Felietony Jana Pokrywki

Wiara w Chiny
Jan Pokrywka
Nie ma co, najszybszy pociąg na świecie wyprodukowali Chińczycy. Pociąg rozwija prędkość ponad 400 km na godzinę i pod tym względem dorównuje latającym jeszcze niedawno na liniach krajowych „antkom”. Jest to dowód na progres chińskiej techniki, bardzo jeszcze do niedawna pogardzanej, a przecież niesłusznie. Chiny od dawna wystrzeliwują sputniki, co oznacza, że dysponują zaawansowaną technologią. To, że u nas sprzedawane są wyroby, delikatnie mówiąc, nienajlepsze nie jest miernikiem tamtejszego rynku, świadczyć co najwyżej może o naszych, i ich, handlowcach. Oferowane tam towary pośledniej...
Podstawiona rzeczywistość, w cieniu krzyża
Jan Pokrywka
Historia z krzyżem przed pałacem prezydenckim jest swoistym majstersztykiem. Jeżeli na ten problem spojrzeć chłodnym okiem, widać, że jest to sprawa banalna, i wpływa na nasze przeciętne życie, w sposób zerowy. Za to niebanalne jest to, co cała ta aferka ma przykryć: skok na naszą kasę. Wygląda to tak: rząd wkłada łapę do naszych kieszeni, w wiadomym celu, ale aby odciągnąć od tego naszą uwagę, kieruje ją na krzyż. W związku z tym samo nasuwa się przypuszczenie, że w tej sprawie działają rządowi prowokatorzy i tak zwani pożyteczni idioci, których prowokatorzy zawsze mają na podorędziu. Za to...
Pomysły rabunkowe, stare i nowe
Jan Pokrywka
Co prawda to nie nowość, ale warto i to wiedzieć. Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska zatwierdziła polski program dokapitalizowania instytucji finansowych, przygotowany przez ministra Rostowskiego, a mający na celu „utrzymanie stabilności polskiego sektora finansowego w dobie kryzysu finansowego”. Przekładając to na język polski znaczy to, że owe instytucje finansowe mogą powiększyć fundusze własne poprzez emisję akcji lub obligacji. Ale, to miłe złego początki, bo choć papiery te można wyemitować, to trzeba będzie je sprzedać. A co jeśli nikt nie zechce ich kupić, co jest więcej niż...
Po raz trzeci ukazał się raport "Paying Taxes"
Jan Pokrywka
Pricewaterhouse Coopers i Banku Światowego przedstawiający wyniki badań legislacji i praktyki finansowej państw. Raport dotyczy całego świata a opracowywany jest z pozycji prowadzenia działalności gospodarczej, a więc tego, co najważniejsze dla dobrobytu społeczeństw świata. Wykazano w nim niezbicie, że nadmierne obciążenia podatkowe hamują inwestycje prywatne, zniechęcając obywateli do inicjatyw gospodarczych. Np. w makroskali wzrost podatku dochodowego od osób prawnych o 10% powoduje spadek PKB o 2 punkty. Ale to tak na marginesie. Spójrzmy na konkrety rankingu przyjazności dla biznesu. Na...
Podatki na zielonej wyspie będą rosły
Jan Pokrywka
Jeszcze przed wyborami prezydenckimi Polska w oczach rządzących była “zieloną wyspą” na morzu światowego kryzysu. Po kilu tygodniach nasza (tj. państwa) sytuacja tak się pogorszyła, że trzeba podnieść podatki. Rząd uspokaja, że wzrośnie tylko VAT, i inne podatki pośrednie. Tymczasem to jest właśnie najgorsze. VAT wliczony jest w cenę towaru i każdy, kto cokolwiek kupuje, musi go zapłacić, podobnie jak akcyzę w paliwach i używkach, podczas gdy np. od płacenia podatku dochodowego łatwo się wymigać. Jak zwykle, tak i w tym przypadku trzeba znaleźć kozła ofiarnego, którym w tym przypadku zostało...
Dolina długowieczności
Jan Pokrywka
9 lipca New York Times doniósł o kolejnym odkrytym miejscu na ziemi słynącym z długowieczności mieszkańców. Odkrycie nie jest nowe, bo blisko 40 lat temu po raz pierwszy opisał je dr Alexander Leaf - wykładowca Harvardu i dyrektor medyczny Massachusetts General Hospital. Są to Okinawa, Kaszmir, Kaukaz i Vilcabamba. W tym ostatnim, na 819 mieszkańców dziewięć osób liczyło ponad 100 lat, czyli wielokrotnie więcej niż w USA i innych, tak zwanych wysokorozwiniętych krajach. Swoją relację oparł na innej, której autorem jest ekwadorski lekarz opisujący dietę mieszkańców Vilcabamby. Wg tej relacji...
Gen Matuzalema
Jan Pokrywka
Naukowcy obwieścili, że wyodrębnili w genomie człowieka gen Matuzalema odpowiedzialny za długie życie. Nazwa pochodzi od imienia biblijnego patriarchy (Gen. 5,27), który żył 969 lat. Tyle, rzecz jasna, naukowcy nie obiecują, ot co najwyżej 15 lat życia w dobrej kondycji, ale jak to ma zostać przeprowadzone – to nie wiadomo. A ponieważ czołowy polski tygodnik napisał o tym w połowie lipca, podejrzenie, że to temat ogórkowy narzuca się samo przez się. Sam gen takiego wieku nie gwarantuje. Ma on wpływ jedynie, czy aż, w 60%, reszta, czyli jakieś 40% zależy od nas. Jeżeli nawet przyjmiemy, że...
Po wyborach
Jan Pokrywka
Wynik wyborów prezydenckich wielu szamanów politycznych komentuje jako dobry prognostyk na przyszłość: Platforma Obywatelska ma pełnię władzy i nie będzie mogła tłumaczyć własną nieudolność wetem prezydenta. Oznacza to, że PO będzie mogła przeprowadzić szereg reform niezbędnych dla przyszłego funkcjonowania państwa, zwłaszcza reformę finansów publicznych. Krótko mówiąc: nastąpi zwrot na prawo, jak to niedawno miało miejsce na Węgrzech. Moim zdaniem tak się nie stanie. Co prawda program PO zawiera elementy prawicowe, ale w takim samym stopniu jak SLD. Przypomnę, że 15 lat temu, Kongres...
Powietrze, woda, antyoksydanty a długowieczność
Jan Pokrywka
Nie ma wątpliwości, że wraz ze zmianą warunków życia na ziemi, postępami cywilizacji, technicyzacji i chemizacji środowiska, zmienia się właściwość nawet tak podstawowych a niezbędnych do życia czynników jak woda i powietrze. Są ludzie twierdzący, że zmiany te mają tak znaczący wpływ na długość życia ludzi, że aż trudno to sobie dziś wyobrazić. Twierdzą ponadto, że w dzisiejszych czasach, poprzez przywrócenie tamtych pierwotnych warunków atmosferycznych, a jest to już dziś możliwe dzięki rozwojowi techniki i technologii oraz dzięki postępowi ekonomicznemu, można uzyskać znaczącą poprawę...
Mit samorządowej gospodarności
Jan Pokrywka
Na Portalu Kibica (http://www.portal kibica.pl/aktualnosci/nowe-stadiony-wielki-boom-wielki-problem.html) ukazał się wywiad z Benem Veenbrink o naszych stadionach budowanych na Euro 2012. Indagowany zauważa przytomnie, że o ile „koszty budowy w Polsce są na poziomie Niemiec i Holandii, a PKB i możliwe wydatki Polaków na stadionach znacznie niższe” to „bez dopłacania z publicznych pieniędzy utrzymanie obiektu będzie niemożliwe”. Ponadto „bez dużej drużyny występującej co sezon 20-30 razy żaden stadion nie może generować zysków”. I dalej dziwi się: „byłem zaskoczony wielkimi nakładami na...
EM contra GM
Jan Pokrywka
Badania z lat trzydziestych XX wieku prowadzone na społecznościach zamkniętych, takich jak Indianie, Eskimosi, ale też Szwajcarzy czy Irlandczycy, wykazały, że poziom zdrowia jest wśród nich wyższy niż w tzw. społecznościach otwartych. Oczywiście zdrowie, to w dzisiejszych czasach pojęcie złożone i wieloznaczne, tu jednak chodzi o takie rzeczy jak odporność na choroby czy stan uzębienia, co w tym ostatnim przypadku stosunkowo łatwo zobiektywizować. Okazało się również, że ich dieta, choć różna w rożnych społecznościach była bogatsza w witaminy i składniki mineralne. Badania współczesne...
Kryzys demokracji
Jan Pokrywka
Daniel Fermon, główny analityk „Société Générale” ostrzega przed „globalną zapaścią gospodarczą” w ciągu najbliższych dwóch lat, kiedy to „może nastąpić m.in. wzrost długu publicznego w Japonii do poziomu nawet 270 proc. PKB. /.../ na nadmierne zadłużenie cierpią też gospodarki niemal wszystkich krajów i musi ono zostać szybko obniżone”. Niedługo potem świat obiegła informacja, że Japonia może podzielić los Grecji z tych samych powodów. Przypomina mi się, jak to przed 20 laty Lech Wałęsa obiecywał, że zbuduje z Polski drugą Japonię, wówczas symbol sukcesu gospodarczego. Przykład ten uczy, a...
Przyjemność z trudów cudzej pracy
Jan Pokrywka
Właśnie ukazały się dzieła zbiorowe Claude’a Frederica Bastiata (to ten który napisał „Co widać a czego nie widać” w „Harmoniach ekonomicznych”) co zbiegło się z dyskusją na temat roli państwa, zwłaszcza naszego wobec czy to tragedii pod Smoleńskiem, czy wobec trapiącej nas powodzi. Sam Bastiat o obecnej powodzi nie pisał, ponieważ żył 200 lat temu, kiedy to ten problem rozwiązywano w sposób naturalny, ale co ważniejsze, proroczo ocenił działania rządu. Także nie naszego, tylko francuskiego, ale za to trafnie. Wyszedł on z założenia, że są ludzie czerpiący przyjemność z trudów pracy...
Powódź - rola państwa
Jan Pokrywka
Podczas gdy wody tegorocznej powodzi opadają, coraz głośniej zadawane jest pytanie o rolę państwa w życiu obywateli, czyli, krótko mówiąc: po co nam państwo? Od lat stawiam to pytanie jednocześnie odpowiadając, zgodnie z zasadą pomocniczości, że państwo rozwiązywać ma te problemy i zadania, które nie mogą być rozwiązane przez organizacje niższego szczebla jak również poszczególnych obywateli. Do takich zadań należy np. budowa i utrzymanie dróg, ale także... ...prewencja antypowodziowa. A zatem, po sposobie rozwiązywania tychże kwestii widać czy państwo działa należycie, a więc, czy pobierane...
Piractwo (nasienne)
Jan Pokrywka
Okazuje się, że aby zostać piratem wcale nie trzeba dokonywać abordażu na obce statki, w przenośnym sensie- „nielegalnie kopiować” utworów. Wystarczy aby siejąc zboże używać do tego własnego ziarna. Proceder ten nosi nazwę “piractwo nasienne” i jak w przypadku każdego innego piractwa, grożą za nie kary. Aby tego uniknąć rolnik powinien zakupić specjalnie modyfikowane zboże od specjalizujących się w tym firm. Takie ziarno, rzecz jasna, jest droższe od własnego, bo przecież owe firmy nie tylko mają własne koszta w postaci płac, energii, podatków, opłat za bycie zaliczonym do „specjalistycznych...
Przez euro, czyli leczyć dżumę tyfusem
Jan Pokrywka
Biedny obserwuje bogatego i myśli sobie: jeśli będę robił to co on, to także zostanę bogaty. I widząc jak ten trwoni pieniądze na hazard i rozpustę pożycza pieniądze gdzie się da i czyni to samo. Jak to się skończy? Dla obu jednakowo, ale dla biednego zdecydowanie prędzej. Przykład ten pokazuje obecna sytuację w Unii Europejskiej, a zwłaszcza stosunek jej władz do sytuacji w Grecji. Zaproponowane lekarstwo to jakby leczyć dżumę tyfusem. Dokładnie rzecz biorąc, Grecja popadła w pułapkę zadłużenia. Jej deficyt budżetowy przekroczył możliwość spłaty. I co proponuje Unia? Naturalnie, dalsze...
Kolej na kolej
Jan Pokrywka
To, co obecnie dzieje się na kolei, potwierdza od lat głoszoną przeze mnie tezę, że PKP, czy to pod postacią jednego przedsiębiorstwa państwowego, czy jako szereg spółek, powinno być rozwiązane i sprywatyzowane. „Spoza drzew nie widać lasu” - głosi porzekadło. Spoza 20 spółek wydzielonych z jednego, państwowego PKP, nie widać problemu kolei. Konflikt pomiędzy Przewozami Regionalnymi a spółką pokazuje, że na jakąkolwiek reformę kolei nie ma co liczyć. Pociągi Inter - Regio były tańsze od Inter - City i nie zostały dopuszczone na tory pod pretekstem nieuregulowanych zobowiązań. To, że Inter-...
Leczyć skutki czy przyczyny?
Jan Pokrywka
Pierwsze starcie odwiecznej, lub starożytnej, lub medycyny naturalnej z nowoczesną, a ściślej – rodzącym się przemysłem farmaceutycznym miało miejsce po Wojnie Śląskiej, kiedy to po zwycięstwie Prus nad Austrią Karkonosze znalazły się pod panowaniem Hohenzollernów. Wojna, tych dwóch podejść do zagadnienia zdrowia, trwa do dziś. W istocie chodzi o to, czy leczyć należy przyczyny, co robi tradycyjna medycyna naturalna, czy objawy, co najczęściej czyni nowoczesna medycyna farmakologiczna. Przykład Śląska nie jest jedyny ale z naszego punktu widzenia – stosunkowo nam bliski. Po wojnie...
Co w życiu jest realne, a co nie
Jan Pokrywka
Mimo że Unia Polityki Realnej nigdy u władzy nie była, a od lat dziewięćdziesiątych nie ma nawet przedstawiciela w parlamencie, odnotować może jednak pewne znaczące sukcesy. Albowiem mimo tego, iż UPR, u władzy nie była nawet 5 minut, niektóre istotne punkty głoszonego naszego programu, kiedyś wyśmiewane i uznawane za absurdalne, dziś, nie dość, że już się z nich nie śmieją, różne takie mądrale, głównie skupione w Gazecie Wyborczej, są już zrealizowane, albo są w trakcie zaawansowanej realizacji. UPR w latach osiemdziesiątych ogłosiła 21 postulatów naprawy państwa. W zasadzie już 15 z nich...
Błędne mity gospodarcze
Jan Pokrywka
10 błędów ekonomicznych popełnionych od 1774 roku przez USA opisuje Scott Trask, historyk i zwolennik szkoły austriackiej i Mises Institut (www.mi-ses.org ). Co prawda pisze on z pozycji Amerykanina i odnosi je do USA, ale i dla nas może to mieć duże znaczenie. Przyjrzyjmy się im. Mit I – rozbitego okna. Zwolennicy jego twierdzą, że rozbite okno daje zamówienie hucie szkła, handlarz sprzeda szkło szklarzowi, ten właścicielowi okna, dzięki czemu pieniądze krążą, podatki wpływają do budżetu i wszyscy są szczęśliwi. W rzeczywistości nic się nie polepszyło, bo nic nowego nie powstało. Było okno...
Program zdrowia komórkowego
Jan Pokrywka
Problem zdrowia organizmu rozstrzyga się w jego milionach komórek. Zachodzące w nich biochemiczne procesy metaboliczne wymagają odpowiedniej ilości witamin, mikroelementów i aminokwasów. Bez nich organizm nie jest w stanie wyprodukować samodzielnie wystarczającej ilości składników odżywczych źródłem których jest codzienna dieta. Jednak dzisiejsze pożywienie jest zbyt ubogie w składniki odżywcze, koniecznym jest więc uzupełnianie diety tzw. suplementami. Tezy te znajdują się w opracowanym przez dr Ratha Programie Zdrowia Komórkowego. Matthias Rath to niemiecki lekarz, naukowiec i działacz...
Niedoceniana witamina C
Jan Pokrywka
Kolejnym mitem jest witamina C, czyli kwas askorbinowy. Jest tak ważny, że wytwarzany jest przez większość organizmów roślin i zwierząt, z wyjątkiem człowieka, świnki morskiej i niektórych nietoperzy. Organizmy większości zwierząt i roślin wytwarzają ten związek, co świadczy o jego ważności. Jak ważna jest ta witamina dla zdrowia i co grozi w przypadku jej niedoboru, przeczytać można w ogólnie dostępnych źródłach. Mniej jest natomiast wiadomo, że zwiększone dawki mają działanie lecznicze. Tradycyjnie rekomendowane spożycie witaminy C dla dorosłego człowieka wynosi od 45 mg do 90 mg na dobę....
Kłodzko na tle innych
Jan Pokrywka
Kilka lat temu wiele miejsca na tych łamach poświęciłem kłodzkim wodociągom. Dyskusji było sporo, ale najważniejszy jest efekt, a jakie były jego przyczyny, to już sprawa drugorzędna. A efekt jest taki, że mamy najtańszą wodę (licząc ze ściekami) na Dolnym Śląsku i jedną z najtańszych w kraju. Brawo nasz Burmistrzu, ulubieńcu mas! Brawo panie dyrektorze wodociągów, Waldemarze! Prezentowany w internecie ranking (www.ceny-wody.pl) 199 gmin z całego kraju ukazuje ceny wody, ceny ścieków i ceny łączne obydwu. Należy jednak podkreślić, że klasyfikację ułożono od najdroższych gmin do najtańszych. W...
Soma i psyche
Jan Pokrywka
Jednym z warunków zdrowia jest właściwy stan umysłu. Potwierdzenie tego faktu znaleźć można w pracach niemieckiego psychiatry - Alfonsa Maedera. Punktem wyjścia było spostrzeżenie, że skoro organizm czerpie energię z pożywienia to z biegiem czasu wyczerpuje ją i zużywa się sam, a mimo to odbudowuje sam siebie i naprawia swe uszkodzenia, żyjąc według własnych praw. Stąd wniosek podważający mechanicystyczny model człowieka i zwrócenie uwagi na znaczącą funkcje psyche. W czasie swojej praktyki zetknął się z Z. Freudem i C. G. Jungiem i psychoanalizą, ale choć nie był wyznawcą klasycznej...
Znaczenie diety
Jan Pokrywka
Nie tylko witaminy C i B17 mają znaczenie w profilaktyce chorób nowotworowych. Medycyna niekonwencjonalna ma swoje dokonania na tym polu, podobnie jak medycyna konwencjonalna, ale nie powiązana z wielkimi koncernami farmaceutycznymi. Obok wcześniej już wymienianych przeze mnie doświadczeń prof. Paulinga warto wymienić i dalszych. Na początku drugiej połowy XX w. ukazała się praca Japończyka Kenematsu Surgiury dowodząca związku diety z niektórymi typami raka, zwłaszcza rakiem żołądka i wątroby. Nie wdając się w naukowe szczegóły należy skonkludować, że powstawaniu raka sprzyjało wiele...