Tomasz Nowicki - dyrektor Muzeum Filumenistycznego

W katalogu tym znajdują się artykuły opublikowane przez wskazanego autora w Gazecie Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej BRAMA