Wypowiedzi dzieci lat 8-11

W katalogu tym znajdują się artykuły opublikowane przez wskazanego autora w Gazecie Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej BRAMA