Wywiad z lekarzem Janem Pokrywką przeprowadziła Marta Gadomska

W katalogu tym znajdują się artykuły opublikowane przez wskazanego autora w Gazecie Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej BRAMA