Sebastian Nawrocki – proboszcz parafii Różanka; [MG]

W katalogu tym znajdują się artykuły opublikowane przez wskazanego autora w Gazecie Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej BRAMA