Inf.wł. na podstawie danych PKW

W katalogu tym znajdują się artykuły opublikowane przez wskazanego autora w Gazecie Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej BRAMA