Felietony Jana Pokrywki

EM contra GM
Jan Pokrywka
Badania z lat trzydziestych XX wieku prowadzone na społecznościach zamkniętych, takich jak Indianie, Eskimosi, ale też Szwajcarzy czy Irlandczycy, wykazały, że poziom zdrowia jest wśród nich wyższy niż w tzw. społecznościach otwartych. Oczywiście zdrowie, to w dzisiejszych czasach pojęcie złożone i wieloznaczne, tu jednak chodzi o takie rzeczy jak odporność na choroby czy stan uzębienia, co w tym ostatnim przypadku stosunkowo łatwo zobiektywizować. Okazało się również, że ich dieta, choć różna w rożnych społecznościach była bogatsza w witaminy i składniki mineralne. Badania współczesne...
Kryzys demokracji
Jan Pokrywka
Daniel Fermon, główny analityk „Société Générale” ostrzega przed „globalną zapaścią gospodarczą” w ciągu najbliższych dwóch lat, kiedy to „może nastąpić m.in. wzrost długu publicznego w Japonii do poziomu nawet 270 proc. PKB. /.../ na nadmierne zadłużenie cierpią też gospodarki niemal wszystkich krajów i musi ono zostać szybko obniżone”. Niedługo potem świat obiegła informacja, że Japonia może podzielić los Grecji z tych samych powodów. Przypomina mi się, jak to przed 20 laty Lech Wałęsa obiecywał, że zbuduje z Polski drugą Japonię, wówczas symbol sukcesu gospodarczego. Przykład ten uczy, a...
Przyjemność z trudów cudzej pracy
Jan Pokrywka
Właśnie ukazały się dzieła zbiorowe Claude’a Frederica Bastiata (to ten który napisał „Co widać a czego nie widać” w „Harmoniach ekonomicznych”) co zbiegło się z dyskusją na temat roli państwa, zwłaszcza naszego wobec czy to tragedii pod Smoleńskiem, czy wobec trapiącej nas powodzi. Sam Bastiat o obecnej powodzi nie pisał, ponieważ żył 200 lat temu, kiedy to ten problem rozwiązywano w sposób naturalny, ale co ważniejsze, proroczo ocenił działania rządu. Także nie naszego, tylko francuskiego, ale za to trafnie. Wyszedł on z założenia, że są ludzie czerpiący przyjemność z trudów pracy...
Powódź - rola państwa
Jan Pokrywka
Podczas gdy wody tegorocznej powodzi opadają, coraz głośniej zadawane jest pytanie o rolę państwa w życiu obywateli, czyli, krótko mówiąc: po co nam państwo? Od lat stawiam to pytanie jednocześnie odpowiadając, zgodnie z zasadą pomocniczości, że państwo rozwiązywać ma te problemy i zadania, które nie mogą być rozwiązane przez organizacje niższego szczebla jak również poszczególnych obywateli. Do takich zadań należy np. budowa i utrzymanie dróg, ale także... ...prewencja antypowodziowa. A zatem, po sposobie rozwiązywania tychże kwestii widać czy państwo działa należycie, a więc, czy pobierane...
Piractwo (nasienne)
Jan Pokrywka
Okazuje się, że aby zostać piratem wcale nie trzeba dokonywać abordażu na obce statki, w przenośnym sensie- „nielegalnie kopiować” utworów. Wystarczy aby siejąc zboże używać do tego własnego ziarna. Proceder ten nosi nazwę “piractwo nasienne” i jak w przypadku każdego innego piractwa, grożą za nie kary. Aby tego uniknąć rolnik powinien zakupić specjalnie modyfikowane zboże od specjalizujących się w tym firm. Takie ziarno, rzecz jasna, jest droższe od własnego, bo przecież owe firmy nie tylko mają własne koszta w postaci płac, energii, podatków, opłat za bycie zaliczonym do „specjalistycznych...
Przez euro, czyli leczyć dżumę tyfusem
Jan Pokrywka
Biedny obserwuje bogatego i myśli sobie: jeśli będę robił to co on, to także zostanę bogaty. I widząc jak ten trwoni pieniądze na hazard i rozpustę pożycza pieniądze gdzie się da i czyni to samo. Jak to się skończy? Dla obu jednakowo, ale dla biednego zdecydowanie prędzej. Przykład ten pokazuje obecna sytuację w Unii Europejskiej, a zwłaszcza stosunek jej władz do sytuacji w Grecji. Zaproponowane lekarstwo to jakby leczyć dżumę tyfusem. Dokładnie rzecz biorąc, Grecja popadła w pułapkę zadłużenia. Jej deficyt budżetowy przekroczył możliwość spłaty. I co proponuje Unia? Naturalnie, dalsze...
Kolej na kolej
Jan Pokrywka
To, co obecnie dzieje się na kolei, potwierdza od lat głoszoną przeze mnie tezę, że PKP, czy to pod postacią jednego przedsiębiorstwa państwowego, czy jako szereg spółek, powinno być rozwiązane i sprywatyzowane. „Spoza drzew nie widać lasu” - głosi porzekadło. Spoza 20 spółek wydzielonych z jednego, państwowego PKP, nie widać problemu kolei. Konflikt pomiędzy Przewozami Regionalnymi a spółką pokazuje, że na jakąkolwiek reformę kolei nie ma co liczyć. Pociągi Inter - Regio były tańsze od Inter - City i nie zostały dopuszczone na tory pod pretekstem nieuregulowanych zobowiązań. To, że Inter-...
Leczyć skutki czy przyczyny?
Jan Pokrywka
Pierwsze starcie odwiecznej, lub starożytnej, lub medycyny naturalnej z nowoczesną, a ściślej – rodzącym się przemysłem farmaceutycznym miało miejsce po Wojnie Śląskiej, kiedy to po zwycięstwie Prus nad Austrią Karkonosze znalazły się pod panowaniem Hohenzollernów. Wojna, tych dwóch podejść do zagadnienia zdrowia, trwa do dziś. W istocie chodzi o to, czy leczyć należy przyczyny, co robi tradycyjna medycyna naturalna, czy objawy, co najczęściej czyni nowoczesna medycyna farmakologiczna. Przykład Śląska nie jest jedyny ale z naszego punktu widzenia – stosunkowo nam bliski. Po wojnie...
Co w życiu jest realne, a co nie
Jan Pokrywka
Mimo że Unia Polityki Realnej nigdy u władzy nie była, a od lat dziewięćdziesiątych nie ma nawet przedstawiciela w parlamencie, odnotować może jednak pewne znaczące sukcesy. Albowiem mimo tego, iż UPR, u władzy nie była nawet 5 minut, niektóre istotne punkty głoszonego naszego programu, kiedyś wyśmiewane i uznawane za absurdalne, dziś, nie dość, że już się z nich nie śmieją, różne takie mądrale, głównie skupione w Gazecie Wyborczej, są już zrealizowane, albo są w trakcie zaawansowanej realizacji. UPR w latach osiemdziesiątych ogłosiła 21 postulatów naprawy państwa. W zasadzie już 15 z nich...
Błędne mity gospodarcze
Jan Pokrywka
10 błędów ekonomicznych popełnionych od 1774 roku przez USA opisuje Scott Trask, historyk i zwolennik szkoły austriackiej i Mises Institut (www.mi-ses.org ). Co prawda pisze on z pozycji Amerykanina i odnosi je do USA, ale i dla nas może to mieć duże znaczenie. Przyjrzyjmy się im. Mit I – rozbitego okna. Zwolennicy jego twierdzą, że rozbite okno daje zamówienie hucie szkła, handlarz sprzeda szkło szklarzowi, ten właścicielowi okna, dzięki czemu pieniądze krążą, podatki wpływają do budżetu i wszyscy są szczęśliwi. W rzeczywistości nic się nie polepszyło, bo nic nowego nie powstało. Było okno...
Program zdrowia komórkowego
Jan Pokrywka
Problem zdrowia organizmu rozstrzyga się w jego milionach komórek. Zachodzące w nich biochemiczne procesy metaboliczne wymagają odpowiedniej ilości witamin, mikroelementów i aminokwasów. Bez nich organizm nie jest w stanie wyprodukować samodzielnie wystarczającej ilości składników odżywczych źródłem których jest codzienna dieta. Jednak dzisiejsze pożywienie jest zbyt ubogie w składniki odżywcze, koniecznym jest więc uzupełnianie diety tzw. suplementami. Tezy te znajdują się w opracowanym przez dr Ratha Programie Zdrowia Komórkowego. Matthias Rath to niemiecki lekarz, naukowiec i działacz...
Niedoceniana witamina C
Jan Pokrywka
Kolejnym mitem jest witamina C, czyli kwas askorbinowy. Jest tak ważny, że wytwarzany jest przez większość organizmów roślin i zwierząt, z wyjątkiem człowieka, świnki morskiej i niektórych nietoperzy. Organizmy większości zwierząt i roślin wytwarzają ten związek, co świadczy o jego ważności. Jak ważna jest ta witamina dla zdrowia i co grozi w przypadku jej niedoboru, przeczytać można w ogólnie dostępnych źródłach. Mniej jest natomiast wiadomo, że zwiększone dawki mają działanie lecznicze. Tradycyjnie rekomendowane spożycie witaminy C dla dorosłego człowieka wynosi od 45 mg do 90 mg na dobę....
Kłodzko na tle innych
Jan Pokrywka
Kilka lat temu wiele miejsca na tych łamach poświęciłem kłodzkim wodociągom. Dyskusji było sporo, ale najważniejszy jest efekt, a jakie były jego przyczyny, to już sprawa drugorzędna. A efekt jest taki, że mamy najtańszą wodę (licząc ze ściekami) na Dolnym Śląsku i jedną z najtańszych w kraju. Brawo nasz Burmistrzu, ulubieńcu mas! Brawo panie dyrektorze wodociągów, Waldemarze! Prezentowany w internecie ranking (www.ceny-wody.pl) 199 gmin z całego kraju ukazuje ceny wody, ceny ścieków i ceny łączne obydwu. Należy jednak podkreślić, że klasyfikację ułożono od najdroższych gmin do najtańszych. W...
Soma i psyche
Jan Pokrywka
Jednym z warunków zdrowia jest właściwy stan umysłu. Potwierdzenie tego faktu znaleźć można w pracach niemieckiego psychiatry - Alfonsa Maedera. Punktem wyjścia było spostrzeżenie, że skoro organizm czerpie energię z pożywienia to z biegiem czasu wyczerpuje ją i zużywa się sam, a mimo to odbudowuje sam siebie i naprawia swe uszkodzenia, żyjąc według własnych praw. Stąd wniosek podważający mechanicystyczny model człowieka i zwrócenie uwagi na znaczącą funkcje psyche. W czasie swojej praktyki zetknął się z Z. Freudem i C. G. Jungiem i psychoanalizą, ale choć nie był wyznawcą klasycznej...
Znaczenie diety
Jan Pokrywka
Nie tylko witaminy C i B17 mają znaczenie w profilaktyce chorób nowotworowych. Medycyna niekonwencjonalna ma swoje dokonania na tym polu, podobnie jak medycyna konwencjonalna, ale nie powiązana z wielkimi koncernami farmaceutycznymi. Obok wcześniej już wymienianych przeze mnie doświadczeń prof. Paulinga warto wymienić i dalszych. Na początku drugiej połowy XX w. ukazała się praca Japończyka Kenematsu Surgiury dowodząca związku diety z niektórymi typami raka, zwłaszcza rakiem żołądka i wątroby. Nie wdając się w naukowe szczegóły należy skonkludować, że powstawaniu raka sprzyjało wiele...
Różnice kosmiczne
Jan Pokrywka
Niejaki pan Harrison, amerykański pasjonat - konstruktor, pokazał światu własne zdjęcia kosmosu. Co prawda sam w kosmosie nie był ale na zdjęciach widać było Ziemię spowitą warstwą chmur, ot, to co można zobaczyć z wysokości kilkudziesięciu kilometrów. Podobne robiły promy kosmiczne, nic więc dziwnego, że oglądający zdjęcia Harrisona myśleli, że zrobił je prom. Ich zdziwienie było tym większe gdy dowiedzieli się o kosztach. Przygotowanie i lot promu kosmicznego kosztuje NASA miliony dolarów. Koszt Harrisona to kilka tysięcy dolarów, a konkretnie: aparat fotograficzny, szczelna skrzynka, w...
Bogdanka w objęciach OFE
Jan Pokrywka
Jednym ze znamion socjalizmu jest zmiana języka, gdzie znaczenie danych słów zastępowane jest znaczeniem innym. Zgodne to jest z koncepcją włoskiego komunisty Antonia Gramsciego, który klucz do zwycięstwa komunizmu upatrywał w przejęciu władzy nad kulturą i jej zmianę. Rzecz jasna, zmiana znaczenia słów nie może być nagła, powiedzmy o 180 stopni, ale powolna. Najpierw rozmywa się znaczenie tradycyjne, po czym wprowadza znaki semantyczne inne. Czasami robi się to z powodu innego, takiego jak w powieści „Lampart” określił to Giuseppe Tomasi di Lampedusa „jak wiele trzeba zrobić nowego, żeby...
O witaminach raz jeszcze
Jan Pokrywka
Warto nadmienić, że jeszcze większa cisza w mediach panuje na temat oddziaływania witaminy C na komórki rakowe. Działanie jej polega na utlenianiu poprzez wytwarzanie dwutlenku wodoru, znanego jako woda utleniona, działającego cytotoksycznie na komórki nowotworowe, a będące obojętne wobec komórek zdrowych. Działanie takie askorbinianu jest możliwe gdy podawany jest dożylnie, ponieważ doustne ma ograniczoną wchłanialność w jelitach. Badania na myszach wykazały zmniejszanie się szybkości wzrostu guza jajnika i trzustki przy codziennym dawkowaniu wit. C w ilości 4 g na 1 kg masy ciała. W...