiatowych w Kłodzku podlega ponad 700 km dróg powiatowych. Przy obfitych opadach śniegu działania ukierunkowane są na zapewnienie przejezdności głównych dróg, co jest bardzo ważne m.in. dla służb ratunkowych i przewozów autobusowych, w tym szkolnych. Przepraszam mieszkańców powiatu za wszelkie niedogodności z tym związane. Przypominamy, że interwencje nt. zimowego utrzymania dróg można kierować do: - Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej Śl.; tel. 74 868-33-87, - Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej; tel. 74 811-19-23, - Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie; tel. 74 872-78...
Pomoc społeczna w powiecie kłodzkim
Podsumowując realizację zadań w latach 2006-2010 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku pozyskało pokaźne środki z programów unijnych. Zrealizowano m.in. projekt pn. „Bądź aktywny, uwierz w siebie”, którego głównym celem była aktywizacja społeczno-zawodowa i zdrowotna osób pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt ten był skierowany do osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze, a także osoby niepełnosprawne. W ramach działań przeprowadzono m.in. warsztaty psychoedukacyjne, z doradcą zawodowym, z zakresu praw i uprawnień osób...
Remont wieży widokowej
TimeOut
Trwają prace remontowe wieży widokowej na górze Wszystkich Świętych. Działania prowadzone są w ramach projektu “ Widoki bez granic”. W zadaniu partneruje Gmina Radków, Miasto Broumov oraz Park Narodowy Gór Stołowych. Główne cele współuczestniczących w projekcie stron, to: integracja przygranicznych miejscowości a tym samym zwiększenie atrakcyjności regionu. Trzy główne punkty widokowe: Szczeliniec Wielki, Hladomorni na murach obronnych oraz góra Wszystkich Świętych; tworzyć będą zamknięty obszar turystyczny. W ramach projektu odnowiona zostanie wieża widokowa, poprzez wykonanie następujących...
Objazd po gminie Międzylesie z burmistrzem Tomaszem Korczakiem
międzylesie.jpg
... tym razem, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią - „objeżdżamy” gminną oświatę, aby pokazać to, czym chlubić się mogą mieszkańcy Gminy. Zaczynamy od Długopola Górnego. Witamy w świetlicy internetowej - popularnie tutaj zwanej „Orlikiem internetowym” z uwagi na to, że mieszkańcy Długopola Górnego korzystają z „Orlika” sportowego domaszkowskiego, a ci z „Orlika”internetowego długopolskiego. Tuż obok - w sąsiednich pomieszczeniach znajduje się ogólna świetlica wiejska (trwają w tej chwili przygotowania do „Andrzejek” - Panie warzą strawy na tę zabawę), a tak wygląda świetlica. Co do zrobienia w...
Omya spod chmurki pod dach
Romanowsko-Ołdrzychowicki zakład przeróbki surowców mineralnych jest spółką-córką koncernu Omya, którego centrum dowodzenia mieści się w Warszawie. Istnieją ponad 20 lat na polskim rynku. Ten czas to intensywny rozwój i zbieranie doświadczeń, aby stać się prężnym przedsiębiorstwem z trzema satelitami produkcyjnymi w Świętokrzyskiem, Podlaskiem i na Dolnym Śląsku. Romanowo jest największym oddziałem w Polsce, o największym wydobyciu i najwyższym zatrudnieniu. Zajmujemy grunty o powierzchni blisko 50 ha. To zobowiązuje do jeszcze większej pracy i jeszcze większego inwestowania w rozwój. Tymi...
Nieruchomość PKP dla samorządów
Na ostatnim posiedzeniu Senatu, senator Stanisław Jurcewicz był sprawozdawcą kolejnej ustawy dotyczącej komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. Najważniejsze zmiany w ustawie dotyczą uregulowania zasad przekazywania należących do PKP SA nieruchomości, które są zabudowane dworcami kolejowymi jednostkom samorządu terytorialnego, a także możliwości spłaty zobowiązań podatkowych PKP SA wobec Skarbu Państwa. Na wniosek jednostki samorządu terytorialnego, za wcześniejszą zgodą ministra właściwego do spraw transportu, może przenieść...
Nowe pomieszczenia dla służby dyżurnej
inf. SG
pomieszczenia1.jpg
W dniu 9.11.2010r. miało miejsce uroczyste otwarcie pomieszczeń służby dyżurnej operacyjnej Wydziału Koordynacji Działań Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku. Na uroczystość otwarcia przybył starosta kłodzki p. Krzysztof Baldy, który wspólnie z komendantem Sudeckiego Oddziału SG płk SG Grzegorzem Budnym dokonał przecięcia wstęgi i oficjalnie otworzył nowo wyremontowane pomieszczenia. Inwestycja ta została w całości sfinansowana z darowizny celowej, którą w kwietniu br. Rada Powiatu Kłodzkiego w wysokości 20 tys.zł przeznaczyła na ten cel.
Nie straszne nam burze i... brak prądu!
MOK
Po raz kolejny Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie pozyskał środki pozabudżetowe z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Tym razem w ramach realizacji III etapu modernizacji kina MOK, otrzymaliśmy dofinansowanie zakupu i instalacji automatycznego agregatu prądotwórczego. Jak przekonuje dyrektor MOK Nowa Ruda Wojciech Kołodziej - nowoczesny agregat prądotwórczy firmy FOGO, wraz z elektronicznym modułem sterującym i automatycznym załączaniem, uniezależnia Ośrodek od kaprysów zmiennej aury i nawet potężne awarie energetyczne nie spowodują przerw w działalności kina, sekcji, czy też koncertów...
Bezrobotni dla gospodarki wodnej
Jednym z programów realizowanych w tym roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku jest program „Bezrobotni dla gospodarki wodnej”, którego pomysłodawcą i twórcą jest Bogusław Wijatyk, dyrektor departamentu EFS w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego trzeciej kadencji. Trwający od czerwca do listopada br. program miał na celu zatrudnienie osób bezrobotnych do oczyszczania i pogłębiania rowów melioracyjnych oraz cieków wodnych we wszystkich gminach w powiecie kłodzkim. Z programu, mającego istotne znaczenie dla bezpieczeństwa...
To był czas trudnych decyzji i korzystnych zmian - rozmowa ze starostą Krzysztofem Baldym (2)
M. Zilbert
- Mówił Pan wcześniej o spadku bezrobocia w powiecie. - To jeden z naszych kluczowych sukcesów. Jest to przede wszystkim zasługa sprawnie zarządzanego Powiatowego Urzędu Pracy, który z roku na rok zwiększa ilość pozyskiwanych środków finansowych na aktywizację osób bezrobotnych oraz inne formy ich wspierania. W samym tylko 2010 roku udało się pozyskać ponad 40 mln złotych na ten cel. - Jako starosta przykładał Pan dużą wagę do działań promocyjnych. - Rozwój turystyki i promocja regionu są jednym z ważniejszych aspektów działalności powiatu kłodzkiego, a ich celem jest wzmacnianie wizerunku...
Remonty "powodziowe" w Słupcu
Góra Wszystkich Świętych.jpg
W wyniku lipcowego załamania pogody i wystąpienia z koryta potoku Dzik, doszło do podtopień 30. gospodarstw domowych, położonych wzdłuż ulic E. Kwiatkowskiego i Radkowskej. Ponadto ucierpiały budynki użyteczności publicznej oraz infrastruktura drogowa. Na skalę zniszczeń w znacznym stopniu, wpłynął zły stan koryta potoku; za który odpowiedzialny jest Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Władze Nowej Rudy w celu odbudowy infrastruktury drogowej, poczyniły szereg działań. Czynnikiem stymulującym, było otrzymanie promessy na kwotę 1 miliona złotych. W połowie września Wojewoda...
Objazd z Burmistrzem po gminie Miedzylesie (cz.III)
GP-Niemijów-most.jpg
Dzisiaj kończymy „zewnętrzny” objazd gminy Międzylesie. Jeszcze wrócimy do Międzylesia, aby pokazać Państwu „jego wnętrze” - czyli wyposażenia poszczególnych obiektów gminnych, a potem, w kolejnym odcinku - miejsca w gminie Międzylesie, gdzie można dobrze wypocząć, zjeść i zabawić się. Ale wracajmy do dnia dzisiejszego: podróż rozpoczynamy od „stawów młodzieżowych w Międzylesiu - kier. Dolnik... - to takie stawy „treningowe” dla nabrania doświadczenia wędkarskiego zanim uda się na „wielkie stawy” do Szklarni. Warto zwrócić uwagę na fakt, że „Rybaczówka” została tu postawiona z odzysku po...
Co w trawie piszczy
ZAPASY - W październiku w hali sportowej lewińskiej szkoły podstawowej odbył się IX turniej zapasów dla młodzieży. W zawodach wzięło udział ponad 90 zawodników. RADIOSTACJA - Swoją działalność rozpoczęła pierwsza lokalna radiostacja Ziemi Kłodzkiej. Radia można słuchać przez stronę internetową www.ziemiaklodzka.fm SKATEPARK - W Kudowie otwarty zostanie profesjonalny skatepark. Miłośnicy sportów ekstremalnych, jak wyczynowa jazda na rolkach, rowerach BMX i deskorolkach będą zachwyceni. WIDOKÓWKA - Z okazji Roku Chopinowskiego, zarządzający Dworkiem im. F. Chopina Miejski Ośrodek Kultury i...
Nowy most na Skrzynce
Most2.jpg
Mieszkańcy dolnej części Skrzynki w gminie Lądek Zdrój odetchnęli z ulgą. 16 miesięcy po ubiegłorocznej powodzi oddano do użytku nowy most na potoku Skrzynczana. Wprawdzie oddanie mostu do użytku odbyło się bez wielkiej fety, bez udziału przedstawicieli władz, mediów i słusznie bo jak twierdzą sami mieszkańcy, którzy przez wiele dni po powodzi byli odcięci od drogi powiatowej ten most powinien powstać dokładnie rok temu. O problemach i całej historii z zapewnieniem przeprawy przez rzekę wielokrotnie już pisaliśmy. Nowy most to budowla o nośności do 50 t - jak twierdzi wykonawca Ryszard...
Woda popłynęła
wodociągi2.jpg
W październikowy czwartek br. we wsi Bieganów uroczyście oddano do użytku nową sieć wodociągową. Inwestycja została zrealizowana w ramach programu pod nazwą „Podniesienie poziomu życia ludności wiejskiej oraz przeciwdziałania marginalizacji peryferyjnie położonych obszarów górskich poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w Gminie Nowa Ruda”. Bezpośrednim celem projektu była poprawa życia mieszkańców poprzez doprowadzenie wodociągu do wsi. Rozpoczęte w listopadzie ubiegłego roku wielkie przemiany właśnie zakończono. W ramach realizacji projektu powstała sieć wodociągowa o łącznej długości...
Zakończenie Święta Plonów w Gminie Nowa Ruda
Seweryn Panek
foto2.jpg
W dniu 9 października br. w Dzikowcu odbyły się trzy, połączone imprezy: Turniej Piłkarski na Pograniczu Polsko-Czeskim, otwarcie drogi i miasteczka rowerowego wraz z uroczystym zakończeniem Święta Plonów w Gminie Nowa Ruda. Imprezę zapoczątkował mecz piłki nożnej Dzikowiec – Krynice, o Puchar Przechodni Senatora RP Stanisława Jurcewicza. Podobnie jak w poprzednim roku, puchar wręczony przez wójta Gminy Nowa Ruda Sławomira Karwowskiego trafił w ręce gospodarzy. Kolejnym ważnym wydarzeniem dla lokalnej społeczności było otwarcie wyremontowanej drogi w centrum miejscowości oraz otwarcie...
Łężyce i Złotno mają swoje świetlice
złotno.jpg
Świetlica wiejska to nazwa uproszczona, bo zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 są to Wiejskie Centra Aktywności Społecznej. Tę w Łężycach wybudowano od podstaw, w Złotnie początek nowemu obiektowi dała stara remiza strażacka. Wartość obu inwestycji wyniosła 1 076 566,10 zł, udział Gminy 577898,10 zł. Na uroczyste otwarcie obu świetlic (15. 10. w Łężycach i 22.10. w Złotnie) przybyli przedstawiciele samorządu terytorialnego, mieszkańcy wsi. Przecinano wstęgi, sołtysi otrzymali prezenty dla wsi - upiększające tereny wokół i praktyczne, a potem wszyscy wspólnie zasiedli do...
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek informuje
Termomodernizacja Liceum zakończona Zakończyły się prace związane z termomodernizację lądeckiego Liceum. Modernizację tej szkoły rozpoczęliśmy w 2008 roku. Zmodernizowane zostało wtedy centralne ogrzewanie w szkole. Koszt modernizacji ogrzewania wyniósł 260 tys. złotych. W roku 2009 w szkole wykonano nową stolarkę okienną a także nowe pokrycie dachu. Kosz przeprowadzonych w ubiegłym roku prac wyniósł 512 tys. złotych. Proces termomodernizacji Liceum zakończyło wykonanie ocieplenia elewacji budynku, które zrealizowaliśmy latem tego roku. Koszt ocieplenia wyniósł 306 tys. złotych. Łączna...
Nowe autobusy kłodzkiego PKS-u
BMC PKS Kłodzko 001.jpg
Powiat kłodzki był pierwszym dolnośląskim samorządem, który zdecydował się na przejęcie miejscowego PKS-u, mimo groźby upadłości przedsiębiorstwa. Ministerstwo Skarbu Państwa skomunalizowało firmę i od czerwca 2009 roku Starostwo Powiatowe nieodpłatnie przejęło jej akcje. Pod koniec sierpnia br., realizując zadania inwestycyjne założone w planie rozwoju na lata 2009-2013, PKS w Kłodzku Spółka Akcyjna nabył w drodze leasingu operacyjnego dwa autobusy o małej pojemności (18 miejsc siedzących i 7 stojących) brytyjskiej marki BMC. W ten sposób zwiększył się w Kłodzku potencjał pojazdów o małej...
Co w trawie piszczy?
ŻART Radni powiatowi mają poczucie humoru. Ostatnio został złożony wniosek przez jednego z radnych o odwołanie Starosty Kłodzkiego. Zostało dwa miesiące do wyborów. Co za wyczucie czasu! MARSZOBIEG Kolejna inicjatywa Stowarzyszenia Inicjatyw- Polanica Zdrój. Tym razem zorganizowano I Polanicki Marszobieg Integracyjny. Chętni dopisali. Wspólnie przemaszerowano od hotelu „Europa” na deptaku, do domku grillowego przy hotelu „Sana”. Po odpoczynku, na uczestników czekało coś dobrego do przekąszenia i świetna muzyka w wykonaniu zespołu „Wyborowa Blues”. URODZINY W sobotę 16 września br. hucznie...
Najpiękniejsza aktywność na Dolnym Śląsku
najpiekniejsza1.jpg
Leżąca w gminie Kło-dzko wieś Jaszkowa Górna zwyciężyła w konkursie “Piękna Wieś Dolnośląska 2010”. Gala finałowa konkursu odbyła się 18 września - w roli głównej wicemarszałek Województwa pan Stanisław Longawa. Był to drugi konkurs realizowany przez Samorząd Województwa dla dolnośląskich sołectw w ramach realizacji Odnowy Dolnośląskiej Wsi. W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 46 wsi z 31 gmin. Tytuł najpiękniejszej na Dolnym Śląsku otrzymała wieś Jaszkowa Górna. Całodniowe uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele Św. Mikołaja, koncelebrowana przez ks. proboszcza Romana Rak i z...
Echa 57.sesji w Kłodzku c.d.
Raport o przygotowaniach do zimy podopiecznych OPS przedstawiła dyr. OPS Jolanta Leszko, zebrała słowa uznania od radnych. Radna C. Włodarczyk (Komisja Zdrowia, Sportu i Turystyki) mówiła o opiece nad rodzinami o niskim statusie.. Komisja ta nie stawiała zarzutów oprócz problemu noclegowni, w której konieczny jest remont - przesunięty do 15.10.br. W PKPS-ie mija kolejna kadencja, kierownik T. Budzioch dziękowała za współpracę i wsparcie finansowe w im. prezesa Wiśniewskiego. O dobrej współpracy z miastami partnerskimi Kłodzka mówili wiceburmistrz H. Urbanowski, przewodniczący RM P....
Tutaj czas jakby zwolnił
granada.jpg
złotno.jpg
Gmina Szczytna liczy 7 wsi; jedne położone są bliżej Dusznik Zdroju, inne bliżej Polanicy Zdroju. każda z nich ma swoje walory, ambicje, wyobrażenia o przyszłości, jednak w niektórych ta przyszłość jest zdeterminowana przez przeszłość. Łężyce. Leżą na trasie Szczytna - Duszniki - Złotno - Karłów. Między Złotnem a Karłowem. Już na początku wsi rzuca się w oczy jej przeszłość - pozostałości po Państwowym Przedsiębiorstwie Hodowlanym lub - jak kto woli - po PGR. Niszczejące budynki gospodarcze zamknięte na łańcuchy i kłódki, błoto, wysokie chaszcze i on - BARSZCZ SOSNOWSKIEGO - osiągający ok. 2-...
A oni wciąż siedzieli
razem.jpg
- Spojrzałam przez okno i zobaczyłam dwóch mężczyzn siedzących na ławkach. Czas mijał, zapadał zmrok, robiło się coraz zimniej, a oni wciąż siedzieli. Pomyślałam - pijani, ale nie mogą tak zostać na noc. Już chciałam kogoś zawiadomić, gdy dowiedziałam się, że to nie są ludzie prawdziwi - opowiada Starsza Pani. „Nieprawdziwi ludzie” zostali posadzeni na terenie po b. PPH, obecnie rewitalizowanym - w piątek 1.10. Mimo pozorów, że ze Szczytną i jej mieszkańcami mają więcej wspólnego niż nam się wydaje. Nikt inny to jak Józef Szwejk - sprzedawca psów i pucybut porucznika Lukasa - bohater powieści...
GOPR w nowej siedzibie
W Międzygórzu 2 października br. w obecności wiceministra zdrowia Jakuba Szulca, wicemarszałka Zbigniewa Szczygła, starosty kłodzkiego Krzysztofa Baldego i władz GOPR otwarta została nowowybudowana stacja ratownictwa górskiego. Na uroczystość przybyli zaprzyjaźnieni ratownicy z Horskiej Sluźby z Czech, przedstawiciele straży pożarnej, straży granicznej, nadleśnictwa, ratownicy medyczni oraz sponsorzy i przyjaciele. Budynek i sprzęt ratowniczy poświęcił kapelan dolnośląskich ratowników ks. Artur Szela. Nowa stacja Wałbrzysko-Kłodzkiej Grupy GOPR przy ul. Śnieżnej jest bardziej funkcjonalna...