Mł. kdt Natalia Mielnik, mł. kdt Alicja Piszczyk

W katalogu tym znajdują się artykuły opublikowane przez wskazanego autora w Gazecie Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej BRAMA